İletişim Bilgileri

Editör

Dr. Oğuzhan Yanarışık
POLİS AKADEMİSİ
yanarisik@gmail.com

Editör Yardımcısı

Dr. Yakup Şahin
POLİS AKADEMİSİ
sahinyakup33@gmail.com

Editör Yardımcısı

Orhan Çifçi
POLİS AKADEMİSİ
orhan.cifci93@gmail.com

Teknik İletişim

Erhan Örün
POLİS AKADEMİSİ
erhanorun53@gmail.com