Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 3, 254 - 263, 01.12.2019
https://doi.org/10.29128/geomatik.548592

Öz

Ülkemizde arsa düzenlemesi çalışmaları, düzenlemeye alınan her parselden yüzölçümü oranında kesinti esasına dayanmaktadır. Ancak, yapılan pek çok çalışma bu uygulama şeklinin doğruluğunu ve güvenilirliğini test etmektedir. Özellikle 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamalarında kadastro parselleri ile bu parsellere tahsis edilen imar parsellerinin değer ilişkisinin tutarsızlık göstermesi haksız kazanç ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmada, arsa düzenlemeleri kapsamında düzenleme öncesi kadastro parsellerine farklı dağıtım metotları ile tahsis edilen imar parsellerinin alan-değer ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarından ve özel ofislerden grafik ve vektör veri temini sağlanmış ve analiz edilmiştir. Uygulamada, taşınmaz değerlerinin belirlenmesinde değer ile doğrudan ilişkili faktörler ve rayiç değerler kullanılmıştır. Elde edilen bu değerler ile imar uygulaması yapılmış ve dağıtım aşamasında incelenmiştir. Önerilen uygulama şeklinin geçerliliğinin kanıtlanması için mevcut uygulanan metot ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan analizler ve yorumlamalar sonucunda yürürlükteki imar uygulamasının adalet ve eşitlik olgularından uzak olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazların parsel bazında birim değerlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda arazi ve arsa düzenlemesi (AAD) uygulamalarının yapılması, sorunların büyük oranda ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. 

Kaynakça

 • Aksoy, M., (2013). İmar Mevzuatı Ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Arazi Ve Arsa Düzenlemesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Arendt, Randall G., (2014). Clarifying the Conservation Subdivision Design Approach. Planetizen. (Erişim Tarihi:04.05.2018), http://www.planetizen.com/node/67619.
 • Bender, A., Din, A., Hoesli, M., Brocher, S., (2000). Environmental preferences of homeowners, further evidence using the AHP method. Journal of Property Investment & Finance, 18(4), 445-55.
 • Bovkir, R., Aydınoğlu, A., C., (2018). Providing land value information from geographic data infrastructure by using fuzzy logic analysis approach. Land Use Policy, 78, 46–60. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.040
 • Bünyan Ü., F., Yalpir, Ş., Gülnar, B., (2017). Preference Changes Depending on Age Groups of Criteria Affecting the Real Estate Value. International Journal of Engineering and Geosciences, 2(2), 41–51. https://doi.org/10.26833/ijeg.297271
 • Çakır, P., Sesli, A. F., (2013). Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin Ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(3), 1-16.
 • Droj, L., Droj, G., (2015). Usage Of Location Analysis Software In The Evaluation Of Com- Mercial Real Estate Properties. Journal of Procedia Econ. Finance,32,826–832.
 • Frizzell, R., (1979). The Valuation of Rural Property, Lincoln College, New Zeland.
 • Gökce, D., Salalı V., (2014). Kentsel Dönüşümde “Eşdeğerlik” İlkesinin Önemi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18(1), 55-65.
 • Hawkins, Christopher V., (2014). Landscape Conservation Through Residential Subdivision Bylaws: Explanations for Local Adoption. Landscape and Urban Planning,121,141–48.
 • İspir, G., (2006). İmar Uygulamalarında Değer Farklılıkları Ve Dağıtım İlişkileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • İnam, Ş., (1993). Kentsel Alan Düzenlemelerinde Alternatif Bir Uygulama Yöntemi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Semineri, Konya.
 • Koçak, H., (2009). İmar Uygulamasinda Düzenleme Ortaklik Payı, https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/213a8959a9a9658_ek.pdf (Erişim Tarihi:22.03.2019).
 • Köktürk, E., Köktürk, E., (2009). Eşdeğerlik İlkesine Dayalı Arsa Düzenlemesinde Taşınmaz Değerlerinin Belirlenmesi. HKMO Jeodezi, Jeinformasyan ve Arazi Yönetimi Dergisi, 2(101): 10–17.
 • Kryvobokov, M., (2005). Estimating the weights of location attributes with the Analytic Hierarchy Process in Donetsk. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 2(2), 5-29.
 • Mohamed, R., (2017). Why Might Developers Be Reluctant to Build Conservation Subdivisions? Insights from Spatial Regression Analysis. Urban Affairs Review, 107808741770999.doi:10.1177/1078087417709998
 • Nişancı, R., (2005). CBS ile Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Piksel Tabanlı Kentsel Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi Trabzon,61 s.
 • Omar, A.,(2013). Kentsel Alan Düzenlemelerinde Alternatif Uygulama Yöntemleri ve Sonuçlarin Analizi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Entitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya. 58 s.
 • Swango, D., (2016). Land uses and value - resources on corridors, land use regulation and retail leases. The Appraisal Journal, 3(1), 151–162.
 • URL_1:https://webportal.demircibld.gov.tr/web/guest/5 (Erişim Tarihi:04.05.2019).
 • Yalpır, Ş., (2007). Bulanık Mantık Metodolojisi İle Taşınmaz Değerleme Modelinin Geliştirilmesi Ve Uygulaması: Konya Örneği. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya, 20 s.
 • Yalpır, Ş., Ekiz, M.,(2017). Eşdeğerlilik Esaslı Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Analitik Hiyerarşi Prosesinin Kullanımı. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6(1),59-75.
 • Yıldız, F., Özkan, G., Yalpır, Ş., Yıldırım, H., Gökmen, A., Öztaş, M., (2008). Alan Düzenleme Ana Uygulama Esaslarının Belirlenmesinde Değer Eşitliğini Esas Alan Modellerin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma. HKMO Jeodezi, Jeinformasyan ve Arazi Yönetimi Dergisi, 1(99):2, 5–14.
 • Yılmaz, A.,Demir, H.,(2017). İmar Uygulamasında (3194/18) Değer Esası, Maliyet Karşılama ve Değer Kazanımı. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Yomralıoğlu, T., (1992). Arsa ve Arazi Düzenlemesi için Yeni Bir Uygulama Şekli, www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/2M5C_8240cb8235e9c49_ek.pdf? (Erişim Tarihi:13.02.2019).
 • Zeng, Z., Cleon, C. B., (2018). Factors affecting the adoption of a land information system: An empirical analysis in Liberia. Land Use Policy,73(1037),353–362. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.12.034

