Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANAEROBİK TEST SONRASI ANAEROBİK GÜÇ, KAPASİTE VE KALP ATIM HIZI DEĞERLERİNDE DİURNAL (GÜN İÇİ) DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 61 - 70, 01.01.2004

Öz

Bu çalışmanın amacı; anaerobik test sonrası anaerobik güç, kapasite ve kalp atım hızı değerlerinde gün içi değişimlerin incelenmesidir. Çalışmaya yaşları 17 ile 23 yıl arasında değişen 50 antrenmanlı erkek (yaş: 19,14±1,62 yıl ; ant. yaşı: 2,57±0,98 yıl; vücut ağırlığı: 68,08±7,25 kg.; boy uzunluğu: 177,02±6,19 cm) denek gönüllü olarak katılmıştır. Anaerobik güç ve kapasite, 75g/kg’lık direnç uygulanarak Wingate testinde günün iki farklı zamanı için (sabah testleri; 07:30 ile 09:30, akşam testleri; 17:00 ile 19:00 saatleri arasında uygulanmıştır) belirlenmiştir. Anaerobik güç (zirve güç) testin ilk 5 saniyesindeki en yüksek güç çıktısı, anaerobik kapasite (ortalama güç) ise 30 saniyelik test süresince ortalama güç çıktısı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte dinlenik, test sonrası ve toparlanmanın ilk 5 dakikası için 1’er dakikalık aralıklarla kalp atım hızları da yine aynı saatlerde telemetrik sistem vasıtası ile kaydedilmiştir. Wingate test sonuçları karşılaştırıldığında, zirve güç, ortalama güç ve minimum güç değerleri arasındaki sabah-akşam farkı anlamlı bulunmuştur (p< 0.01). Akşam testlerinden elde edilen zirve, ortalama ve minimum güç değerleri sabah testlerine göre sırası ile %3,3, %7,9 ve %13,2 oranında daha yüksektir. Ayrıca, dinlenik, test sonrası ve toparlanma kalp atım hızlarındaki sabah-akşam farkı da anlamlıdır (p<0.01). Akşam saatlerinde kaydedilen kalp atım hızı değerleri sabah saatlerine göre daha yüksektir. Sonuç olarak anaerobik güç ve kapasite değerlerinde ve anaerobik yüklenme sonrası kalp atım hızı cevaplarında anlamlı diurnal değişimler tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • 1. Aldemir, H., Atkinson, G., Cable, T., Edwards, B., Waterhouse, J., Reilly, T. (2000). A Comparison of the Immediate Effects of Moderate Exercise in the Late Morning and Late Afternoon on Core Temperature and Cutaneous Therm Oregulatory Mechanisms. Chronobiol. Int. Mar;17(2):197-207.
  • 2. Atkinson, G., Reilly, T. (1996). Circadian Variation in Sports Performance. Sports Med. Apr: 21 (4); 292-312.
  • 3. Callard, D., Davenne, D., Lagarde, D., Meney, I., Gentil, C., Van Hoecke, J. (2001). Nycthemeral Variations in Core Temperature and Heart Rate: Continuous Cycling Exercise Versus Continuous Rest. Int. J. Sports. Med. Nov;22(8):553-7.
  • 4. Cohen, C. J.(1980). Human Circadian Rhythms in Heart Rate Response to Maximal Exercise Stress.; Ergonomics. 23,(6). 591-595.
  • 5. Cohen, C. J.; Muehl, G. E. (1977). Human Circadian Rhythms in Resting and Exercise Pulse Rates.; Ergonomics. 20, (5). 475-479.

INVESTIGATION OF DIURNAL VARIATION IN ANAEROBIC POWER, CAPACITY AND HEART RATE VALUES AFTER ANAEROBIC TEST

Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1, 61 - 70, 01.01.2004

Öz

The purpose of this study was to examine the diurnal variation in anaerobic power, capacity and heart rate values after anaerobic test. Fifty trained boys aged between 17 to 23 years old (age: 19,14±1,62 years; training sta.: 2,57±0,98 years; weight: 68,08±7,25 kg.; height: 177,02±6,19 cm) participated voluntarily in this study. Anaerobic power and capacity were determined at two different times of day (morning tests were performed between 07:30 to 09:30h and evening tests were performed between 17:00 to 19:00h) by using Wingate test performed against a resistance of 75 g per kg body mass. Anaerobic power (peak power) was defined as the highest power output during the first 5-s period in the test, and anaerobic capacity (mean power) was defined as the mean power output during the 30-s test. Moreover resting, post test and first 5 minutes of recovery heart rate values with one minute intervals were also recorded with telemetric system at the same time of day. When Wingate test results were compared, morning-evening differences of peak, mean and minimum power values were found significantly (p<0.01). Peak, mean and minimum power values determined in evening tests were higher than morning tests %3.3, %7.9 and %13.2 respectively. In addition, morning-evening difference in resting, post-test and recovery heart rate values were also found significantly (p<0.01). All recorded heart rate values in the evening were higher than morning values. According to these results, significant diurnal variations were found in anaerobic power and capacity and heart rate values after anaerobic test.

Kaynakça

  • 1. Aldemir, H., Atkinson, G., Cable, T., Edwards, B., Waterhouse, J., Reilly, T. (2000). A Comparison of the Immediate Effects of Moderate Exercise in the Late Morning and Late Afternoon on Core Temperature and Cutaneous Therm Oregulatory Mechanisms. Chronobiol. Int. Mar;17(2):197-207.
  • 2. Atkinson, G., Reilly, T. (1996). Circadian Variation in Sports Performance. Sports Med. Apr: 21 (4); 292-312.
  • 3. Callard, D., Davenne, D., Lagarde, D., Meney, I., Gentil, C., Van Hoecke, J. (2001). Nycthemeral Variations in Core Temperature and Heart Rate: Continuous Cycling Exercise Versus Continuous Rest. Int. J. Sports. Med. Nov;22(8):553-7.
  • 4. Cohen, C. J.(1980). Human Circadian Rhythms in Heart Rate Response to Maximal Exercise Stress.; Ergonomics. 23,(6). 591-595.
  • 5. Cohen, C. J.; Muehl, G. E. (1977). Human Circadian Rhythms in Resting and Exercise Pulse Rates.; Ergonomics. 20, (5). 475-479.

Ayrıntılar

Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Ocak
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alpay GÜVENÇ>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Adnan TURGUT Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2004
Gönderilme Tarihi 31 Ekim 2003
Kabul Tarihi 12 Nisan 2004
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güvenç, A. & Turgut, A. (2004). ANAEROBİK TEST SONRASI ANAEROBİK GÜÇ, KAPASİTE VE KALP ATIM HIZI DEĞERLERİNDE DİURNAL (GÜN İÇİ) DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ . Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 9 (1) , 61-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/27979/304886

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi yılda dört kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.


Gazi Journal of Physical Education and Sports Sciences is a scientific and peer-reviewed journal published quarterly.