Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı , Sayfalar 153 - 170 2020-11-25

New Dedications from the Bursa Museum
Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa
Bursa Müzesi’nden Yeni Adaklar

Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN [1] , Mehmet Ertan YILDIZ [2]


In our works at the Bursa Museum conducted for many years, we surprisingly managed to copy only a small number of dedications or inscriptions with religious content. In this paper, we publish and evaluate all the new dedications recorded during our museum research (except for no.9). Dedications are mostly in the form of stelai and new epitheta are attested in some of them. In addition to stelai, there are a few altars and one Zeus statuette. Some uninscribed artefacts are also included in the article. Many of them have been brought to the museum from Bursa and is vicinity and belong to Late Hellenistic and Roman Imperial Periods.

In our works at the Bursa Museum conducted for many years, we surprisingly managed to copy only a small number of dedications or inscriptions with religious content. In this paper, we publish and evaluate all the new dedications recorded during our museum research (except for no.9). Dedications are mostly in the form of stelai and new epitheta are attested in some of them. In addition to stelai, there are a few altars and one Zeus statuette. Some uninscribed artefacts are also included in the article. Many of them have been brought to the museum from Bursa and is vicinity and belong to Late Hellenistic and Roman Imperial Periods.

Bursa Arkeoloji Müzesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde müzede biriken yeni yazıtlar içerisinde adak yazıtları veya dini içerikli yazıtlar şaşırtıcı derece az gözükmektedirler. Bu makalede müzedeki (no. 9 hariç) yayımlı olmayan adak yazıtları bir araya getirilmekte ve incelenmektedir. Yazıtlarda bazı yeni tanrı sıfatları karşımıza çıkmaktadır. Adaklar çoğunlukla stel şeklindedir. Birkaç altar ve bir de Zeus heykelciği de vardır. Üzerinde yazıt olmayan adak taşları da bu makalede bilim dünyasına duyurulması amacıyla incelenmiştir. Eserlerin büyük çoğunluğu Bursa çevresinden gelmektedir ve Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne aittir.
Yazıtların Türkçe çevirileri aşağıdaki gibidir:
No. 1. Karsimaros, Kazotios’un oğlu Hegesias’ın esenliği için Zeus’a adağı (sundu).
No. 2. Apollonios’un oğlu Hermogenes Zeus’a adak olarak (sundu).
No. 3. [….]imos kendisi, annesi Kaikilia, karısı Polla ve çocukları için Zeus Bedellenos’a adağı (sundu).
No. 4. Diares oğlu Diares - - - - - -, filancanın oğlu Herakleides - - - - - hipparkhes iken - - - - - - - (Zeus’a? adak olarak) - - -
No. 5. Menestratos oğlu Demetrios hem kendisi hem karısı hem de çocukları için Meter Pappoia’ya adağı (sundu).
No. 6. Menekrates, Pelasene’deki? Meter için adağı (sundu).
No. 7. Asklepiodoros’un kızı Melinna Meter Brimanene’ye adağı (sundu).
No. 9. Demetrios’un oğlu Rufinus küçük çocuğu Demetrios için Apollon Daphnousios’a adak olarak (sundu).
No. 11. - - - - - - Lyaios’a adak olarak (sundu/sundular).
No. 12. Hayırlı Uğurlu Olsun! - - -plos’un oğlu/kızı filanca - - - - - - -
No. 15. - - - yılda - - - adağı - - - - - (sundu/lar).
No. 16. Lucius Rubrius Crispus - - - - - - - -

