Yazım Kuralları

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi Mühendislik alanlarında çalışan bilim insanları arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla, bilimsel özgün makaleleri Türkçe veya İngilizce olarak kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan çalışmalar,

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu günümüzün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılar,

Teknik Not: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan yazılar.

Bütün yazıların Telif Hakkı Devir formu, makalenin bütün yazarları tarafından doldurulup editörlüğe iletilmelidir. Telif Hakkı Devir Formu gönderilmeyen yazarların yayınları işleme konulmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlar tarafından sonradan hiçbir eklenti yapılamaz.

Her makale en az iki hakeme gönderilerek şekil ve içerik bakımından incelettirilir. Dergide yayınlanabilecek nitelikteki olduğu belirlenen makalelerin dizgisi yapılarak yayına hazır hale getirilir.

İLK SUNUŞ FORMATI

*** Makale ilk gönderimi aşamasında Benzerlik Raporu yüklenmelidir.
(iThenticate / Turnitin - maksimum benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır.)
Benzerlik raporu yüklenmeyen makaleler iade edilecektir. 

METİN: Times New Roman yazı karakterinde ve 12 pt olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dahil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar makalelerinin ne türde bir yayın olduğunu belirtmelidirler.

BAŞLIK: Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.

Metin içerisindeki 1. derece başlıkların bütün harfleri büyük ve koyu, 2. derece başlıkların ilk harfi büyük ve koyu, daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk kelimesi büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır.
(Metin içerisinde kullanılan başlıkların, altbaşlıkların, şekil ve tablo açıklamalarının tümünün ingilizceleri, ingilizce makaleler için türkçeleri parantez içerisinde belirtilmelidir).

ÖZET: 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı da ingilizce olarak yazılmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: En az 3 en fazla 5 adet Türkçe/ İngilizce olarak verilmelidir.

METİN: Genel olarak giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışmaya ilişkin kısımları kapsar.

KAYNAKLAR: IEEE formatında olmalıdır.
Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bildiri kitapçığında basılmış bildiri ise:
[#] A. Author of Paper and B. Author of Paper, "Title of paper," in Title of Published Proceedings: Proceedings of the Title of Conf.: Subtitle of the conference, Month Date, Year, Location, A. Editor and B. Editor, Eds. Place of publication: Publisher, Year. pp. inclusive page numbers.
[1] L. Liu and H. Miao, "A specification-based approach to testing polymorphic attributes," in Formal Methods and Software Engineering: Proc.of the 6th Int. Conf. on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004, Seattle, WA, USA, November 8-12, 2004, J. Davies, W. Schulte, M. Barnett, Eds. Berlin: Springer, 2004. pp. 306-19.

Kaynak İnternette yayınlanmış bildiri ise:
[#] A. Author of Paper and B. Author of Paper, "Title of paper," in Proceedings of the Title of Conf.: Subtitle of the conference, Month Date, Year, Location [Format]. Place of publication: Publisher, Year. Available: Database Name (if appropriate), internet address. [Accessed: date of access].
[3] J. Lach, "SBFS: Steganography based file system," in Proc. of the 2008 1st Int. Conf. on Information Technology, IT 2008, 19-21 May 2008, Gdansk, Poland [Online]. Available: IEEE Xplore, http://www.ieee.org. [Accessed: 10 Sept. 2010].

Kaynak Dergi ise:
[#] A. A. Author of the article. "Title of article," Title of Journal, vol. #, no. #, pp. page number/s, Month year. Doi: xxx.xxxx
[3] J. R. Beveridge and E. M. Riseman, "How easy is matching 2D line models using local search?" IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 19, pp. 564-579, June 1997. Doi: xxx.xxxx

Kaynak bir tez ise:
[#] A. A. Author, "Title of thesis: Subtitle," Unpublished thesis type, Abbrev, Dept., Abbrev. Univ., Location of University, Abbrev. State, Country, Year.
[4] M. W. Dixon, "Application of neural networks to solve the routing problem in communication networks," Ph.D. dissertation, Murdoch Univ., Murdoch, WA, Australia, 1999.

Kaynak kitap ise:
Authored: [#] A. Author, Title: Subtitle (in italics), Edition(if not the first), Vol.(if a multivolume work). Place of publication: Publisher, Year, page number(s) (if appropriate).
[5] R. Hayes, G. Pisano, D. Upton, and S. Wheelwright, Operations, Strategy, and Technology: Pursuing the competitive edge. Hoboken, NJ: Wiley, 2005.
Edited: [#] A. A. Editor, Title: Subtitle (in italics), Edition(if not the first), Vol.(if a multivolume work). Place of publication: Publisher, Year, page number(s) (if appropriate).
[6] D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996. (Editör)

Kaynak internet dökümanı ise:
[#] A. Author, "Document title," Webpage name, Source/production information, Date of internet publication. [Format]. Available: internet address. [Accessed: Date of access].
[7] J. Geralds, "Sega Ends Production of Dreamcast," vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2001. [Online]. Available: http://nl1.vnunet.com/news/1116995. [Accessed: Sept. 12, 2004].

ÇİZELGE VE ŞEKİLLER:
Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil, metin içinde gireceği yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekiller en fazla 15 cm genişliğinde ve yüksek çözünürlükte olmalıdır.

FORMÜLLER VE BİRİMLER:
Metin içerisindeki tüm formüller equation formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

SİMGELER VE KISALTMALAR :
Metin sonunda kaynaklardan önce verilebilir.

TEŞEKKÜR :
Eğer kişi veya kurumlara teşekkür yapılacaksa bu kısımda yazılmalı ve kaynaklardan önce verilmelidir.

ÇIKAR ÇATIŞMASI BEYANI:
Yazar/Yazarlar çıkar çatışması beyanını bu bölümde, kaynaklardan önce verilmelidir. 

MAKALE HAKEM DEĞERLENDİRMESİ SONRASI KABUL EDİLMESİ HALİNDE GÖNDERİ DOSYALARI ARASINDA VERİLEN SON SUNUŞ FORMATINA GETİRİLEREK SİSTEME YÜKLENMELİDİR. 

MAKALE ŞABLONU İÇİN TIKLAYIN