PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Seven Churches in the Book of Revelation of Saint John and the Importance of These Churches in Religious Tourism in Turkey

Yıl 2017, Sayı 1, 71 - 92, 01.01.2017

Öz

The aim of this study is to evaluate the letters written to the Seven Churches under the Revelation of St. John and to determine the place of these churches in the Turkish religious tourism. The Seven Churches, from the Early Periods to the Moderns, have maintained their importance and come up to date. Today it is observed that there is an existing demand for Seven Churches, which is evaluated in religious tourism. The Seven Churches in the study were studied in the way that is found in the Holy Bible. The Seven Churches have benefited from secondary sources to determine the place of Turkey in religious tourism. The data were analyzed by the descriptive method of History of Religions. According to the findings obtained, the Seven Churches have an important place in the religious religious tourism, both in Christian history and in Turkey. However, a limited number of studies have been reached that examine the Seven Churches in tourism discipline. In this context, suggestions for the Seven Churches were presented in order to ensure that the place of Seven Churches in Turkey's religious tourism is correctly identified

Kaynakça

 • Aydın, M., (2007). “İsa-Mesih’in ölümden dirilmesi hakikat mi mitoloji mi?”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 87-116.
 • Bulut, Z., (2012). Türkiye’de inanç turizmi kapsamında Selçuk Aziz Yuhanna Bazilikası’nın turistik ürün potansiyeli ve tanınmışlık düzeyi üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı., (2011). Kur’an-ı Kerim Meali, Ankara: Yenigün Matbaacılık Drummond, W. & T.J. Matthias., (1829). Remarks on the Origin of Several Empires, States and Cities, (5th ıv.), London: Baldwin and Company.
 • English, D., (2017). Markos’un mesajı, (1.Baskı), Haberci Yayınları, İstanbul.
 • Gündüz, Ş., (1998). Din ve inanç sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Henderson, J.C., (2003). “Managing tourism and Islam in Peninsular Malaysia”, Tourism Management, 24, 447- 456.
 • Kartal, B.,Tepeci, M. & Atlı, H., (2015). “Examining the religious tourism potential of Manisa, Turkey with a marketing perspective”, Tourism Review, 70(3), 214 – 231.
 • Kitab-ı Mukaddes., (2010). Ohan Matbaacılık, İstanbul.
 • Kunt, S., (2014). Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabı çerçevesinde Yedi Kiliseler ve bu Kilislerin Hıristiyanlık tarihindeki yeri (Yüksek lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kunt, S., (2018). “Seyahat acentelerinin bakış açısı ile bir niş pazarın profili”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (Basımda).
 • Kunt, S. & Gülcan, B., (2017). “Türkiye inanç turizminde zenginleşememiş bir ürün: Yedi Kiliseler, Journal of Recreation and Tourism Research”, 4 (Special Issue I), 184206.
 • Küçük, M.A., (2013). İnanç Turizmi Açısından Türkiye’de Dini Mekanlar (YahudilikHıristiyanlık Örneği), Berikan Yayınevi, Ankara.
 • Küçük, A., Tümer, G. & Küçük, M.A., (2014). Dinler Tarihi, (4. Baskı), Berikan Yayınevi, Ankara.
 • Öter, Z. & Çetinkaya, M. Y., (2016). “Interfaith tourist behaviour at religious heritage sites: House of the Virgin Mary case in Turkey”, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4(4), 1-18.
 • Ramsay, W., (1904). The Letters to the Seven Churches in Asia, Armstrong, New York.
 • Wilson, M., (2002). Illustrated Bible Background Commentary. Revelation by Mark Wilson. In Clinton E. Arnold (Ed.), Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary, (4th v.) Zondervan, USA.
 • Wilson, M., (2007). “Smyrna: The open door to the archaeological rediscovery of the Seven Churches”, Ekklesiastikos Pharos, 89, 75-87.
 • Wilson, M., (2010). Biblical Turkey, Ege Yayınları, İzmir.
 • YİGM., (2017). http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10173/inanc-turizmi.html (Erişim Tarihi: 13.09.2017).
 • Yedi Kiliseler Belgeseli., (2014). http://www.dailymotion.com/video/x4x7rfq (Erişim Tarihi: 13.09.2017).

AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ

Yıl 2017, Sayı 1, 71 - 92, 01.01.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabı kapsamında Yedi Kiliseler’e yazılan mektupları değerlendirmek ve bu Kiliselerin Türkiye İnanç turizmi içindeki yerini belirlemektir. Yedi Kiliseler, Erken Dönemlerden Modern Dönemlere kadar önemini korumuş ve günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde inanç turizmi içinde değerlendirilen Yedi Kiliselere mevcut bir talebin olduğu gözlenmektedir. Çalışmada Yedi Kiliseler, Hıristiyanların Kutsal Kitabında yer alan şekli ile incelenmiştir. Yedi Kiliseler’in Türkiye inanç turizmi içindeki yerini belirlemek için ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Veriler, Dinler Tarihi’nin tasvir edici/nitelendirici Deskriptif yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Yedi Kiliseler, gerek Hristiyanlık tarihi gerekse Türkiye inanç turizmi içinde önemli bir yere sahiptir. Ancak Yedi Kiliseler’i turizm disiplini içinde inceleyen sınırlı sayıda çalışmaya ulaşılmıştır. Bu bağlamda Yedi Kiliseler ‘in Türkiye inanç turizmi içindeki yerinin doğru tespit edilebilmesi için çalışmada Yedi Kiliseler için öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Aydın, M., (2007). “İsa-Mesih’in ölümden dirilmesi hakikat mi mitoloji mi?”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 87-116.
 • Bulut, Z., (2012). Türkiye’de inanç turizmi kapsamında Selçuk Aziz Yuhanna Bazilikası’nın turistik ürün potansiyeli ve tanınmışlık düzeyi üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı., (2011). Kur’an-ı Kerim Meali, Ankara: Yenigün Matbaacılık Drummond, W. & T.J. Matthias., (1829). Remarks on the Origin of Several Empires, States and Cities, (5th ıv.), London: Baldwin and Company.
 • English, D., (2017). Markos’un mesajı, (1.Baskı), Haberci Yayınları, İstanbul.
 • Gündüz, Ş., (1998). Din ve inanç sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Henderson, J.C., (2003). “Managing tourism and Islam in Peninsular Malaysia”, Tourism Management, 24, 447- 456.
 • Kartal, B.,Tepeci, M. & Atlı, H., (2015). “Examining the religious tourism potential of Manisa, Turkey with a marketing perspective”, Tourism Review, 70(3), 214 – 231.
 • Kitab-ı Mukaddes., (2010). Ohan Matbaacılık, İstanbul.
 • Kunt, S., (2014). Aziz Yuhanna’nın Vahiy Kitabı çerçevesinde Yedi Kiliseler ve bu Kilislerin Hıristiyanlık tarihindeki yeri (Yüksek lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Kunt, S., (2018). “Seyahat acentelerinin bakış açısı ile bir niş pazarın profili”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (Basımda).
 • Kunt, S. & Gülcan, B., (2017). “Türkiye inanç turizminde zenginleşememiş bir ürün: Yedi Kiliseler, Journal of Recreation and Tourism Research”, 4 (Special Issue I), 184206.
 • Küçük, M.A., (2013). İnanç Turizmi Açısından Türkiye’de Dini Mekanlar (YahudilikHıristiyanlık Örneği), Berikan Yayınevi, Ankara.
 • Küçük, A., Tümer, G. & Küçük, M.A., (2014). Dinler Tarihi, (4. Baskı), Berikan Yayınevi, Ankara.
 • Öter, Z. & Çetinkaya, M. Y., (2016). “Interfaith tourist behaviour at religious heritage sites: House of the Virgin Mary case in Turkey”, International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4(4), 1-18.
 • Ramsay, W., (1904). The Letters to the Seven Churches in Asia, Armstrong, New York.
 • Wilson, M., (2002). Illustrated Bible Background Commentary. Revelation by Mark Wilson. In Clinton E. Arnold (Ed.), Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary, (4th v.) Zondervan, USA.
 • Wilson, M., (2007). “Smyrna: The open door to the archaeological rediscovery of the Seven Churches”, Ekklesiastikos Pharos, 89, 75-87.
 • Wilson, M., (2010). Biblical Turkey, Ege Yayınları, İzmir.
 • YİGM., (2017). http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,10173/inanc-turizmi.html (Erişim Tarihi: 13.09.2017).
 • Yedi Kiliseler Belgeseli., (2014). http://www.dailymotion.com/video/x4x7rfq (Erişim Tarihi: 13.09.2017).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Sinem KUNT Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü


Ali İsra GÜNGÖR Bu kişi benim
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt , Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziturizm622273, journal = {Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi}, issn = {2149-0163}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2017}, number = {1}, pages = {71 - 92}, title = {AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ}, key = {cite}, author = {Kunt, Sinem and Güngör, Ali İsra} }
APA Kunt, S. & Güngör, A. İ. (2017). AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi , (1) , 71-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48842/622273
MLA Kunt, S. , Güngör, A. İ. "AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ" . Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2017 ): 71-92 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziturizm/issue/48842/622273>
Chicago Kunt, S. , Güngör, A. İ. "AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (2017 ): 71-92
RIS TY - JOUR T1 - AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ AU - SinemKunt, Ali İsraGüngör Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 92 VL - IS - 1 SN - 2149-0163- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ %A Sinem Kunt , Ali İsra Güngör %T AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ %D 2017 %J Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi %P 2149-0163- %V %N 1 %R %U
ISNAD Kunt, Sinem , Güngör, Ali İsra . "AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ". Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi / 1 (Ocak 2017): 71-92 .
AMA Kunt S. , Güngör A. İ. AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ. GÜTFD. 2017; (1): 71-92.
Vancouver Kunt S. , Güngör A. İ. AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2017; (1): 71-92.
IEEE S. Kunt ve A. İ. Güngör , "AZİZ YUHANNA’NIN VAHİY KİTABI ÇERÇEVESİNDE YEDİ KİLİSELER VE BU KİLİSELERİN TÜRKİYE İNANÇ TURİZMİNDEKİ YERİ", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, sayı. 1, ss. 71-92, Oca. 2017