PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tourism Industry in Creative Economy: An Evaluation of Creative Tourism Activities

Yıl 2017, Sayı 1, 22 - 51, 01.01.2017

Öz

The aim of this study is to investigate the place of the creative tourism in creative economy and its importance in Turkey by exploring the concept of “creative economy” its activities and creative industries. In this respect, it aimed to reveal the relations between the creative industries and tourism. Secondary data used in the study. According to the results, it determined that the academic studies about creative tourism in Turkey are limited, the activities that can be subject to creative tourism in the sector are insufficient and finally, the concept of creative tourism is not included in plans and politics related to the development of tourism sector. Thus, it can be said that the importance given to the creative tourism and relations between creative tourism and creative sectors are insufficient

Kaynakça

 • Ajanovic, E.ve Çizel, B. (2015). Unesco yaratıcı kentler ağı ile Antalya kentinin değerlendirilmesi, Mediterranean Journal of Humanities, 1, s.1-16.
 • Akşit, Aşık, N. (2014). Yaratıcı (kreatif) turizm, The Journal of International Social Research, 7(31), s. 786-795.
 • Altınay, M. ve Dinçer, F. İ. (2017). Geleneksel el sanatlarının yaratıcı turizm kapsamında Değerlendirilmesi, Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (Special Issue 1 ), s.343-352.
 • Anadolu Ajansı (2016). Bulgaristan’da Dünya Medeniyetleri ve Yaratıcı Turizm Kongresi, http://www.memleket.com.tr/bulgaristanda-dunya-medeniyetleri-ve-yaratici- turizm-kongresi-1001398h.htm Erişim Tarihi: 25.09.17.
 • Bakhshi, H., Hfargreaves, I., Mateos-Garcia, J. (2013). A Manifesto for the creative economy http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/a-manifesto-for-the-creative- economy-april13.pdf, NESTA.
 • Bakhshi, H. ve Windsor, G. (2015). The creative economy and the future of employment, Why the UK needs 1 million new creative jobs by 2030 and what the government can do about it, NESTA
 • Boz, Mustafa (2008). Başarılı girişimcilikte yenilik ortaya koymanın önemi: kırgızistan örneği, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 10 Mayıs 2008, Bişkek.
 • Demir, E. M (2014). Yaratıcı endüstriler, Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 1(2), s.87
 • Deutsche Welle (2015). Apple rekor kırdı http://www.dw.com/tr/apple-rekor- k%C4%B1rd%C4%B1/a-18220420, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • Erden, L. (2013). Deniz-kum-güneş bitti yaratıcı turizm geliyor, http://finans.mynet.com/haber/detay/turizm/deniz-kum-gunes-bitti-yaratici-turizm- geliyor/85040, Erişim Tarihi:11.12.15.
 • Florida, R. (2005). Cities and the creative class, Routledge New York.
 • Gülüm, E. (2015).Yaratıcı turizm-halk kültürü ilişkisi ve yerelin popülerleşmesi. Milli Folklor, 27(105), s.87-98.
 • Higgs, P.; Cunningham, S. ve Bakhshi, H. (2008). Beyond the creative industries: Mapping the creative economy in the United Kingdom, NESTA, İngiltere.
 • Howkins, J. (2013). The creative economy: How people make money from ideas, Penguin, İngiltere.
 • Hung, W. L., Lee, Y. J., & Huang, P. H. (2016). Creative experiences, memorability and revisit intention in creative tourism. Current Issues in Tourism, 19(8), 763-770.
 • IBM (2017). The quest for AI creativity, https://www.ibm.com/watson/advantage- reports/future-of-artificial-intelligence/ai-creativity.html. Erişim Tarihi: 22.12.2017.
 • İZKA (2013). İzmir 2012 kültür ekonomisi ve kültür altyapısı envanteri ve izmir kültür ekonomisi gelişme stratejisi, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016). Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007-2023, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0, Erişim Tarihi: 09.2017.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016). Yaratıcı Avrupa Masası, http://cedturkiye.kulturturizm.gov.tr/TR,152130/program-hakkinda.html, Erişim Tarihi: 09.2017.
 • Lindroth, K., Ritalahti, J., & Soisalon-Soininen, T. (2007). Creative tourism in destination development. Tourism review, 62(3/4), 53-58.
