Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 23 - 29, 01.02.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.438618

Öz

Günümüz dünyasında insanların toplumsal yaşantı içerisinden uzaklaşıp yoğun seyahat etme arzusu ve yeni yerler keşfetme hali içerisinde olduğu bilinmektedir. İnsanların yoğunluklu olarak kıyı kesimlere ve büyük ölçekli kentlere olan ilgisinin temelinde bu kentlerin turizm açısından gelişkin olduğu ve tanıtımının yoğun bir şekilde yapıldığı gözlenebilmektedir.
Kültürel miras açısından zengin çeşitliliğe sahip olan ülkemizde kentler kendine has özellikler ve dokular barındırmaktadır. Turizm amaçlı hareketlerde kültürel mirasın gezi rotası ile kurgulanması, kentlerin farkındalığının arttırılmasını ve kültürel mirasın tanıtılmasını sağlayacaktır. Kültürel mirasın kent etkileşimi ile ele alınması kentin kendine özgü yerel özelliklerinin ve yaşam biçiminin nesilden nesile aktarılmasına ve kültürel faaliyetlerin gelişmesine neden olacaktır.
Bu çalışmada küçük ölçekli Anadolu kentlerinin somut ve somut olmayan kültürel miras ögelerinin kendine özgü özelliklerinin farklı kültür rotaları oluşturularak turizme açılması ve bu kentlere olan ilginin arttırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda oluşturulacak kültür rotaları ile kentlerin kendine özgü yerel-kültürel özelliklerini dönüştürmekten kaçınarak kentlerdeki kültürel miras dokusunun özgün niteliğinin korunması ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada literatür araştırması yöntemi izlenmiştir. Literatür araştırmasında Dünya’da ve ülkemizde yapılmış çalışmalar incelenmiş, benzerlik ve karşıtlık ilişkileri geliştirilerek yorumlanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda kültürel mirasın korunması kadar tanıtımının da öneminin olduğu, kültür turizminin ülkemiz açısından önemi ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Tüm bunlar ışığında küçük ölçekli kentlerde bulunan kültürel çeşitliliğin kültür rotaları planlamalarıyla dışarıya açık bir hal alabileceği ve büyük ölçekli kentlerdeki ilgiyi içerisinde barındırabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaynakça

 • Akkuş, O. Güneş, G. (2016). Mersin Aydıncık İlçesi Ve Çevresinin Kültür Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. AİBÜ Sosyal Billimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:16, Sayı:2,16:7398.
 • Aksoy, A. Enlil, Z. Ünsal, D. Pulhan, G. Dinçer, İ. Gülersoy, N.Z. Ahunbay, Z. Köksal, G. (2012) Kültürel Miras Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayını. No:1543.
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bahçe, S.A. (2009) Kırsal Gelişimde Kültür Mirası Turizmi Modeli. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi.Sayı:25.
 • Baytok, A. Pelit, E. Soybalı,H.H. (2017) Alternatif Turizm mi Turizmde Çeşitlilik Mi? Kavramsal Bir Değerlendirme. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE) IV:1-14.
 • ÇEKÜL Vakfı (2015). Kültür Rotaları Planlama Rehberi. Tarihi Kentler Birliği Yayınları, Kılavuz Kitapçıklar Dizisi: 3, Çekül VakfıTarihi Kentler Birliği, İstanbul.
 • Eynehan, M.E. Numanoğlu, N. Sabuncu,T.B. (2014) Türkiye’de Alternatif Turizmin Gelişimine Yönelik Değerlendirmeler. TÜSİAD. 09/556.
 • Eker, N. Zengin, B. (2014) Alternatif Turizm Kapsamında Kültür Turizminin Sürdürülebilirliğinde Turist Rehberlerinin Rolü: Bir Uygulama. XIII. Geleneksel Turizm Paneli.
 • Gürbüz, A. (2002) Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Teknoloji. Yıl:5, Sayı: 1-2.
 • Kalağan, G. Yıldız, Z. (2008) Alternatif Turizm Kavramı ve Çevresel Etkileri. Yerel Siyaset Dergisi.
 • Kervankıran, İ. Çuhadar, M. (2014) Turizm Rotalarının Oluşturulmasında Coğrafi bilgi Sistemlerinin Önemi. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi.
 • Kuşçuoğlu, G.Ö. Taş, M. (2017) Sürdürülebilir Kültürel Miras Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Akademi Dergisi. 2 (1): 58-67.
 • Öter, Z. Özdoğan,O.N. (2005) Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Efes Selçuk Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. Cilt:16. Sayı:2.
 • Richards, G. (2005) Cultural Tourism in Europe. Atlas,Wallingford, Oxford.
 • Tandoğdu, H.İ. (2015) Tarihi Anıt Ve Sitlerde Önleyici Koruma Olarak Zİyaretçi Yönetimi: Topkapı Sarayı Müzesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı.
 • Yıldız, S. (2011) Kültürel Miras Alan Yönetimi Kapsamında Alanya Kalesi Ziyaretçi Yönetimi. Doktora Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı.
 • www.kultur.gov.tr (13-04-2018).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hicran HALAÇ> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8046-9914
Türkiye


Merve BENZER>
Anadolu Üniversitesi
0000-0001-7140-4983
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { geomatik438618, journal = {Geomatik}, eissn = {2564-6761}, address = {}, publisher = {Murat YAKAR}, year = {2019}, volume = {4}, number = {1}, pages = {23 - 29}, doi = {10.29128/geomatik.438618}, title = {Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması}, key = {cite}, author = {Halaç, Hicran and Benzer, Merve} }
APA Halaç, H. & Benzer, M. (2019). Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması . Geomatik , 4 (1) , 23-29 . DOI: 10.29128/geomatik.438618
MLA Halaç, H. , Benzer, M. "Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması" . Geomatik 4 (2019 ): 23-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/43359/438618>
Chicago Halaç, H. , Benzer, M. "Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması". Geomatik 4 (2019 ): 23-29
RIS TY - JOUR T1 - Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması AU - Hicran Halaç , Merve Benzer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29128/geomatik.438618 DO - 10.29128/geomatik.438618 T2 - Geomatik JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 29 VL - 4 IS - 1 SN - -2564-6761 M3 - doi: 10.29128/geomatik.438618 UR - https://doi.org/10.29128/geomatik.438618 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Geomatik Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması %A Hicran Halaç , Merve Benzer %T Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması %D 2019 %J Geomatik %P -2564-6761 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29128/geomatik.438618 %U 10.29128/geomatik.438618
ISNAD Halaç, Hicran , Benzer, Merve . "Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması". Geomatik 4 / 1 (Şubat 2019): 23-29 . https://doi.org/10.29128/geomatik.438618
AMA Halaç H. , Benzer M. Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması. Geomatik. 2019; 4(1): 23-29.
Vancouver Halaç H. , Benzer M. Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması. Geomatik. 2019; 4(1): 23-29.
IEEE H. Halaç ve M. Benzer , "Küçük Yerleşim Yerlerinin Turizme Açılmasında Kültürel Mirasın Rota İle Kurgulanması", Geomatik, c. 4, sayı. 1, ss. 23-29, Şub. 2019, doi:10.29128/geomatik.438618