Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PROFESYONEL FUTBOLCULARIN KAPTAN OLUP-OLMAMALARINA GÖRE PSİKOLOJİK BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 25 - 34, 01.01.2004

Öz

Araştırmanın amacı, profesyonel futbolcuların kaptan olup-olmamalarına göre psikolojik becerilerinin (imgeleme, baskı altında doruk performans, bağlılık gösterme, stresle başa çıkma ve karşılaşma kaygısı) araştırılmasıdır. Araştırmanın evreni Türkiye Futbol Federasyonunun 7. bölgesi olan Güney-Anadolu illeridir. Bu bölgedeki 18 profesyonel futbol takımı ve 451 profesyonel futbolcudan toplam 308’ ine ulaşılmıştır. Bu araştırmada yukarıda belirtilen 5 psikolojik beceriyi değerlendiren "Futbolda Psikolojik Beceriler Ölçeği-16 (FPBÖ-16)’dan" ve profesyonel futbolcuların kaptan olup-olmamalarıyla ilgili ankete verdikleri cevaplardan yararlanılmıştır. FPBÖ-16’nın güvenilirlik katsayıları, imgelemede .66, baskı altında doruk performansta .73, bağlılık göstermede .62, stresle başa çıkmada .68 ve karşılaşma kaygısında ise .63’ tür. Tek yönlü varyans analizi ve Scheffe Testi analizlerine göre, profesyonel futbolcuların imgeleme, baskı altında doruk performans ortaya koyma, stresle başa çıkma ve karşılaşma kaygısı becerileri ile kaptan olup-olmamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken (P>.05) sadece anlamlı farklılık bağlılık gösterme becerisi ile kaptan olup olmama arasında bulunmuştur (F: 3.52 ve P<.03). Analiz sonuçları, kaptanların kaptan olmayanlara göre, orta düzeyde bağlılık gösterme becerisine sahip olduğunu göstermiştir (P<.04).

Kaynakça

  • 1. Anshel, M. H., Freedson, P. Hamill, J. Haywood, K. Horvat, M. Plowman, A. S. (1991). Dictionary of The Sport and Exercise Sciences. IIIinois: Human Kinetics Books, 97, 110-111, 128, 134, 146-147.
  • 2. Smith., E. R., Christensen, S. D. (1995). Psychological Skills as Predictors of Performance and Survival in Professional Baseball. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 399-415.
  • 3. Rees, C. R. (1983). Instrumental and Expressive Leadership in Team Sports: A Test of Leadership Role Differentiation Theory. Journal of Sport Behavior, 6, 17-27.
  • 4. Murphy, S. M. (1994). Imagery Interventions in Sport. Medicine and Science in Sports and Exercise, 26, 486-494.
  • 5. Pargman, D. (1998), Understanding Sport Behavior. New Jersey: Prentice Hall, 48, 279, 287, 293-94, 296-97.

AN INVESTIGATION OF PSYCHOLOGICAL SKILLS OF PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS ACCORDING TO BEING A TEAM CAPTAIN OR NOT

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 25 - 34, 01.01.2004

Öz

The purpose of this study is to investigate psychological skills (imagery, peaking under pressure, commitment, coping with stress and competitive anxiety) according to being the captain or not. Population of this study consisted of 18 professional soccer teams and 451 professional soccer players of "7 th. South Anatolia Region" categorized by the Soccer Federation of Turkey. All professional soccer teams and total 308 professional soccer players were used in this study. Soccer Psychological Skills Scale-16 (SPSS-16) with a questionnaire was applied to 308 professional soccer players and data gathered about psychological skills and perception of  chievement of professional soccer players. Reliability coefficients of the SPSS-16 are .66 for the imagery, .73 for the performing under pressure, .62 for the commitment, .68 for the coping with stress and .63 for the competitive anxiety. The results of the One-Way ANOVA and Scheffe Test showed a only meaningful difference between commitment and being the team captain (F: 3.52 ve P< .03).Results of analysis were revealed that captains have medium commitment skill than other team players.

 

Kaynakça

  • 1. Anshel, M. H., Freedson, P. Hamill, J. Haywood, K. Horvat, M. Plowman, A. S. (1991). Dictionary of The Sport and Exercise Sciences. IIIinois: Human Kinetics Books, 97, 110-111, 128, 134, 146-147.
  • 2. Smith., E. R., Christensen, S. D. (1995). Psychological Skills as Predictors of Performance and Survival in Professional Baseball. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 399-415.
  • 3. Rees, C. R. (1983). Instrumental and Expressive Leadership in Team Sports: A Test of Leadership Role Differentiation Theory. Journal of Sport Behavior, 6, 17-27.
  • 4. Murphy, S. M. (1994). Imagery Interventions in Sport. Medicine and Science in Sports and Exercise, 26, 486-494.
  • 5. Pargman, D. (1998), Understanding Sport Behavior. New Jersey: Prentice Hall, 48, 279, 287, 293-94, 296-97.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Ocak
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erkut KONTER>
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2004
Gönderilme Tarihi 6 Eylül 2003
Kabul Tarihi 10 Şubat 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Konter, E. (2004). PROFESYONEL FUTBOLCULARIN KAPTAN OLUP-OLMAMALARINA GÖRE PSİKOLOJİK BECERİLERİNİN ARAŞTIRILMASI . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 25-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27979/304611

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.