Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Security Concerns about Syrian Migrant Crisis: Comparison of Turkey and EU Countries

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 1, 54 - 70, 28.06.2021

Öz

The Syrian Civil War, which started in 2011, led to huge migra- tion waves. The main purpose of this study is to examine the Syrian migra- tion crisis from a security perspective in a comparative way. In this context, it makes a comparative analysis of the policies of three different catego- ries of host countries; i.e. EU countries with the greatest number of Syrian migrants (Germany, Sweden, Austria), EU countries with least number of Syrian migrants (Slovakia, Czechia, Hungary) and Turkey. The attitudes of these actors about the Syrian migration crisis are evaluated under the su- b-title of ‘security concerns’. The changing internal dynamics of the parties during the crisis and their mutual relations within the context of the refugee crisis are also analyzed. The main claim of the study is that the migration crisis caused changes in the relations between the countries studied in this study; and the perception of ‘security threats’ from immigrants in these countries is much worse than actual crime statistics.

Kaynakça

 • Adamson, G. (2020). “Migrants and Crime in Sweden in the Twenty-First Century”, Springer.
 • DW, (2015) “Report: refugees have not increased crime rate in Germany”, 13 Kasım 2015, https://www.dw.com/en/report-refugees-have-not-increased-crime-rate-in-germany/ a-18848890#:~:text=An%20official%20report%20says%20that,led%20to%20 increased%20crime%20rates.&text=The%20German%20Federal%20Office%20 of,those%20committed%20by%20native%20Germans. (E.T. 16.05.2021)
 • DW, (2016) “Report: Refugee-related crimes in Germany increase less than influx of asylum seekers”, 17 Şubat 2016. https://www.dw.com/en/report-refugee-related- crimes-in-germany-increase-less-than-influx-of-asylum-seekers/a-19053227 (E.T. 16.05.2021)
 • Erdoğan, M. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler; Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • General Directorate of the Prison Service of the CR. (2020). Accused and Convicted Foreigners In Custodial Establishments and Prisons 2004-2018. https://www.czso.cz/ csu/cizinci/1-ciz_akriminalita (E.T. 19.03.2021)
 • Global Detention Project. (2019) Slovakia Immigration Detention. https://www. globaldetentionproject.org/countries/europe/slovakia. (E.T. 19.04.2021)
 • Gozdziak, E. (2019). Using Fear of the “Other,” Orbán Reshapes Migration Policy in a Hungary Built on Cultural Diversity Migration Policy Institute, 10 Ekim 2019. 04 Nisan 2021 https://www.migrationpolicy.org/article/orban-reshapes-migration-policy- hungary adresinden erişilmiştir.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019). Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler https:// www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler (E.T. 17.05.2021)
 • Güneş, A. C. (2020). Refik Özdek’in Ocağımız Sönmesin Romanında Balkan Türklerinin Göçü. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4, (1), ss. 315-344.
 • Kızmaz, Z. (2018). Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7, (2), ss. 392-431.
 • Lerner, D. (2016). Why Slovakia won’t embrace migration? Politico, / 17 Ağustos 2016. 19 Mayıs 2021 https://www.politico.eu/article/why-slovakia-wont-embrace- migration-lubos-blaha-josef-rydlo adresinden erişilmiştir.
 • Lindsay, F. (2019). Refugees In Germany Did Not Bring Higher Risk To Germans. Forbes, 29 Ağustos 2019. https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2019/08/29/refugees- in-germany-did-not-bring-higher-risk-to-germans/#74ccdc771101 adresinden erişilmiştir. (E.T. 16.05.2021).
