Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SÜPER LİGDE OYNAYAN BİR FUTBOL TAKIMI TARAFTARLARININ ŞİDDETE NEDEN OLAN TAHRİK OLMA UNSURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2, 43 - 52, 04.04.2003

Öz

Futbol sahalarında meydana gelen şiddet olayları gittikçe artış göstermektedir ve bunun birçok nedenleri arasında tahrik olmak da vardır. Özdeşleşme ve etkilenme nedenleriyle taraftarlar tahrik olmaktadırlar. Tahrik olma nedenlerinin incelendiği bu çalışma 2001- 2002 sezonu Süper Lig ikinci devresinde Ankara’da oynanan Gençlerbirliği - Gaziantep Spor Kulüplerinin futbol takımları maçını izleyen 157 Gençlerbirliği taraftarı üzerinde yapılmıştır. Uygulanan 23 soruluk anket, yüzdesel dağılım ve frekans gösterme yoluyla açıklanıp yorumlanmıştır. Taraftarları tahrik eden en önemli etkenin hakem olduğu ortaya çıkmıştır

Kaynakça

  • 1. Bandura, A., Aggression: A Social Learning Analysis, Prentice Hall, New Joursey, 1978
  • 2. Başoğlu, C., "Saldırganlık Davranışının Biyolojik Belirleyicilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma", T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzmanlık Tezi, s.3 , istanbul, 1998
  • 3. Calhoun, D., Sports, Culture and Personality, West Point, Leisure Press, New York, 1981
  • 4. Carrol, R., "Football Hooliganism in England", International Review of Sports Sociology, 15, 2, pp. 77-92, 1980
  • 5. Coe, S., Taesdale, D., Wickham, D., More Than a Game: Sport in Our Time, BBC Books, London, 1992

A RESEARCH ABOUT PROVOCATION COMPONENTS CAUSE TO FANS VIOLENCE OF A FOOTBALL TEAM IN SUPER LEAGUE

Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2, 43 - 52, 04.04.2003

Öz

The violence in football fields is getting more and more and among the reasons of this is also getting provocated. Fans are provocated because of their identification with their team and being influenced by their team. In this study on the investigations of the reasons of provocation has been carried out over 157 Gençlerbirli¤i fans that watched the football match played in Ankara in the second period of 2001-2002 Turkish Super League. The questionnaire with 23 questions was explained and interpreted by means of percented distribution and frequency methods. As a result, it was seen that the most important factor of the provocation was the referee.

Kaynakça

  • 1. Bandura, A., Aggression: A Social Learning Analysis, Prentice Hall, New Joursey, 1978
  • 2. Başoğlu, C., "Saldırganlık Davranışının Biyolojik Belirleyicilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma", T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzmanlık Tezi, s.3 , istanbul, 1998
  • 3. Calhoun, D., Sports, Culture and Personality, West Point, Leisure Press, New York, 1981
  • 4. Carrol, R., "Football Hooliganism in England", International Review of Sports Sociology, 15, 2, pp. 77-92, 1980
  • 5. Coe, S., Taesdale, D., Wickham, D., More Than a Game: Sport in Our Time, BBC Books, London, 1992

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Nisan
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ertan KILCIGİL Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Muhiddin PARTAL Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 4 Nisan 2003
Başvuru Tarihi 4 Ocak 2003
Kabul Tarihi 4 Mart 2003
Yayınlandığı Sayı Yıl 2003, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kılcıgil, E. & Partal, M. (2003). SÜPER LİGDE OYNAYAN BİR FUTBOL TAKIMI TARAFTARLARININ ŞİDDETE NEDEN OLAN TAHRİK OLMA UNSURLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 43-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27976/304920

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.