 • N. E. Akyürek Şahin, Kütahya Müzesi’ndeki Hekate Eserleri Işığında Yukarı Porsuk Vadisi’nde (Kütahya) Hekate Kültü (The Cult of Hecate in the Tembris Valley in Kütahya: Evidence from the Kütahya Museum), in: S. Ünan (Hrsg.), Kütahya Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih Araştırmaları, Kütahya Müzesi 2018 Yıllığı, Sayı VI, Ankara 2019, 127-199.
 • N. E. Akyürek Şahin, Bursa Müzesi’nden Yazılı ve Yazısız Küçük Eserler (Some Small Objects with Inscriptions from the Museum of Bursa), in: N. E. Akyürek Şahin – M. E. Yıldız – F. Avcu (Hrs-gg.), Akron 17. Eskiçağ Yazıları 13, İstanbul 2019, 301-380.
 • N. E. Akyürek Şahin – H. Uzunoğlu, New Inscriptions from the Museum of Bursa, Gephyra 17, 2019, 239-285.
 • J. Arthur – R. Munro, Inscriptions from Mysia, JHS 17, 1897, 268-293.
 • K. Belke, Bithynien und Hellespont I (TIB 13), Wien 2020.
 • O. Brehm, Hellenistische und Kaiserzeitliche Weihreliefs aus dem Nördlichen Mysien. Ikonographie und Typologie einer Denkmälergruppe und ihre Bedeutung für die Religionsgeschichte einer antiken Landschaft (unpublizierte Dissertation), Münster 1996.
 • Th. Corsten, Prosopographische und onomastische Notizen, Epigr Anat 35, 2003, 113-122.
 • F. Dornseiff – B. Hansen, Reverse-Lexicon of Greek Proper-Names. Rückläufiges Wörterbuch der Griechischen Eigennamen, Chicago 1978.
 • T. Drew-Bear – C. M. Thomas – M. Yıldızturan (Hrsgg.), Phrygian Votive Steles, Ankara 1999.
 • A. L. Ford, Dionysos’ Many Names in Aristophanes’ Frogs, in: R. Schlesier (Hrsg.), A Different God? Dionysus and ancient Polytheism, Berlin-Boston 2011, 343-355.
 • Ş. D. Ful, Yazıtlar Işığında Mysia Bölgesi Kültleri (unpublizierte Dissertation), Erzurum 2008.
 • F. T. Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods. Volume I, Phonology, Milan 1976.
 • F. W. Hasluck, Inscriptions from Cyzicus, JHS 23, 1903, 75-91.
 • T. Corsten et alii, A Lexicon of Greek Personal Names V A., Oxford 2010.
 • J. -S. Balzat - R. W. V. Catling - É. Chiricat - F. Marchand, A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. V.B. Coastal Asia Minor: Caria to Cilicia, Oxford 2013.
 • J. -S. Balzat – R. W. V. Catling – É. Chiricat – T. Corsten, A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. VC: Inland Asia Minor, Oxford 2018.
 • M. Şahin, Figürliche Grabstelen und Weihreliefs aus Miletupolis, IstMitt 47, 1997, 179-197.
 • M. Şahin, Miletupolis Adak Levhaları Üzerinde Apollon Kitharodos. Tanrının Tipolojisi, Kült Merkezleri. Adak Levhalarının Lokalizasyonu ve Tarihlendirilmeleri Üzerine Bir Deneme, Anadolu Araştırmaları 15, 1999, 323-429.
 • M. Şahin, Miletopolis Kökenli Figürlü Mezar Stelleri ve Adak Levhaları, Ankara 2000.
 • E. Schwertheim, Denkmäler zur Meterverehrung in Bithynien und Mysien, in: S. Şahin – E. Schwertheim – J. Wagner (Hrsgg.), Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens. Festschrift für Friedrich Dörner zum 65. Geburtstag (Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 66), Leiden 1978, 791-837.
 • E. Schwertheim, Neue Inschriften aus Miletupolis, Epigr Anat 5, 1985, 77-88.
 • E. Schwertheim, Die Muttergöttin und ihre Hunde, in: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç (Hrsgg.), Lykiarkhissa. Havva İşkan’a Armağan (Festschrift für Havva İşkan), İstanbul 2016, 717-721.
 • E. Schwertheim – N. Güllü Schwertheim, Epigraphica der Sammlung Yavuz Tatış. Lydien, Mysien, Türkei, İzmir 2018.
 • R. Sherk, The Eponymous Officials of Greek Cities III, ZPE 88, 1991, 225-260.
 • Th. Suk Fong Jim, On Greek Dedicatory Practices: The Problem of hyper, GRBS 54, 2014, 617-638.
 • C. Tanrıver, The Cult of Theos Peismatene in Mysia, Epigr Anat 45, 2012, 93-99.
 • C. Tanrıver – S. Kütük, The Katoikia of Daphnous and the Sanctuary of Apollon Daphnousios in the Territory of Apollonia Rhyndacum, Epigr Anat 21, 1993, 99-102.
 • N. Tüner-Önen, Yeni Yazıtlar Işığında Ata Yadigarı (Patroos) Tanrı Ksanthos Kültü, MJH VII 2, 2017, 347-357.
 • M. J. Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque (CCCA) I. Asia Minor (EPRO 50,1), Leiden–New York– København–Köln 1987.
 • H. Uzunoğlu, Zwei neue Grabsteine als Belege für συνεργασία τῶν λινουργῶν aus Saittai, Olba 27, 2019, 501-516.
 • H. Uzunoğlu, Phrygia’dan Bir Grup Yeni Mezar Steli, Mediterranean Journal of Humanities IX/1, 2019, 377-385.
 • P. Weiß, Marktgewichte von Kyzikos und Hipparchengewichte, in: E. Schwertheim (Hrsg.), Mysische Studien (Asia Minor Studien I), Bonn 1990, 117-139.
 • S. Yeni – F. Avcu – N.E. Akyürek Şahin, Mysia Bölgesi’nden Beş Yeni Mezar Epigramı, Olba 26, 2018, 380-397.
Birincil Dil de
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5993-0566
Yazar: Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8003-8698
Yazar: Mehmet Ertan YILDIZ
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 22 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Kasım 2020