 • Mazman, İ. ve İzci, L. (2018) Ulusal Ve Uluslararası Örgütler Tarafından Desteklenen Suriyeli Göçmenler. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches. 4, (9), ss. 277-293.
 • Özbey, İ. (2018). Algı yanlış; sanıldığının aksine Suriyelilerin karıştığı suç oranı oldukça düşük. Hürriyet, 15 Ekim 2018. https://t24.com.tr/haber/algi-yanlis-sanildiginin- aksine-suriyelilerin-karistigi-suc-orani-oldukca-dusuk,723457 adresinden erişilmiştir. (E.T. 19.03.2021).
 • Özer, Y. (2017). Mülteci Sorununun Türkiye-AB İlişkilerine Yansımaları, Yaprak Gülcan (Ed.), Sedef Akgüngör (Ed.), Yeşim Kuştepeli (Ed.) Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği. İstanbul.
 • Pancevski, B. (2018). An Ice-Cream Truck Slaying, Party Drugs and Real-Estate Kings: Ethnic Clans Clash in Berlin’s Underworld. The Wall Street Journal, 21 Ocak 2018. 16 Mayıs 2021 https://www.wsj.com/articles/ethnic-crime-families-provoke-german- crackdown-1539604801 adresinden erişilmiştir.
 • Petersson, C. (2017). Brotten, skulderna, bakgrunden – sanningen om de gängkriminella i Stockholm. Expressen. 30 Ocak 2017. https://www.expressen.se/nyheter/qs/ gangen-inifran/brotten-skulderna-bakgrunden--sanningen-om-de-gangkriminella-i- stockholm/ adresinden erişilmiştir. (E.T. 18.05.2021)
 • Petra B. (2017). What Is Behınd The Low Number Of Hate Crımes In Hungary? Newsletter of the European Society of Criminology, 03 Şubat 2017. https://escnewsletter. org/newsletter/2017-1/what-behind-low-number-hate-crimes-hungary adresinden erişilmiştir. (E.T. 19.2021)
 • Prague Post. (2015). Zeman: Refugees should be promptly returned. (E.T. 19.05.2021) Reliefweb. (2019). Immigration Detention in Slovakia: Punitive Conditions Paid for by the Detainees. https://reliefweb.int/report/slovakia/immigration-detention-slovakia-punitive-conditions-paid-detainees-january-2019 (E.T. 19.05.2021)
 • Reuters. (2019). Austria plans tougher sentences for crimes against women. https://www. reuters.com/article/us-austria-politics-crime/austria-plans-tougher-sentences-for- crimes-against-women-idUSKCN1Q21XQ (E.T. 18.05.2021)
 • Saatçioğlu, B. (2017). AB’nin Mülteci Krizi: Normlar-Çıkarlar Dikotomisi Üzerinden AB’yi Yeniden Değerlendirmek. Yaprak Gülcan (Ed.), Sedef Akgüngör (Ed.), Yeşim Kuştepeli (Ed.) Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği. İstanbul.
 • Skodo, A. (2017). Swedish immigration is not out of control – it’s actually getting more restrictive. Independent. 3 Mart 2017. https://www.independent.co.uk/news/ world/politics/swedish-immigration-not-out-control-it-s-actually-getting-more- restrictive-a7605071.html adresinden erişilmiştir. (E.T. 16.05.2021)
 • Svt Nyheter. (2016). Ny kartläggning av våldtäktsdomar: 58 procent av de dömda födda utomlands. https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ny-kartlaggning-av- valdtaktsdomar-58-procent-av-de-domda-fodda-utomlands (E.T. 17.05.2021)
 • Taştan, T. Haklı, S. Z. ve Osmanoğlu, E. (2017). Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı; Önyargılar ve Gerçekler. Polis Akademisi Yayınları. 29, (9).
 • The Globe and Mail. (2017). Sweden’s rape crisis isn’t what it seems. https:// www.theglobeandmail.com/opinion/swedens-rape-crisis-isnt-what-it-seems/ article30019623/ (E.T. 18.05.2021)
 • The Local. (2018). Study shows the tenuous link between foreigners, refugees and criminality. https://www.thelocal.de/20181221/study-shows-the-tenuous-link- between-foreigners-refugees-and-criminality (E.T. 18.05.2021)
 • The Telegraph. (2017). Migrant crime in Germany rises by 50 per cent new figures Show. https://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/25/migrant-crime-germany-rises-50-per- cent-new-figures-show/ (E.T. 23.05.2021)

Suriye Göç Krizi Hakkında Güvenlik Endişeleri: Türkiye ve AB Ülkeleri Karşılaştırması