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ramazan GÜNGÖR> (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, DEMİRCİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-6338-8554
Türkiye


Şaban İNAM>
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-8570-3076
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { geomatik548592, journal = {Geomatik}, eissn = {2564-6761}, address = {}, publisher = {Murat YAKAR}, year = {2019}, volume = {4}, number = {3}, pages = {254 - 263}, doi = {10.29128/geomatik.548592}, title = {İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Güngör, Ramazan and İnam, Şaban} }
APA Güngör, R. & İnam, Ş. (2019). İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması . Geomatik , 4 (3) , 254-263 . DOI: 10.29128/geomatik.548592
MLA Güngör, R. , İnam, Ş. "İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması" . Geomatik 4 (2019 ): 254-263 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/geomatik/issue/47580/548592>
Chicago Güngör, R. , İnam, Ş. "İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması". Geomatik 4 (2019 ): 254-263
RIS TY - JOUR T1 - İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması AU - RamazanGüngör, Şabanİnam Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29128/geomatik.548592 DO - 10.29128/geomatik.548592 T2 - Geomatik JF - Journal JO - JOR SP - 254 EP - 263 VL - 4 IS - 3 SN - -2564-6761 M3 - doi: 10.29128/geomatik.548592 UR - https://doi.org/10.29128/geomatik.548592 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Geomatik İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması %A Ramazan Güngör , Şaban İnam %T İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması %D 2019 %J Geomatik %P -2564-6761 %V 4 %N 3 %R doi: 10.29128/geomatik.548592 %U 10.29128/geomatik.548592
ISNAD Güngör, Ramazan , İnam, Şaban . "İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması". Geomatik 4 / 3 (Aralık 2019): 254-263 . https://doi.org/10.29128/geomatik.548592
AMA Güngör R. , İnam Ş. İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması. Geomatik. 2019; 4(3): 254-263.
Vancouver Güngör R. , İnam Ş. İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması. Geomatik. 2019; 4(3): 254-263.
IEEE R. Güngör ve Ş. İnam , "İmar Uygulamalarında Farklı Dağıtım Metotlarının Karşılaştırılması", Geomatik, c. 4, sayı. 3, ss. 254-263, Ara. 2019, doi:10.29128/geomatik.548592