Dergi Kurulları

Editör

Prof.Dr. Murat YAKAR, Mersin Üniversitesi


İletişim Adresi: Mersin Universitesi Muhendislik Fakultesi Harita Bolumu Yenisehir Mersin-33343 TURKEY

İletişim email: myakar@mersin.edu.tr

Telefon: +90 324 361 00 33 / 17355

Faks: +90 324 361 00 32

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Ekrem TUŞAT, Konya Teknik Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof.Dr.Dursun Zafer Şeker, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof.Dr. Hacı Murat YILMAZ, Aksaray Üniversitesi

Prof.Dr. Cengiz ALYILMAZ, Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Abdurrahman Geymen, Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Ferruh YILDIZ, Konya Teknik Üniversitesi
Editör Kurulu

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN, İstanbul Teknik  Üniversitesi

Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ GÜL, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk  ÖZENER, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan BEŞDOK, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Gönül TOZ, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Cem GAZİOĞLU, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi KARSLI, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Muzaffer KAHVECİ, Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Çiğdem GÖKSEL, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Semra ALYILMAZ, Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Tekin SUSAM, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. İ. Rakıp KARAŞ, Karabük Üniversitesi

Prof. Dr. Mevlüt YETKİN, Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Şinasi KAYA, İstanbul TeknikÜniversitesi

Prof. Dr. İbrahim YILMAZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Ömer MUTLUOĞLU, Konya Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Aziz ŞİŞMAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Arzu ERENER, Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Cüneyt  ERENOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Özgür HASTAOĞLU, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin ŞİŞMAN,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç.Dr. Güler YALÇIN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Yavuz ÖZALP, Artvin Çoruh Üniversitesi

Öğr.Üyesi. Dr. Fatih TAKTAK, Uşak Üniversitesi

Öğr.Üyesi. Dr. Ali ULVİ, Mersin Üniversitesi

Dil Editörü

Prof.Dr. Cengiz ALYILMAZ, Uludağ Üniversitesi

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Aydın ALPTEKİN Mersin University Türkiye Web
Uygulamalı Jeoloji, Doğal Afetler