Bibtex @araştırma makalesi { gephyra806192, journal = {Gephyra}, issn = {1309-3924}, eissn = {2651-5059}, address = {}, publisher = {Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {153 - 170}, doi = {10.37095/gephyra.806192}, title = {Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa}, key = {cite}, author = {Akyürek Şahi̇n, Nalan Eda and Yıldız, Mehmet Ertan} }
APA Akyürek Şahi̇n, N , Yıldız, M . (2020). Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa . Gephyra , 20 , 153-170 . DOI: 10.37095/gephyra.806192
MLA Akyürek Şahi̇n, N , Yıldız, M . "Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa" . Gephyra 20 (2020 ): 153-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gephyra/issue/56927/806192>
Chicago Akyürek Şahi̇n, N , Yıldız, M . "Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa". Gephyra 20 (2020 ): 153-170
RIS TY - JOUR T1 - Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa AU - Nalan Eda Akyürek Şahi̇n , Mehmet Ertan Yıldız Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.37095/gephyra.806192 DO - 10.37095/gephyra.806192 T2 - Gephyra JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 170 VL - 20 IS - SN - 1309-3924-2651-5059 M3 - doi: 10.37095/gephyra.806192 UR - https://doi.org/10.37095/gephyra.806192 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Gephyra Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa %A Nalan Eda Akyürek Şahi̇n , Mehmet Ertan Yıldız %T Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa %D 2020 %J Gephyra %P 1309-3924-2651-5059 %V 20 %N %R doi: 10.37095/gephyra.806192 %U 10.37095/gephyra.806192
ISNAD Akyürek Şahi̇n, Nalan Eda , Yıldız, Mehmet Ertan . "Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa". Gephyra 20 / (Kasım 2020): 153-170 . https://doi.org/10.37095/gephyra.806192
AMA Akyürek Şahi̇n N , Yıldız M . Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa. GEPHYRA. 2020; 20: 153-170.
Vancouver Akyürek Şahi̇n N , Yıldız M . Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa. Gephyra. 2020; 20: 153-170.
IEEE N. Akyürek Şahi̇n ve M. Yıldız , "Neue Weihungen aus dem Museum von Bursa", Gephyra, c. 20, ss. 153-170, Kas. 2020, doi:10.37095/gephyra.806192