Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 1 - 13, 01.02.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.418870

Öz

Vergilendirme, kamulaştırma, özelleştirme, tescile esas işlemler, irtifak hakkı tesisi gibi kamusal uygulamalar ile sermaye piyasası, bankacılık, kredilendirme, sigortacılık gibi özel sektör uygulamalarında taşınmaz değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, ülkelerin gerek taşınmaz pazarlarının şeffaflığını sağlama gerekse kamu ve özel sektör uygulamalarının adaletli bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etme amacıyla değerleme altyapılarını oluşturmaları büyük önem arz etmektedir. Ülkemizin taşınmaz değerleme sistemi incelendiğinde, bu alanda sağlıklı bir mevzuatın ve kurumsal yapılanmanın bulunmadığı, değerlemede ihtiyaç duyulan veritabanlarının ve değerleme modellerinin oluşturulamadığı görülmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde taşınmaz değerleme alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin mevcut durum tespiti ile bu alanda yaşanan sorunların ortaya koyulması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Kaynakça

 • Açlar, A., Çağdaş, V., (2008). Taşınmaz (Gayrimenkul) Değerlemesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, ISBN 975-395-551-0, Ankara, 500 s.
 • Candaş, E., (2012). Taşınmaz Değerlemesi İçin Mevzuat Altyapısının Modellenmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 131 s.
 • Çete, M., (2008). Türkiye İçin Bir Arazi İdare Sistemi Yaklaşımı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon, 243 s.
 • Çete, M., Yomralıoğlu, T., (2009). Türkiye için bir arazi idare sistemi yaklaşımı, HKMO, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı:100, ISSN1300/3534.
 • Erdem, N., (2017a). Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımı, Geomatik Dergisi, 2(3); 18-36, ISSN: 2564-6761.
 • Erdem, N., (2017b). Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında Temel Veri Yönetimi, Geomatik Dergisi, 2(2);66-85, ISSN: 2564-6761.
 • Erdem, N., (2017c). Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımının Geliştirilmesi, Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.1, Issn Online: 2148-47-83 Online: 2149-2484.
 • Erdem, N., (2018a). Türkiye’de Taşınmaz Değerleme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi, APJES 6-1 (2018) 112-126, Doi: 10.21541/apjes.332681
 • Erdem, N., (2018b). Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Bilimsel Çalışma Ve Öneriler Üzerine Bir Değerlendirme, Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 159-170, ISSN: 2564-6605, doi: 10.28948/ngumuh.386408
 • EU, (2004). European Union Land Policy Guidelines, Guidelines for Support to Land Policy Design and Land Policy Reform Processes in Developing Countries, EU Task Force on Land Tenure.
 • HKMO, (2012). Sempozyum Bildiriler Kitabı, Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro Sempozyumu, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, HKMO&TKGM, 22-23 Mayıs, Ankara, 240 s.
 • Köktürk, E., Köktürk, E., (2015). Taşınmaz Değerlemesi, Taşınmaz Hukuku – İmar Hukuku – Değerleme Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, ISBN 978-975-02-312, 1304 s.
 • Menteş, M., (2014). ÇŞB’de Taşınmaz Değerleme Uygulamaları, TKGM Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Taşınmaz Değerleme Orta Dönem Toplantısı, Dedeman Oteli, Şubat, İstanbul.
 • Rissi, S., B., (2010). Entwicklung Türkischer Immobilienbewertungsverfahren, basierend auf den Erfahrungen der Deutschen Wertermittlungsmethoden, Technısche Universität München, Institut für Geodäsie, GIS und Landmanagement Lehrstuhl für Bodenordnung und.
 • URL_1: http://www.ekspermedia.com/tasinmazdegerleme-kanunun-gerekliligi/, (E. T.: Eylül 2015)
 • Yomralıoğlu, T., Nişancı, R., Çete, M., Candaş, E., (2011). Dünya’da ve Türkiye’de taşınmaz değerlemesi, Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Çalıştayı, 26‐27 Mayıs, Okan Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nuri ERDEM> (Sorumlu Yazar)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1850-4616
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { geomatik418870, journal = {Geomatik}, eissn = {2564-6761}, address = {}, publisher = {Murat YAKAR}, year = {2019}, volume = {4}, number = {1}, pages = {1 - 13}, doi = {10.29128/geomatik.418870}, title = {Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Erdem, Nuri} }
APA Erdem, N. (2019). Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması . Geomatik , 4 (1) , 1-13 . DOI: 10.29128/geomatik.418870
MLA Erdem, N. "Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması" . Geomatik 4 (2019 ): 1-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/43359/418870>
Chicago Erdem, N. "Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması". Geomatik 4 (2019 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması AU - Nuri Erdem Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29128/geomatik.418870 DO - 10.29128/geomatik.418870 T2 - Geomatik JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 4 IS - 1 SN - -2564-6761 M3 - doi: 10.29128/geomatik.418870 UR - https://doi.org/10.29128/geomatik.418870 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Geomatik Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması %A Nuri Erdem %T Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması %D 2019 %J Geomatik %P -2564-6761 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29128/geomatik.418870 %U 10.29128/geomatik.418870
ISNAD Erdem, Nuri . "Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması". Geomatik 4 / 1 (Şubat 2019): 1-13 . https://doi.org/10.29128/geomatik.418870
AMA Erdem N. Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması. Geomatik. 2019; 4(1): 1-13.
Vancouver Erdem N. Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması. Geomatik. 2019; 4(1): 1-13.
IEEE N. Erdem , "Türkiye Taşınmaz Değerleme Sisteminin Etkinliğinin Araştırılması", Geomatik, c. 4, sayı. 1, ss. 1-13, Şub. 2019, doi:10.29128/geomatik.418870