Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 141 - 146, 01.08.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.503055

Öz

Kaynakça

 • Aydın, C., Aykut, N.O., Akpınar, B. (2018). GNSSPPP ile Elde Edilen Düşey Yerdeğiştirmenin Doğruluğu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (2018) 015506 (605-615).
 • Aydın, Ö., Aykut, N.O., Akpınar, B., Ata, E. (2005). RTK GPS Yöntemiyle Kıyı Çizgisinin Ölçülmesi, 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.467-478.
 • Bayram B., Avşar E. Ö., Şeker D. Z., Kayi A., Erdoğan M., Eker O., Janpaule I., Çatal R. H. (2017). The Role Of National And International Geospatial Data Sources In Coastal Zone Management. Fresenius Environmental Bulletin, 26(1), pp. 383-391.
 • Bayram B., Demir N., Ogurlu M., Catal R. H., Seker D. Z. (2016). 3D Shoreline Extraction Using Orthopoto-Maps and LIDAR. In: 37 th Asian Conference on Remote Sensing, Sri Lanka, Colombo, pp.1-5.
 • Barazzetti, L., Remondino, F., ve Scaioni, M. (2010). “Automation in 3D reconstruction: results on different kinds of close-range blocks,” Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci., vol. XXXVIII, no. Part 5, pp. 55–61.
 • Cheng, L., Tong, L., Liu, Y., Li, M. and Wang, J. (2014). “Automatic Registration of Coastal Remotely Sensed Imagery by Affine Invariant Feature Matching with Shoreline Constraint,” Mar. Geod., vol. 37, no. 1, pp. 32–46.
 • Dji, (2018). Phantom Pro 4 Manual, from https://www.dji.com/phantom-4-pro?site=brandsite&from=landing_page
 • Dornbusch, U., Robinson, D.A., Moses, C.A., Williams, R.B.G. (2006). "Chalk coast erosion and its contribution to the shingle budget in East Sussex", Z. Geomorphol. N.F., 144, 215–230.
 • Esposito, G., Salvini, R., Matano, F., Sacchi, M., Danzi, M., Somma, R., Troise, C. (2017). “Multitemporal monitoring of a coastal landslide through SfM-derived point cloud comparison,” Photogramm. Rec., vol. 32, no. 160, pp. 459–479.
 • Gonçalves, J.A., and Henriques, R. (2015). “UAV photogrammetry for topographic monitoring of coastal areas,” ISPRS J. Photogramm. Remote Sens., vol. 104, pp. 101–111.
 • IHO, (2008). IHO Standards for Hyrdographic Surveys, Special Publication No:44, 5th edition, Monaco.
 • Nikolakopoulos, K.G., Kozarski, D. and Kogkas, S. (2017). “Coastal areas mapping using UAV photogrammetry,” Earth Resour. Environ. Remote Sensing/GIS Appl. VIII, no. October 2017, p. 23.
 • Peter, K.D., d’Oleire-Oltmanns, S., Ries, J.B., Marzolff, I. and Ait Hssaine, A. (2014). “Soil erosion in gully catchments affected by land-levelling measures in the Souss Basin, Morocco, analysed by rainfall simulation and UAV remote sensing data,” Catena, vol. 113, pp. 24–40.
 • Stöcker, C., Bennett, R., Nex, F., Gerke, M. and Zevenbergen, J. (2017). “Review of the current state of UAV regulations,” Remote Sensing, vol. 9, no. 5.
 • Yoo, C.I. and Oh, T. S. (2016). “Beach volume change using UAV photogrammetry Songjung beach, Korea,” Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. - ISPRS Arch., vol. 41, no. July, pp. 1201–1205.
 • Yüksel, Y., ve Özkan Çevik, E. (2005). Liman Mühendisliği, Deniz Mühendisliği SerisiNo:3, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., İstanbul.
 • Yüksel, Y., Çevik, E., Çelikoğlu, Y., (1998). Kıyı ve Liman Mühendisliği, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara Şubesi, Alaz Ofset, Ankara.

İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 141 - 146, 01.08.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.503055

Öz

Kıyı izleme, doğal kaynakların yönetimi, çevresel planlama ile ilgili konularda hayati bir rol oynamaktadır. Kıyı alanlarında kıyı erozyonu, sediman taşınımı ve kıyı morfodinamiğinin değişimi sadece doğal etkenlerden değil aynı zamanda insan kaynaklı da olabilmektedir. Gelişen teknoloji ile insansız hava araçları lokal alanlarda hızlı, güvenilir veri toplama araçları olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sunulan çalışmada Terkos bölgesi "Sürdürülebilir Kıyı Bölgesi İzleme Modeli İçin İnsansız Hava Araçları Entegrasyonu-Üç Boyutlu Otomatik Kıyı Ekstraksiyonu ve Analizi" başlıklı "TÜBİTAK Projesi (Proje No: 115Y718)" kapsamında üretilen ortofoto görüntü kullanılmıştır. GNSS ölçüleri ve elle sayısallaştırma sonuçları karşılaştırılarak insansız hava araçlarının, uluslararası standartlar çerçevesinde kıyı çizgilerinin belirlenmesindeki kullanım olanakları araştırılmıştır. 