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 1, 54 - 70, 28.06.2021

Öz

2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı, çok büyük göç dalgalarına yol açmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, bölgesel ve küresel bir sorun haline gelen Suriye Göç Krizini ortaya çıkardığı güvenlik endişeleri bakımından karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nde en fazla Suriyeli göçmen kabul etmiş üç ülke (Almanya, İsveç, Avusturya) ile en az Suriyeli göçmen kabul etmiş üç ülke (Slovakya, Çekya, Macaris- tan) ve Türkiye olmak üzere üç farklı kategoride karşılaştırmalı bir analiz yapmaktır. Bu üç kategorideki aktörlerin Suriye Göç Krizi konusundaki tu- tumları ‘güvenlik endişeleri’ alt başlığında değerlendirilmektedir. Tarafla- rın, kriz sürecinde değişen iç dinamikleri ve göç krizi bağlamında gerçekle- şen ortak ilişkileri ayrıca analiz edilmektedir. Çalışmanın temel iddiası; göç krizinin, bu çalışmada ele alınan ülkelerin kendi içlerinde ve birbirleriyle ilişkilerinde değişimlere sebep olduğu; söz konusu ülkelerde göçmenlere dair ‘güvenlik tehdidi’ algısının gerçek suç işleme istatistiklerine göre çok daha ileri boyutta olduğu şeklindedir.