 • NESTA (2013a). Classifying and measuring the Creative Industries, Creative ve Cultural skills, The National Skill Academy, DCMS, NESTA.
 • NESTA (2013b). A Manifesto for the Creative Economy, nesta.org.uk, http://www.nesta.org.uk/blog/manifesto-creative-economy, Erişim Tarihi 09.12.15
 • NESTA (2014). Creative Industries: Focus on Employment, Department for Culture, Media & Sport, Https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/324530/ Creative_Industries_-_Focus_on_Employment.pdf
 • NOMİS, (2015). Creative industries: Focus on employment, department for culture media&sports. http://www.nomisweb.co.uk/, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • OECD (2014). Tourism and the creative economy, OECD studies on tourism, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-en
 • Ohridska-Olson, R. V., & Ivanov, S. H. (2010). Creative tourism business model and its application in Bulgaria, Proceedings of the Black Sea Tourism Forum 'Cultural Tourism– The Future of Bulgaria.
 • Özdaşlı, K.; Özdaşlı, E. ve Alparslan M. A. (2012). Yaratıcı turizm: bir uygulama modeli önerisi ve Isparta ilinde yaratıcı turizm envanteri, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi.
 • Özdemir, N. (2009). Kültür ekonomisi ve endüstrileri ile kültürel miras yönetimi ilişkisi, Millî Folklor, 21 (84), s.73-86.
 • Özdemir, N. (2011). Edebiyat ve ekonomi kültürel ekonomik bir alan olarak edebiyat, Millî Folklor, 23 (91), s. 101-114.
 • Poproks (2016). Nation Branding: Fashion Is Korean Government’s Next Big Hallyu Push,http://www.poproks.com/hallyu/nation-branding-fashion-is-korean-governments- next-big-hallyu-push/, Erişim Tarihi: 20.05. 016
 • Raunig, G. (2013). Kitlelerin aldatılışı olarak yaratıcı endüstriler, skopdergi, Sayı 4,Çeviri: Elçin Gen. http://www.e-skop.com/skopdergi/kitlelerin-aldatilisi-olarak-yaratici- endustriler/1306 Erişim Tarihi:10.12.15.
 • Richards, G. ve Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?, Tourism Management, 27(6), s. 1209-1223.
 • Richards, G. (2011). Creativity and tourism the state of the art, Annals of Tourism Research 38, s.1225–1253
 • Richards, G. ve Marques, L. (2012). Exploring creative tourism: Editors Introduction,Journal of Tourism Consumption and Practice, 4(2),s. 1-11.
 • Rizzi, P. ve Dioli, I. (2010). Strategic planning, place marketing and city branding: the Italian case, Journal of Town & City Management, 1(3), s. 300-317.
 • Seçilmiş, İ. E. (2015). Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin kümelenmesi, Ege Akademik Bakış, 15(1), s. 9-18.
 • Tan, S. K., Kung, S. F., & Luh, D. B. (2013). A model of ‘creative experience’in creative tourism. Annals of Tourism Research, 41, 153-174.
 • Tan, S. K., Luh, D. B., & Kung, S. F. (2014). A taxonomy of creative tourists in creative tourism. Tourism Management, 42, 248-259.
 • Tepper, S. J. (2002). Creative assets and the changing economy, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 32(2),s. 159-168.
 • TUİK (2017a). Sinema ve tiyatro istatistikleri, 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24672, Erişim Tarihi:19.09.17.
 • TUİK (2017b). Kültürel istihdam 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24694, Erişim Tarihi:19.09.17.
 • TUİK (2017c). Opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar, 2016 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24670, Erişim Tarihi:19.09.17.
 • TUİK (2017d). Uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistikleri 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24674, Erişim Tarihi:19.09.17.
 • TUİK (2016). Yıllara göre dış ticaret , http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Erişim Tarihi: 26.09.2017.
 • TUİK (2010), Kültürel ve bilimsel faaliyetler araştırması 2009, tuik.gov.tr, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086#, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • TUİK (2015a), Kütüphane istatistikleri, , http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21506, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • TUİK (2015b), Kültürel miras, , http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21553, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • TUİK (2015c), Kültür Ekonomisi, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=21549, Erişim Tarihi :27.09.17.
