Yıl 2015, Cilt 5 , Sayı 4, Sayfalar 234 - 238 2016-02-21

Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.

Ömer Yapça [1] , İlhan Delibaş [2] , Elif Onat [3]


Amaç: Çalışmamızda iki yıllık dönemde servikal smear sonuçlarımızın literatür bilgileri eşliğinde değerlendirmesini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Sorgun Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğinde Ekim 2011 ile Ekim 2013 tarihleri arasında değerlendirilen 3682 hastanın servikal smear sonuçları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, parite, gravida, abortus sayısı ve menopozal durumları kayıt edildi. Hastalar premenopozal ve postmenopozal olarak iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Değerlendirmeye alınan 3342 hastanın 2410’u (%72,1) premenopozal dönemde iken, 932’si (%27,9) postmenopozal dönemde idi. Olguların 2051 ’inde (%61,4) kronik inflamasyon, 920’sinde (%27,6) normal smear, 241’inde (%7,2) atrofi, 44’ünde (%1,3) yetersiz, 58 ‘inde (%1,7) önemi belirsiz atipik skuamoz hücreler (ASC-US), 17’sinde (%0,5) düşük dereceli intraepitelyal lezyon(LGSIL), 4’ünde (%0,1) yüksek dereceli intraepitelyal lezyon, 4’ünde (%0,1) yüksek dereceli lezyonun dışlanamadığı atipik skuamoz lezyon (ASC-H), 3’ünde (%0,1) atipik glandüler hücreler (AGC) tespit edilmiştir.
Sonuç: Güvenilir, ucuz, kolay uygulanabilen bir yöntem olan servikal Pap-smear tarama yönteminin ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmasının, önemli bir halk sağlığı sorunu olan serviks kanseri ve prekürsör lezyonlarını erken tanıma ve önlem alma açısından çok kıymetli değere sahip olduğu kanısına varılmıştır.

