Yıl 2015, Cilt 17 , Sayı 3, Sayfalar 296 - 308 2015-12-01

DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI
EMERGENCE OF PARTICIPATION BANKING IN THE WORLD, DEVELOPING PERIOD OF PARTICIPATION BANKING IN TURKEY AND DIFFERENCE VERSUS CONVENTIONAL BANKING SECTOR

Gökhan SÜMER [1] , Fatih ONAN [2]


Türk finans yapısı içerisinde bankacılık sektörüyle karşılaştırıldığında daha kısa bir geçmişe sahip olan Katılım Bankaları, ülkemizdeki ekonomik ve siyasal konjonktürün etkisiyle birlikte son yıllarda hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Sermayenin küreselleşmesinin de etkisiyle, sermaye noksanlığı yaşayan kalkınmakta olan ülkelere yeni kaynaklar sunmaktadır. Diğer bir taraftan ise, faiz hassasiyeti nedeniyle ekonomiye kazandırılmamış atıl fonların da reel ekonomiye kazandırılmasını sağlamaktadır. Üç ana bölümden oluşan bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de faizsiz bankacılığın doğuşu, fon toplama-fon kullandırma yöntemleri ile konvansiyonel bankacılık sisteminden farkları, avantajları ve dezavantajları incelenmiştir.
Participation banking, that has a recent history rather than traditional banking in Turkish financial sector, has significantly grown so far. Developing countries that need capital accumulation especially benefit from these participation banks, thanks of globalized capitalization as of new investment opportunities. They also provide unused stocks to be used in the real economy. There are 3 main parts included in the paper; explaining the emergence of participation banking, gathering stocks and the way of using it, advantages and disadvantages of participation banking versus conventional banking sector.
Diğer ID JA65PV78CP
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan SÜMER

Yazar: Fatih ONAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2015

Bibtex @ { gaziuiibfd300790, journal = {Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-2024}, eissn = {2148-1792}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {17}, pages = {296 - 308}, doi = {}, title = {DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI}, key = {cite}, author = {Sümer, Gökhan and Onan, Fatih} }
APA Sümer, G , Onan, F . (2015). DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI . Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 296-308 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28305/300790
MLA Sümer, G , Onan, F . "DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI" . Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2015 ): 296-308 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28305/300790>
Chicago Sümer, G , Onan, F . "DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2015 ): 296-308
RIS TY - JOUR T1 - DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI AU - Gökhan Sümer , Fatih Onan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 296 EP - 308 VL - 17 IS - 3 SN - 1302-2024-2148-1792 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI %A Gökhan Sümer , Fatih Onan %T DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI %D 2015 %J Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-2024-2148-1792 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD Sümer, Gökhan , Onan, Fatih . "DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI". Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 / 3 (Aralık 2015): 296-308 .
AMA Sümer G , Onan F . DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 17(3): 296-308.
Vancouver Sümer G , Onan F . DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 17(3): 296-308.
IEEE G. Sümer ve F. Onan , "DÜNYADA FAİZSİZ BANKACILIĞIN DOĞUŞU, TÜRKİYEDEKİ KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞME SÜRECİ VE KONVANSİYONEL BANKACILIKTAN FARKLARI", Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 3, ss. 296-308, Ara. 2015