Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği)

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 30 - 40, 01.02.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.445834

Öz

Ülkemizde artan nüfus ve her geçen gün trafiğe çıkan araç sayısının artması, özellikle şehir merkezlerinde trafik sorununu hat safhaya çıkarmaktadır. Çevre yolları, kentlerin bu trafik sorununa alternatif sunmakta ve transit geçişler için çok önemli görevler üstlenmektedir. Çevre yolları geçtikleri kentsel gelişme alanlarını bir cazibe bölgesi haline dönüştürmekte ve bu alanlardaki arazilerin değerlerine pozitif yönde etki etmektedir. Arazi değerlerinin pozitif yönde etkilenmesi kamulaştırma maliyetlerini arttırmaktadır. Kamulaştırma maliyetlerinin artması kamu yatırımlarının gecikmesine sebep olabilmektedir.
Van çevre yolu için arazi edinimi kamulaştırma işlemine girilmeden arazi ve arsa düzenlemesi ile sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak yargıya intikal eden arazi ve arsa düzenleme uygulamaları hakkında, gerek yasal boşluklar gerekse uygulamalarda yapılan teknik hatalardan dolayı iptal/yürütmeyi durdurma kararları alınmıştır. Bu sebeple Van çevre yolu yapım çalışmalarına geçilememektedir. Başka bir ifade ile kamu yatırımları gecikmektedir.
Bu çalışmada kamu yatırımlarının olabilecek en az maliyet ile hayata geçirilmesi noktasında kamulaştırma yöntemine alternatif olabilecek arazi ve arsa düzenlemesi (AAD) uygulamalarının iptal edilme nedenlerinin irdelenmesi ve çözüm önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Bergman, S. M. (1986). The Development and Utilization of Subsurface Space, Tunnelling and Underground Space Technology, 1, 2, 115-144.
 • Bıyık, C., Yılmaz, G. (2016). Kamu Taşınmazlarının Sürdürülebilir Kullanımı İçin Arazi Yönetimi Bilgi Altyapısı ve Türkiye Kadastro, Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi ve Sergisi 1, Eskişehir.
 • Bıyık, C. (2016). Büyükşehir Belediyeleri Kapsamındaki Arazilerin Planlanmasında Sürdürülebilirlik Hedefleri İçin Öneriler, Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi ve Sergisi 1, Eskişehir.
 • Karaismail, B. (1991). Karayolu Şehir Geçişlerinde Kamulaştırma Yerine İmar Uygulaması Yapılması, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Karataş, K. (2007). Kentsel Teknik Altyapı Tesisleri, Kadastrosu ve Türkiye’deki uygulamaların Organizasyonu, Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Keleş, R. (2006). Kentleşme Politikası, İmar, 10. Baskı, İmge Kitabevi, ISBN; 978-975-533-053-2, Ankara.
 • Kitay, M. G. (1985), Land Acquisitionin Developing Countries, Lincolh İnstitue, Boston, Usa.
 • Larsson, G. (1994). Land Readjustment-A Tool For Urban Development, XX. FIG İnternational Congress, March, Melbourne, Bildiriler Kitabı, 8, 806- 1-806-8.
 • Öksüz, K. G. (2011) Arsa Arazi Düzenlemelerine Ait İhale Teknik Şartnamelerinin İncelenmesi ve Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Resmi Gazete, (1952). Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Başbakanlık Basımevi 27640, 10607-10626.
 • Resmi Gazete, (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Başbakanlık Basımevi 17863, 129-182.
 • Resmi Gazete, (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Başbakanlık Basımevi 17863, 129-182.
 • Resmi Gazete, (2010). Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Başbakanlık Basımevi 27640, 10607-10626.
 • Resmi Gazete, (1985). İmar Kanunu, Başbakanlık Basımevi 18749, 6677-6698.
 • Resmi Gazete, (2016). 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Başbakanlık Basımevi 29695, 26.04.2016.
 • Resmi Gazete, (1985). İmar Kanununun 18’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Basımevi 18916, 02.11.1985
 • Tüdeş, T., 1997.“Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri”, Arsa ve Arazi Düzenlemesi (18. Madde Uygulaması) ve Önemi, JEFOD Yayını, Trabzon.
 • URL-1, http://www.cushmanwakefield.com, 2014, Kentsel Dönüşüm Araştırma Raporu- Türkiye, Cushman & Wakefield Araştırma Yayını (Erişim Tarihi 10/12/2015)
 • Uslu, G. ve Uzun, B. (2014). Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2014, 6(2) 1-11

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Okan TIRAK> (Sorumlu Yazar)
VAN İPEKYOLU BELEDİYESİ
0000-0003-2584-4982
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { geomatik445834, journal = {Geomatik}, eissn = {2564-6761}, address = {}, publisher = {Murat YAKAR}, year = {2019}, volume = {4}, number = {1}, pages = {30 - 40}, doi = {10.29128/geomatik.445834}, title = {Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği)}, key = {cite}, author = {Tırak, Okan} }
APA Tırak, O. (2019). Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği) . Geomatik , 4 (1) , 30-40 . DOI: 10.29128/geomatik.445834
MLA Tırak, O. "Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği)" . Geomatik 4 (2019 ): 30-40 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/43359/445834>
Chicago Tırak, O. "Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği)". Geomatik 4 (2019 ): 30-40
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği) AU - Okan Tırak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29128/geomatik.445834 DO - 10.29128/geomatik.445834 T2 - Geomatik JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 40 VL - 4 IS - 1 SN - -2564-6761 M3 - doi: 10.29128/geomatik.445834 UR - https://doi.org/10.29128/geomatik.445834 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Geomatik Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği) %A Okan Tırak %T Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği) %D 2019 %J Geomatik %P -2564-6761 %V 4 %N 1 %R doi: 10.29128/geomatik.445834 %U 10.29128/geomatik.445834
ISNAD Tırak, Okan . "Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği)". Geomatik 4 / 1 (Şubat 2019): 30-40 . https://doi.org/10.29128/geomatik.445834
AMA Tırak O. Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği). Geomatik. 2019; 4(1): 30-40.
Vancouver Tırak O. Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği). Geomatik. 2019; 4(1): 30-40.
IEEE O. Tırak , "Kentsel Gelişme Alanlarının Çok Yönlü Düzenlenmesinde İmar Uygulamaları (Van Örneği)", Geomatik, c. 4, sayı. 1, ss. 30-40, Şub. 2019, doi:10.29128/geomatik.445834