Serviks, servikal sitoloji, Pap-smear.
 • Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: http://globocan.iarc.fr, accessed on 16/04/2015.
 • Keskin HL, Seçen Hİ, Taş EE, Kaya S, Avşar AF. Servikal smear sitolojisi ile kolposkopi eşliğinde servikal biopsi korelasyonu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2011;14(3):71-5.
 • Ayhan A, Durukan T, Günalp S, et al. Temel kadın hastalıkları ve doğum bilgisi. Güneş Tıp Kitapevi. 2. Baskı. Ankara 2008: 1027.
 • http://www.who.int/entity/cancer/media/en/408.pdf./05.01.2012.
 • Mandelblatt JS, Lawrence WF, Gaffikin L, Limpahayom KK, Lumbiganon P, Warakamin S, King J, Yi B, Ringers P, Blumenthal PD. Costs and benefits of different strategies to screen for cervical cancer in less-developed co¬untries. J Natl Cancer Inst 2002;94:1469.
 • Çelik A, Atılgan R, Aygün HB, Özkan ZS, Can B, Kavak SB, Pala Ş, Özercan MR.Serviko-vajinal pap smear taramasında trichomonas vajinalis, candida ve Gardnerella vajinalıs sıklığının yaşa göre değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi. 2013;18:44-7.
 • Apgar BS, Zoschnick L, Wright TC Jr. The 2001 Bethesda System terminology. Am Fam Physician 2003;68(10):1992-8.
 • Türk Sağlık Bakanlığı, kanser kayıt istatistikleri 2004-2006. (available at: www.kanser.gov.tr.).
 • Türkmen IÇ, Başsüllü N, Korkmaz P, Günenç B, Baykal CM, Güdücü N, Işçı H, Dünder I, Doğusoy GB. Patients with epithelial cell abnormality in PAP smears: correlation of results with follow-up smears and cervical biopsies. Turkish Journal of Pathology. 2013;29(3):179-84.
 • Şahin S, Seçkin S, Seçkin L, Çağlayan E.K, Kara M, Üstün Y. Bozok Üniversitesi’nde incelenen 2279 olguya ait servikal pap smear sonucunun istatistiksel analizi. Bozok Tıp Derg. 2014;4(1):29-32.
 • Turkish Cervical Cancer and Cervical Cytology Research Group. Prevalence of cervical cytology abnormalities in Turkey. Int J Gynaecol Obstet. 2009;106(3):206-209.
 • Özgül N. Türkiye’de serviks kanserinin durumu ve servikal kanser tarama çalışmaları. Tuncer AM. Türkiye’de Kanser Kontrolü. 1. Baskı. Onur Matbaacılık, Ankara 2007: 349-358.
 • Erdem H, Şahiner C, Yıldırım Ü, Köse SA, Karataş A, Uzunlar AK, Kadıoğlu N, Şipal S. Servikovajinal Pap Smear Sonuçlarının Klinik Parametrelerle Karşılaştırılması. J Kartal TR. 2011; 22(3):121-26.
 • Fındık FM, Mihmanlı V, Mirza T, Ulupınar N, Taşdemir D. Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimize Başvuran Hastalara Yapılan Pap-Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Okmeydanı Tıp Dergisi.2012;28(3):142-45.
 • Mutlu F, Çelik E, Kavak SB. Elazığ Kovancılar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine Başvuran Hastaların Servikal Smear Sonuçlarının Değerlendirilmesi. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2012; 26 (2): 61- 63.
 • Rosemarie R, Fadare O. Longitudinal Cytological Folow-up of Patients With a Papanicolaou Test Interpretation of Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance That Was Followed by a Negative Reflex Test for High-Risk Human Papillomavirus Types. International Journal of Gynecological Pathology 2007;27:108-112.
 • Edmund SC, Kelly HZ, Christopher PC. Using the Rate of Positive High- Risk HPV Test Results for ASCUS Together With the ASC-US/SIL Ratio in Evaluating the Performance of Cytopatholo¬gists. Am Clinic Pathology 2008;129(1):97-101.
 • M. A Duggan, M. Khalil, P.M.A. Brasherand JG. Comparative study of the Thinprep Pap test and conventional cytology results in a Canadian co¬hort. Nation. Cythopathology 2006;17(2):73-81.
 • Burger RA, Creasman WT, DiSaia PJ, Monk BJ, Mutch DG. Invasive cervical cancer. In: DiSaia PJ, Creasman WT, editors. Klinik Jinekolojik Onkoloji. 6th ed. Ankara: Güneş Kitabevi; 2003. p. 53-111.
 • American Cancer Society. Cancer facts and figures 2006. http://www. cancer. org/downloads/ STT/CAFF2006. /05.01.2012.
 • Richart RM, Vaillant HW. The irrigation smear; false-negative rates in a population with cervical neoplasia. JAMA. 1965;19(192):199-202.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Ömer Yapça

Yazar: İlhan Delibaş

Yazar: Elif Onat

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Şubat 2016

Bibtex @ { gopctd265846, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {}, publisher = {Rabia YILMAZ}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {234 - 238}, doi = {10.16899/ctd.89128}, title = {Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.}, key = {cite}, author = {Yapça, Ömer and Delibaş, İlhan and Onat, Elif} }
APA Yapça, Ö , Delibaş, İ , Onat, E . (2016). Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.. Çağdaş Tıp Dergisi , 5 (4) , 234-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopctd/issue/25166/265846
MLA Yapça, Ö , Delibaş, İ , Onat, E . "Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2016 ): 234-238 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopctd/issue/25166/265846>
Chicago Yapça, Ö , Delibaş, İ , Onat, E . "Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.". Çağdaş Tıp Dergisi 5 (2016 ): 234-238
RIS TY - JOUR T1 - Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma. AU - Ömer Yapça , İlhan Delibaş , Elif Onat Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 238 VL - 5 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma. %A Ömer Yapça , İlhan Delibaş , Elif Onat %T Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma. %D 2016 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 5 %N 4 %R %U
ISNAD Yapça, Ömer , Delibaş, İlhan , Onat, Elif . "Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.". Çağdaş Tıp Dergisi 5 / 4 (Şubat 2016): 234-238 .
AMA Yapça Ö , Delibaş İ , Onat E . Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.. J Contemp Med. 2016; 5(4): 234-238.
Vancouver Yapça Ö , Delibaş İ , Onat E . Ardışık 3342 Pap-Smear Sonucunun Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma.. Çağdaş Tıp Dergisi. 2016; 5(4): 238-234.