Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 3, Sayfalar 259 - 263 2018-09-30

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Dursun Hakan Delibaş [1] , Birmay Çam İkiz [2]


Amaç: Psikotik bozukluklar, ciddi yeti yitimi ile giden ağır ruhsal hastalıklardır. Ülkemizde yatan hasta grubunun büyük çoğunluğunu bu tanı grubundaki hastalar oluşturmaktadır. Yatan psikoz hastaları ile ilgili özelliklerin tanımlanması gelecekte ruh sağlığı politikalarını belirlemede önemlidir. Bu çalışmada bir eğitim araştırma hastanesi psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi edilen psikoz hastalarının sosyodemografik, klinik ve tedavi özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda kliniğimizde 01.01.1995-31.12.2008 tarihleri arasında yatarak tedavi gören psikotik bozukluk tanılı hastaların, “Yatan Hasta Kayıt Formundan” elde edilen verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: Belirtilen süre içerisinde toplam 876 hasta psikoz tanısıyla yatırılmıştı. Hastaların ortalama yaş aralığı 34.4±11.8’di. %41.5’i kadın (s=363), %58.5’i erkek (n=512) idi. Psikiyatrik tanı dağılımları DSM-IV sınıflandırma sistemine göre; Şizofreni %60.5, başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluk %11.3, sanrısal bozukluk %8.2, şizoaffektif bozukluğu %7.3 oranında saptandı. Ortalama yatış süresi 37.5±27.1 gündü. Çoklu antipsikotik kullanan hastalar, tek antipsikotik alanlara göre daha sık tekrarlayıcı yatışları vardı (p=0.001), yatış süresi açısından iki grup arasında fark yoktu (p=0.52).

Sonuç: Kliniğimizin psikoz tanılı hastalarının ortalama bir ay süreyi aşan zaman diliminde yatırıldığı, çoklu antipsikotik kullanımının yatış süresini ya da yatış sayısını azaltmadığı bulunmuştur. Psikoz hastalarının gerek çoklu antipsikotik kullanımının gerekse uzun süre yatırılarak tedavi edilmelerinin etkinliğinin araştırılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

: psikotik bozukluk, yatan hasta, polifarmasi, çoklu ilaç
 • 1. Eaton WW, Chen C. Epidemiology. In: Lieberman JA, Stroup TS, Perkins DO, editors. Textbook Of Schiozphrenia. Washington, DC: APA; 2006. p.17-39
 • 2. Öztürk O, Uluşahin A. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitabevleri: Ankara; 2015
 • 3. Rössler W, Salize HJ, Os JV, Rössler AR. Size of burden of schizophrenia and psychotic disorders. European Neuropsychopharmacology 2005;15(4):399-409.
 • 4. Soygur H, Özalp E, CankurtaranEŞ ve ark. Yeni kurulan bir psikiyatri kliniği yataklı servisinin ilk beş yüz günü: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005;6: 170-176.
 • 5. Durat G, Oksal HA. Sakarya eğitim ve araştırma hastanesi psikiyatri kliniğinin ilk üç yılının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Poster Bildirisi. 2008.[cited 17 May 2018]; Available from: http://www.phdernegi.org/wpontent/uploads/2016/03/II_UPHG_%C3%96zet_Kitab%C4%B1_2008.pdf#page=75
 • 6. Kalenderoğlu A. Kahta Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. Klinik Psikiyatri Dergisi 2017; 20: 30-36.
 • 7. Sağlık Bakanlığı 2016 yılı sağlık istatistikleri yıllığı. 2016 [Cites 17.may.2018]; Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,30485/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlanmistir.html
 • 8. Ulaş H.Batı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye’de Psikiyatrik Hizmetler. Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni 2008;11(2):2-12
 • 9. Barnes TRE, Paton C. Antipsychotic polypharmacy in schizophrenia. CNS drugs 2011;25: 383-399.
 • 10. Hatıloğlu U, Karadağ H, Akkoyunlu S, Güriz O, Kahiloğulları AK, Orsel S. Şizofrenide ve diğer psikotik bozukluklarda çoklu ilaç kullanımı:Uzun etkili antipsikotik ilaçların rolü. Klinik Psikiyatri Dergisi 2010;13:101-107.
 • 11. Correll CU, Frederickson AM, Kane JM, Manu P. Does antipsychotic polypharmacy increase the risk for metabolic syndrome? Schizophr Res 2007; 89:91-100.
 • 12. Kültür S, Mete L, Erol A. Şizofreni. Köroğlu E, Güleç C. editörler. Psikiyatri Temel Kitabı, 2. Baskı, Hekimler Yayın Birliği. Ankara;2007.p.184-204
 • 13.Choi HJ, Seung HJ, Kang MH, Lee JS, Bae JN, KimSeoun CE. Antipsychotics prescribing patterns of patients with schizophrenia admitted to Korean general hospital psychiatric unit: 2001 to 2008. Clinical Psychopharmacology and Neuroscience 2011;9:17-22.
 • 14.Ceylan D, Yeşilyurt S, Akdede BB, Sayın Z, Alptekin K. Şizofreni tedavisinde çoklu antipsikotik kullanımının belirtiler, yan etkiler ve yaşam niteliği ile ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Derg 2016;17:433-441.
 • 15.Armstrong KS, Temmingh H. Prevalence of and factors associated with antipsychotic polypharmacy in patients with serious mental illness: Findings from a cross-sectional study in an upper-middle-income country. Rev Bras Psiquiatr. 2017;39:293-301.
 • 16. Yenilmez Ç, Güleç G, Büyükkınacı A ve ark. Bir Üniversite Hastanesinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda Çoklu İlaç Kullanımı: Geriye Dönük Bir Çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:43-
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5907-415X
Yazar: Dursun Hakan Delibaş (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, PSİKİYATRİ
Ülke: Turkey


Yazar: Birmay Çam İkiz
Kurum: Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2018

Bibtex @araştırma makalesi { gopctd430045, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {}, publisher = {Rabia YILMAZ}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {259 - 263}, doi = {10.16899/gopctd.430045}, title = {Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri}, key = {cite}, author = {Delibaş, Dursun Hakan and Çam İkiz, Birmay} }
APA Delibaş, D , Çam İkiz, B . (2018). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. Çağdaş Tıp Dergisi , 8 (3) , 259-263 . DOI: 10.16899/gopctd.430045
MLA Delibaş, D , Çam İkiz, B . "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018 ): 259-263 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopctd/issue/37024/430045>
Chicago Delibaş, D , Çam İkiz, B . "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018 ): 259-263
RIS TY - JOUR T1 - Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri AU - Dursun Hakan Delibaş , Birmay Çam İkiz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.430045 DO - 10.16899/gopctd.430045 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 263 VL - 8 IS - 3 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.430045 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.430045 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri %A Dursun Hakan Delibaş , Birmay Çam İkiz %T Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 3 %R doi: 10.16899/gopctd.430045 %U 10.16899/gopctd.430045
ISNAD Delibaş, Dursun Hakan , Çam İkiz, Birmay . "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 3 (Eylül 2018): 259-263 . https://doi.org/10.16899/gopctd.430045
AMA Delibaş D , Çam İkiz B . Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. J Contemp Med. 2018; 8(3): 259-263.
Vancouver Delibaş D , Çam İkiz B . Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yatan Psikotik Bozukluk Tanılı Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018; 8(3): 263-259.