Kaynakça

 • Aydın, C., Aykut, N.O., Akpınar, B. (2018). GNSSPPP ile Elde Edilen Düşey Yerdeğiştirmenin Doğruluğu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 (2018) 015506 (605-615).
 • Aydın, Ö., Aykut, N.O., Akpınar, B., Ata, E. (2005). RTK GPS Yöntemiyle Kıyı Çizgisinin Ölçülmesi, 5. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s.467-478.
 • Bayram B., Avşar E. Ö., Şeker D. Z., Kayi A., Erdoğan M., Eker O., Janpaule I., Çatal R. H. (2017). The Role Of National And International Geospatial Data Sources In Coastal Zone Management. Fresenius Environmental Bulletin, 26(1), pp. 383-391.
 • Bayram B., Demir N., Ogurlu M., Catal R. H., Seker D. Z. (2016). 3D Shoreline Extraction Using Orthopoto-Maps and LIDAR. In: 37 th Asian Conference on Remote Sensing, Sri Lanka, Colombo, pp.1-5.
 • Barazzetti, L., Remondino, F., ve Scaioni, M. (2010). “Automation in 3D reconstruction: results on different kinds of close-range blocks,” Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci., vol. XXXVIII, no. Part 5, pp. 55–61.
 • Cheng, L., Tong, L., Liu, Y., Li, M. and Wang, J. (2014). “Automatic Registration of Coastal Remotely Sensed Imagery by Affine Invariant Feature Matching with Shoreline Constraint,” Mar. Geod., vol. 37, no. 1, pp. 32–46.
 • Dji, (2018). Phantom Pro 4 Manual, from https://www.dji.com/phantom-4-pro?site=brandsite&from=landing_page
 • Dornbusch, U., Robinson, D.A., Moses, C.A., Williams, R.B.G. (2006). "Chalk coast erosion and its contribution to the shingle budget in East Sussex", Z. Geomorphol. N.F., 144, 215–230.
 • Esposito, G., Salvini, R., Matano, F., Sacchi, M., Danzi, M., Somma, R., Troise, C. (2017). “Multitemporal monitoring of a coastal landslide through SfM-derived point cloud comparison,” Photogramm. Rec., vol. 32, no. 160, pp. 459–479.
 • Gonçalves, J.A., and Henriques, R. (2015). “UAV photogrammetry for topographic monitoring of coastal areas,” ISPRS J. Photogramm. Remote Sens., vol. 104, pp. 101–111.
 • IHO, (2008). IHO Standards for Hyrdographic Surveys, Special Publication No:44, 5th edition, Monaco.
 • Nikolakopoulos, K.G., Kozarski, D. and Kogkas, S. (2017). “Coastal areas mapping using UAV photogrammetry,” Earth Resour. Environ. Remote Sensing/GIS Appl. VIII, no. October 2017, p. 23.
 • Peter, K.D., d’Oleire-Oltmanns, S., Ries, J.B., Marzolff, I. and Ait Hssaine, A. (2014). “Soil erosion in gully catchments affected by land-levelling measures in the Souss Basin, Morocco, analysed by rainfall simulation and UAV remote sensing data,” Catena, vol. 113, pp. 24–40.
 • Stöcker, C., Bennett, R., Nex, F., Gerke, M. and Zevenbergen, J. (2017). “Review of the current state of UAV regulations,” Remote Sensing, vol. 9, no. 5.
 • Yoo, C.I. and Oh, T. S. (2016). “Beach volume change using UAV photogrammetry Songjung beach, Korea,” Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. - ISPRS Arch., vol. 41, no. July, pp. 1201–1205.
 • Yüksel, Y., ve Özkan Çevik, E. (2005). Liman Mühendisliği, Deniz Mühendisliği SerisiNo:3, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., İstanbul.
 • Yüksel, Y., Çevik, E., Çelikoğlu, Y., (1998). Kıyı ve Liman Mühendisliği, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara Şubesi, Alaz Ofset, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nedim Onur AYKUT> (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5052-6217
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { geomatik503055, journal = {Geomatik}, eissn = {2564-6761}, address = {}, publisher = {Murat YAKAR}, year = {2019}, volume = {4}, number = {2}, pages = {141 - 146}, doi = {10.29128/geomatik.503055}, title = {İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {Aykut, Nedim Onur} }
APA Aykut, N. O. (2019). İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması . Geomatik , 4 (2) , 141-146 . DOI: 10.29128/geomatik.503055
MLA Aykut, N. O. "İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması" . Geomatik 4 (2019 ): 141-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/45610/503055>
Chicago Aykut, N. O. "İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması". Geomatik 4 (2019 ): 141-146
RIS TY - JOUR T1 - İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması AU - Nedim OnurAykut Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29128/geomatik.503055 DO - 10.29128/geomatik.503055 T2 - Geomatik JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 146 VL - 4 IS - 2 SN - -2564-6761 M3 - doi: 10.29128/geomatik.503055 UR - https://doi.org/10.29128/geomatik.503055 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Geomatik İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması %A Nedim Onur Aykut %T İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması %D 2019 %J Geomatik %P -2564-6761 %V 4 %N 2 %R doi: 10.29128/geomatik.503055 %U 10.29128/geomatik.503055
ISNAD Aykut, Nedim Onur . "İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması". Geomatik 4 / 2 (Ağustos 2019): 141-146 . https://doi.org/10.29128/geomatik.503055
AMA Aykut N. O. İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Geomatik. 2019; 4(2): 141-146.
Vancouver Aykut N. O. İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Geomatik. 2019; 4(2): 141-146.
IEEE N. O. Aykut , "İnsansız Hava Araçlarının Kıyı Çizgisinin Belirlenmesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Geomatik, c. 4, sayı. 2, ss. 141-146, Ağu. 2019, doi:10.29128/geomatik.503055