 • UNDP (2013). Creative economy report, special eddition-widening local development pathways, United Nations/UNDP/UNESCO, Paris, France.
 • UNESCO (2015a). creative cities network “about”, http://en.unesco.org/creative-cities/, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • UNESCO (2015b). 47 Cities join the UNESCO creative cities network, http://en.unesco.org/creative-cities/events/47-cities-join-unesco-creative-cities-network, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • UNESCO (2017). Creative cities network, http://en.unesco.org/creative-cities/home Erişim Tarihi:08.09.2017.
 • UNCTAD (2014), Funding creative ındustries, arts and culture is a good ınvestment. http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=894, Erişim Tarihi:08.09.2017.
 • UNCTAD (2010). Creative economy report 2010, UNCTAD, Geneva.
 • URBACT (2011). Creative-based strategies in small and medium-sized cities: guidelines for local authorities, INTELI, http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Creative_Clusters/documents_media/ URBACTCreativeClusters_TAP_INTELI_Final_01.pdf, Erişim Tarihi: 12.12.15.
 • Ünlüönen, K.; Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2014). Turizm ekonomisi, Nobel, 4. Basım, Ankara.
 • Yetkin, B. (2016). Yeni nesil turizm ve halkla ilişkilerin artan önemi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1), 95-111.

YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2017, Sayı 1, 22 - 51, 01.01.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı; “yaratıcı ekonomi” kavramını, faaliyetlerini ve yaratıcı sektörleri araştırarak, Türkiye’de yaratıcı turizmin, yaratıcı ekonomideki yerini ve önemini ele almaktır. Bu sayede yaratıcı sektörler ile turizm arasındaki ilişkilerin belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada ikincil veriler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’de yaratıcı turizm hakkında yapılan akademik çalışmaların sınırlı olduğu, sektörde yaratıcı turizm faaliyetleriyle ilgili çalışmaların yetersiz olduğu ve son olarak, turizm sektörünün gelişimiyle ilgili plan ve politikalarda, yaratıcı turizm kavramının yer almadığı tespit edilmiştir. Böylece, Türkiye turizmi açısından, yaratıcı turizm kavramına verilen önemin ve yaratıcı sektörler ile yaratıcı turizm arasındaki ilişkilerin yeterli olmadığı söylenebilir.

Kaynakça

 • Ajanovic, E.ve Çizel, B. (2015). Unesco yaratıcı kentler ağı ile Antalya kentinin değerlendirilmesi, Mediterranean Journal of Humanities, 1, s.1-16.
 • Akşit, Aşık, N. (2014). Yaratıcı (kreatif) turizm, The Journal of International Social Research, 7(31), s. 786-795.
 • Altınay, M. ve Dinçer, F. İ. (2017). Geleneksel el sanatlarının yaratıcı turizm kapsamında Değerlendirilmesi, Journal of Recreation and Tourism Research, 4 (Special Issue 1 ), s.343-352.
 • Anadolu Ajansı (2016). Bulgaristan’da Dünya Medeniyetleri ve Yaratıcı Turizm Kongresi, http://www.memleket.com.tr/bulgaristanda-dunya-medeniyetleri-ve-yaratici- turizm-kongresi-1001398h.htm Erişim Tarihi: 25.09.17.
 • Bakhshi, H., Hfargreaves, I., Mateos-Garcia, J. (2013). A Manifesto for the creative economy http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/a-manifesto-for-the-creative- economy-april13.pdf, NESTA.
 • Bakhshi, H. ve Windsor, G. (2015). The creative economy and the future of employment, Why the UK needs 1 million new creative jobs by 2030 and what the government can do about it, NESTA
 • Boz, Mustafa (2008). Başarılı girişimcilikte yenilik ortaya koymanın önemi: kırgızistan örneği, 2. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 10 Mayıs 2008, Bişkek.
 • Demir, E. M (2014). Yaratıcı endüstriler, Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi, 1(2), s.87
 • Deutsche Welle (2015). Apple rekor kırdı http://www.dw.com/tr/apple-rekor- k%C4%B1rd%C4%B1/a-18220420, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • Erden, L. (2013). Deniz-kum-güneş bitti yaratıcı turizm geliyor, http://finans.mynet.com/haber/detay/turizm/deniz-kum-gunes-bitti-yaratici-turizm- geliyor/85040, Erişim Tarihi:11.12.15.
