Amaç ve Kapsam

GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Spor Bilimleri ve Sağlık bilimleri alanına ilişkin güncel konularda hazırlanan makaleleri kabul etmektedir.

Türkçe ve İngilizce çalışmalar dergimizde bilimsel çalışma olarak değerlendirmeye alınmaktadır. 

Dergiye yüklenen her bir çalışmanın dergi yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. 

Çalışmaların BENZERLİK programıyla taranması ve raporunun çalışma ile birlikte yüklenmesi zorunludur.

Her bir yazara ait ORCID id numaraları çalışma üzerinde belirtilmelidir.


Spor ve Sağlık Bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporcu Sağlığı ve Rekreasyon) ilişkin araştırma yazıları, gözden geçirme yazıları, olgu sunumları, özgün yazılar, derlemeler ve özel bölümlerin (Başyazı, editöre mektup, sorunlar çözümler, toplantı haberleri/izlenimleri, dergi haberleri, dernek haberleri, web siteleri tanıtımı, kitap tez tanıtımı) yayınlandığı hakemli bir dergidir.


Yayımlanma Ayları
Ocak