Kaynakça

 • Adamson, G. (2020). “Migrants and Crime in Sweden in the Twenty-First Century”, Springer.
 • DW, (2015) “Report: refugees have not increased crime rate in Germany”, 13 Kasım 2015, https://www.dw.com/en/report-refugees-have-not-increased-crime-rate-in-germany/ a-18848890#:~:text=An%20official%20report%20says%20that,led%20to%20 increased%20crime%20rates.&text=The%20German%20Federal%20Office%20 of,those%20committed%20by%20native%20Germans. (E.T. 16.05.2021)
 • DW, (2016) “Report: Refugee-related crimes in Germany increase less than influx of asylum seekers”, 17 Şubat 2016. https://www.dw.com/en/report-refugee-related- crimes-in-germany-increase-less-than-influx-of-asylum-seekers/a-19053227 (E.T. 16.05.2021)
 • Erdoğan, M. (2018). Türkiye’deki Suriyeliler; Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • General Directorate of the Prison Service of the CR. (2020). Accused and Convicted Foreigners In Custodial Establishments and Prisons 2004-2018. https://www.czso.cz/ csu/cizinci/1-ciz_akriminalita (E.T. 19.03.2021)
 • Global Detention Project. (2019) Slovakia Immigration Detention. https://www. globaldetentionproject.org/countries/europe/slovakia. (E.T. 19.04.2021)
 • Gozdziak, E. (2019). Using Fear of the “Other,” Orbán Reshapes Migration Policy in a Hungary Built on Cultural Diversity Migration Policy Institute, 10 Ekim 2019. 04 Nisan 2021 https://www.migrationpolicy.org/article/orban-reshapes-migration-policy- hungary adresinden erişilmiştir.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2019). Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler https:// www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler (E.T. 17.05.2021)
 • Güneş, A. C. (2020). Refik Özdek’in Ocağımız Sönmesin Romanında Balkan Türklerinin Göçü. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 4, (1), ss. 315-344.
 • Kızmaz, Z. (2018). Suriyeli Sığınmacılar: Güvenlik Kaygıları ve Suç. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7, (2), ss. 392-431.
 • Lerner, D. (2016). Why Slovakia won’t embrace migration? Politico, / 17 Ağustos 2016. 19 Mayıs 2021 https://www.politico.eu/article/why-slovakia-wont-embrace- migration-lubos-blaha-josef-rydlo adresinden erişilmiştir.
 • Lindsay, F. (2019). Refugees In Germany Did Not Bring Higher Risk To Germans. Forbes, 29 Ağustos 2019. https://www.forbes.com/sites/freylindsay/2019/08/29/refugees- in-germany-did-not-bring-higher-risk-to-germans/#74ccdc771101 adresinden erişilmiştir. (E.T. 16.05.2021).
 • Mazman, İ. ve İzci, L. (2018) Ulusal Ve Uluslararası Örgütler Tarafından Desteklenen Suriyeli Göçmenler. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches. 4, (9), ss. 277-293.
 • Özbey, İ. (2018). Algı yanlış; sanıldığının aksine Suriyelilerin karıştığı suç oranı oldukça düşük. Hürriyet, 15 Ekim 2018. https://t24.com.tr/haber/algi-yanlis-sanildiginin- aksine-suriyelilerin-karistigi-suc-orani-oldukca-dusuk,723457 adresinden erişilmiştir. (E.T. 19.03.2021).
 • Özer, Y. (2017). Mülteci Sorununun Türkiye-AB İlişkilerine Yansımaları, Yaprak Gülcan (Ed.), Sedef Akgüngör (Ed.), Yeşim Kuştepeli (Ed.) Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği. İstanbul.
 • Pancevski, B. (2018). An Ice-Cream Truck Slaying, Party Drugs and Real-Estate Kings: Ethnic Clans Clash in Berlin’s Underworld. The Wall Street Journal, 21 Ocak 2018. 16 Mayıs 2021 https://www.wsj.com/articles/ethnic-crime-families-provoke-german- crackdown-1539604801 adresinden erişilmiştir.
 • Petersson, C. (2017). Brotten, skulderna, bakgrunden – sanningen om de gängkriminella i Stockholm. Expressen. 30 Ocak 2017. https://www.expressen.se/nyheter/qs/ gangen-inifran/brotten-skulderna-bakgrunden--sanningen-om-de-gangkriminella-i- stockholm/ adresinden erişilmiştir. (E.T. 18.05.2021)
 • Petra B. (2017). What Is Behınd The Low Number Of Hate Crımes In Hungary? Newsletter of the European Society of Criminology, 03 Şubat 2017. https://escnewsletter. org/newsletter/2017-1/what-behind-low-number-hate-crimes-hungary adresinden erişilmiştir. (E.T. 19.2021)
 • Prague Post. (2015). Zeman: Refugees should be promptly returned. (E.T. 19.05.2021) Reliefweb. (2019). Immigration Detention in Slovakia: Punitive Conditions Paid for by the Detainees. https://reliefweb.int/report/slovakia/immigration-detention-slovakia-punitive-conditions-paid-detainees-january-2019 (E.T. 19.05.2021)
 • Reuters. (2019). Austria plans tougher sentences for crimes against women. https://www. reuters.com/article/us-austria-politics-crime/austria-plans-tougher-sentences-for- crimes-against-women-idUSKCN1Q21XQ (E.T. 18.05.2021)
 • Saatçioğlu, B. (2017). AB’nin Mülteci Krizi: Normlar-Çıkarlar Dikotomisi Üzerinden AB’yi Yeniden Değerlendirmek. Yaprak Gülcan (Ed.), Sedef Akgüngör (Ed.), Yeşim Kuştepeli (Ed.) Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Bir Konu: Mülteci Sorunu ve Türkiye-AB İşbirliği. İstanbul.
 • Skodo, A. (2017). Swedish immigration is not out of control – it’s actually getting more restrictive. Independent. 3 Mart 2017. https://www.independent.co.uk/news/ world/politics/swedish-immigration-not-out-control-it-s-actually-getting-more- restrictive-a7605071.html adresinden erişilmiştir. (E.T. 16.05.2021)
 • Svt Nyheter. (2016). Ny kartläggning av våldtäktsdomar: 58 procent av de dömda födda utomlands. https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ny-kartlaggning-av- valdtaktsdomar-58-procent-av-de-domda-fodda-utomlands (E.T. 17.05.2021)
 • Taştan, T. Haklı, S. Z. ve Osmanoğlu, E. (2017). Suriyeli Sığınmacılara Dair Tehdit Algısı; Önyargılar ve Gerçekler. Polis Akademisi Yayınları. 29, (9).
 • The Globe and Mail. (2017). Sweden’s rape crisis isn’t what it seems. https:// www.theglobeandmail.com/opinion/swedens-rape-crisis-isnt-what-it-seems/ article30019623/ (E.T. 18.05.2021)
 • The Local. (2018). Study shows the tenuous link between foreigners, refugees and criminality. https://www.thelocal.de/20181221/study-shows-the-tenuous-link- between-foreigners-refugees-and-criminality (E.T. 18.05.2021)
 • The Telegraph. (2017). Migrant crime in Germany rises by 50 per cent new figures Show. https://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/25/migrant-crime-germany-rises-50-per- cent-new-figures-show/ (E.T. 23.05.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İpek Ferihanaz KESKİN (Sorumlu Yazar)
POLİS AKADEMİSİ
0000-0003-2069-0881
Türkiye


Oğuzhan YANARIŞIK
POLİS AKADEMİSİ, GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ULUSLARARASI GÜVENLİK ANABİLİM DALI
0000-0003-3442-4779
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 27 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 23 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Keskin, İ. F. & Yanarışık, O. (2021). Suriye Göç Krizi Hakkında Güvenlik Endişeleri: Türkiye ve AB Ülkeleri Karşılaştırması . Güvenlik Çalışmaları Dergisi , 23 (1) , 54-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gcd/issue/63148/943803