 • Florida, R. (2005). Cities and the creative class, Routledge New York.
 • Gülüm, E. (2015).Yaratıcı turizm-halk kültürü ilişkisi ve yerelin popülerleşmesi. Milli Folklor, 27(105), s.87-98.
 • Higgs, P.; Cunningham, S. ve Bakhshi, H. (2008). Beyond the creative industries: Mapping the creative economy in the United Kingdom, NESTA, İngiltere.
 • Howkins, J. (2013). The creative economy: How people make money from ideas, Penguin, İngiltere.
 • Hung, W. L., Lee, Y. J., & Huang, P. H. (2016). Creative experiences, memorability and revisit intention in creative tourism. Current Issues in Tourism, 19(8), 763-770.
 • IBM (2017). The quest for AI creativity, https://www.ibm.com/watson/advantage- reports/future-of-artificial-intelligence/ai-creativity.html. Erişim Tarihi: 22.12.2017.
 • İZKA (2013). İzmir 2012 kültür ekonomisi ve kültür altyapısı envanteri ve izmir kültür ekonomisi gelişme stratejisi, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016). Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı 2007-2023, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. http://www.kultur.gov.tr/Eklenti/906,ttstratejisi2023pdf.pdf?0, Erişim Tarihi: 09.2017.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016). Yaratıcı Avrupa Masası, http://cedturkiye.kulturturizm.gov.tr/TR,152130/program-hakkinda.html, Erişim Tarihi: 09.2017.
 • Lindroth, K., Ritalahti, J., & Soisalon-Soininen, T. (2007). Creative tourism in destination development. Tourism review, 62(3/4), 53-58.
 • NESTA (2013a). Classifying and measuring the Creative Industries, Creative ve Cultural skills, The National Skill Academy, DCMS, NESTA.
 • NESTA (2013b). A Manifesto for the Creative Economy, nesta.org.uk, http://www.nesta.org.uk/blog/manifesto-creative-economy, Erişim Tarihi 09.12.15
 • NESTA (2014). Creative Industries: Focus on Employment, Department for Culture, Media & Sport, Https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/324530/ Creative_Industries_-_Focus_on_Employment.pdf
 • NOMİS, (2015). Creative industries: Focus on employment, department for culture media&sports. http://www.nomisweb.co.uk/, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • OECD (2014). Tourism and the creative economy, OECD studies on tourism, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264207875-en
 • Ohridska-Olson, R. V., & Ivanov, S. H. (2010). Creative tourism business model and its application in Bulgaria, Proceedings of the Black Sea Tourism Forum 'Cultural Tourism– The Future of Bulgaria.
 • Özdaşlı, K.; Özdaşlı, E. ve Alparslan M. A. (2012). Yaratıcı turizm: bir uygulama modeli önerisi ve Isparta ilinde yaratıcı turizm envanteri, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi.
 • Özdemir, N. (2009). Kültür ekonomisi ve endüstrileri ile kültürel miras yönetimi ilişkisi, Millî Folklor, 21 (84), s.73-86.
 • Özdemir, N. (2011). Edebiyat ve ekonomi kültürel ekonomik bir alan olarak edebiyat, Millî Folklor, 23 (91), s. 101-114.
 • Poproks (2016). Nation Branding: Fashion Is Korean Government’s Next Big Hallyu Push,http://www.poproks.com/hallyu/nation-branding-fashion-is-korean-governments- next-big-hallyu-push/, Erişim Tarihi: 20.05. 016
 • Raunig, G. (2013). Kitlelerin aldatılışı olarak yaratıcı endüstriler, skopdergi, Sayı 4,Çeviri: Elçin Gen. http://www.e-skop.com/skopdergi/kitlelerin-aldatilisi-olarak-yaratici- endustriler/1306 Erişim Tarihi:10.12.15.
 • Richards, G. ve Wilson, J. (2006). Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?, Tourism Management, 27(6), s. 1209-1223.
 • Richards, G. (2011). Creativity and tourism the state of the art, Annals of Tourism Research 38, s.1225–1253
 • Richards, G. ve Marques, L. (2012). Exploring creative tourism: Editors Introduction,Journal of Tourism Consumption and Practice, 4(2),s. 1-11.
