Editörler Kurulu

EDİTÖR

Prof.Dr. İsmail ŞAHİN  CV
Gazi Üniversitesi
e-posta: editorgjes@gmail.com

 

YARDIMCI EDİTÖRLER

Dr. Harun GÖKÇE CV
TUBİTAK SAGE
e-posta: harungokce@yahoo.ca

Dr. Murat DÖRTERLER CV
Milli Savunma Üniversitesi
e-posta: dorterler@gazi.edu.tr  

Dr. Cemal YILMAZ CV
Gazi Üniversitesi
e-posta: cemal@gazi.edu.tr


EDİTÖRLER KURULU

Dr. Abdullah AKDOĞAN
Pamukkale Üniversitesi
e-posta: akdogan@pau.edu.tr 

Dr. Alper BÜYÜKKARAGÖZ 
Gazi Üniversitesi 
e-posta: karagoz@gazi.edu.tr 

Dr. Erdem CÜCE
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
e-posta: erdemcuce@gmail.com 

Dr. M. Hanefi CALP

Karadeniz Teknik Üniversitesi
e-posta: mhcalp@ktu.edu.tr

Dr. Halil KARAKOÇ
Hacettepe Üniversitesi
e-posta: halil.karakoc@hacettepe.edu.tr 

Dr. Hüseyin GÖKÇE
Çankırı Karatekin Üniversitesi
e-posta: huseyingokce@karatekin.edu.tr

Dr. Mustafa GÜNAY
Karabük Üniversitesi
e-posta: mgunay@karabuk.edu.tr

Dr. Tayfun MENLİK
Gazi Üniversitesi
e-posta: tmenlik@gazi.edu.tr 


YAYIN DANIŞMA KURULU

Dr. Adnan SÖZEN, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Dr. Herbert M. REYNOLDS, Michigan Devlet Üniversitesi, ABD
Dr. Bekir Sami YILBAŞ, King Fahd Üniversitesi, Suudi Arabistan
Dr. Hossam KISHAWY, Ontario Teknoloji Üniversitesi, Kanada
Dr. Jonathan C. BORG, Malta Üniveristesi, Malta
Dr. Farzollah MIRZAPOUR, Zanjan Üniversitesi, İran
Dr. Mustafa KURT, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Dr. John KINUTHIA, South Wales Üniversitesi, İngiltere
Dr. Andrew PINKERTON, Lancaster Universitesi, İngiltere
Dr. Yasir JOYA, GIK Enstitüsü, Pakistan
Dr. Shahin JALILI, Tebriz Üniversitesi, Iran
Dr. Tahsin ÖPÖZ, John Moores Universitesi, İngiltere
Dr. Nowruz ALLAHVERDİ, Karatay Üniversitesi, Türkiye
Dr. Majid MEGHDADI, Zanjan Üniversitesi, İran
Dr. Kürşad SEZER, Gazi Universitesi, Türkiye
Dr. Sundar MARİMUTHU, Loughborough Üniversitesi, İngiltere
Dr. Salman NİSAR, National University of Sciences and Technology, Pakistan
Dr. Reza NEGARASTANİ, RIETEX Üniversitesi, İngiltere
Dr. Jamal KHATIB, Wolverhampton Üniversitesi, İngiltere
Dr. Şakir TAŞDEMİR, Selçuk Üniversitesi, Türkiye


DİL EDİTÖRLERİ

Türkçe: Dr. V. Savaş YELOK
İngilizce: Dr. H. Kürşad SEZER

 

TEKNİK SORUMLU

Neslihan TOP 
e-posta: neslihanntop@gmail.com