 • Rizzi, P. ve Dioli, I. (2010). Strategic planning, place marketing and city branding: the Italian case, Journal of Town & City Management, 1(3), s. 300-317.
 • Seçilmiş, İ. E. (2015). Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin kümelenmesi, Ege Akademik Bakış, 15(1), s. 9-18.
 • Tan, S. K., Kung, S. F., & Luh, D. B. (2013). A model of ‘creative experience’in creative tourism. Annals of Tourism Research, 41, 153-174.
 • Tan, S. K., Luh, D. B., & Kung, S. F. (2014). A taxonomy of creative tourists in creative tourism. Tourism Management, 42, 248-259.
 • Tepper, S. J. (2002). Creative assets and the changing economy, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 32(2),s. 159-168.
 • TUİK (2017a). Sinema ve tiyatro istatistikleri, 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24672, Erişim Tarihi:19.09.17.
 • TUİK (2017b). Kültürel istihdam 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24694, Erişim Tarihi:19.09.17.
 • TUİK (2017c). Opera, bale, orkestra, koro ve topluluklar, 2016 http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24670, Erişim Tarihi:19.09.17.
 • TUİK (2017d). Uluslararası standart kitap numarası (ISBN) istatistikleri 2016, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24674, Erişim Tarihi:19.09.17.
 • TUİK (2016). Yıllara göre dış ticaret , http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Erişim Tarihi: 26.09.2017.
 • TUİK (2010), Kültürel ve bilimsel faaliyetler araştırması 2009, tuik.gov.tr, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1086#, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • TUİK (2015a), Kütüphane istatistikleri, , http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21506, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • TUİK (2015b), Kültürel miras, , http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21553, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • TUİK (2015c), Kültür Ekonomisi, http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=21549, Erişim Tarihi :27.09.17.
 • UNDP (2013). Creative economy report, special eddition-widening local development pathways, United Nations/UNDP/UNESCO, Paris, France.
 • UNESCO (2015a). creative cities network “about”, http://en.unesco.org/creative-cities/, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • UNESCO (2015b). 47 Cities join the UNESCO creative cities network, http://en.unesco.org/creative-cities/events/47-cities-join-unesco-creative-cities-network, Erişim Tarihi:12.12.15.
 • UNESCO (2017). Creative cities network, http://en.unesco.org/creative-cities/home Erişim Tarihi:08.09.2017.
 • UNCTAD (2014), Funding creative ındustries, arts and culture is a good ınvestment. http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=894, Erişim Tarihi:08.09.2017.
 • UNCTAD (2010). Creative economy report 2010, UNCTAD, Geneva.
 • URBACT (2011). Creative-based strategies in small and medium-sized cities: guidelines for local authorities, INTELI, http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Creative_Clusters/documents_media/ URBACTCreativeClusters_TAP_INTELI_Final_01.pdf, Erişim Tarihi: 12.12.15.
 • Ünlüönen, K.; Tayfun, A. ve Kılıçlar, A. (2014). Turizm ekonomisi, Nobel, 4. Basım, Ankara.
 • Yetkin, B. (2016). Yeni nesil turizm ve halkla ilişkilerin artan önemi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 1(1), 95-111.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Tuğba ŞEN KÜPELİ Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziturizm622270, journal = {Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, issn = {2149-0163}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2017}, number = {1}, pages = {22 - 51}, title = {YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Şen Küpeli, Tuğba} }
APA Şen Küpeli, T. (2017). YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , (1) , 22-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48842/622270
MLA Şen Küpeli, T. "YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME" . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2017 ): 22-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48842/622270>
Chicago Şen Küpeli, T. "YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2017 ): 22-51
RIS TY - JOUR T1 - YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME AU - TuğbaŞen Küpeli Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 51 VL - IS - 1 SN - 2149-0163- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME %A Tuğba Şen Küpeli %T YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P 2149-0163- %V %N 1 %R %U
ISNAD Şen Küpeli, Tuğba . "YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / 1 (Ocak 2017): 22-51 .
AMA Şen Küpeli T. YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. GÜTFD. 2017; (1): 22-51.
Vancouver Şen Küpeli T. YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2017; (1): 22-51.
IEEE T. Şen Küpeli , "YARATICI EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ: YARATICI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sayı. 1, ss. 22-51, Oca. 2017