Yıl 2014, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 10 - 13 2014-07-21

Introduction and Purpose: This study aims to identify the risk factors affecting mortality and morbidity in cases that have been seen and treated by tube thoracostomy after being diagnosed with pneumothorax at our hospital’s neonatal intensive care unit. Material and Method: 17 cases that have been seen and diagnosed with pneumothorax at the neonatal intensive care unit between January 2010 and January 2013 were retrospectively investigated. Results: Mortality was found to be high among infants under 2500gr and mechanically-ventilated patients. While no non-ventilated cases were lost, 6 (60%) of the 10 mechanically-ventilated patients were lost. 4 (67%) of these 6 patients were female, and 2(33%) were male. Also, 4 (67%) of these 6 patients were under 2500gr. Mortality rate was found to be 35%. Conclusion:Mortality rate is high in spontaneous pneumothorax patients in the neonatal period. Prematurity, underlying primary pulmonary disease, mechanical ventilator procedures are predisposing factors for the development of pneumothorax. In our study, mortality rate was found to be high consistent with the literature in mechanically-ventilated patients under 2500 gr who also have other anomalies. Pneumothorax should be noted in the sudden deterioration of the general condition particularly in mechanically-ventilated patients.

Giriş ve Amaç: Çalışmada hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde pnömotoraks tanısı alarak tüp torakostomiyle takip ve tedavi edilen olgularda mortalite ve morbiditeyi etkileyen risk faktörlerini tespit etmek ve tedavi önerileri sunmak amacıyla yapılmıştır.

 

Materyal ve Metod: 2010 Ocak -2013 Ocak tarihleri arasındaki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen pnömotoraks tanısı alan 17 olgu geriye dönük olarak incelendi.

 

Bulgular: Vücut ağırlığı 2500 gramın altındaki bebeklerde ve mekanik ventilatöre gereksinim duyan olgularda mortalite oranı yüksek bulundu. Mekanik ventiatör gereksinimi olmayan tüm olgular iyileşirken, gereksinimi olan 10 olgudan 6’sı (%60) kaybedildi. Bu 6 olgudan 4’ü (%67) kız, 2’si(%33) erkekti. Mortalite ile sonuçlanan 6 olgunun 4’ü (%67) 2500gr altıdır. Genel mortalite oranı %35 olarak tespit edildi.

 

Sonuç: Yenidoğan döneminde spontan pnömotorakslarda mortalite oranı yüksektir. Prematürelik, altta yatan primer akciğer hastalığı, mekanik ventilatör uygulamaları pnömotoraks gelişmesi için predispozan faktörlerdir. Çalışmamızda 2500 gr altı mekanik ventilatöre gereksinim duyan, ek anomalileri bulunan olgularda literatürle uyumlu olarak mortalite oranı yüksek bulundu. Özellikle ventilatöre bağlı olgularda genel durumun ani bozulması halinde  pnömotoraks ihtimali akılda tutulmalıdır.

 

Anahtar kelimeler: Pnömotoraks, yenidoğan, mortalite, risk faktörleri

 • 1- Weiner DL. Emergent evaluation of acute respiratory distress in children. Available at: http://www.uptodate.com/patients/content/topic.do?topicKey=~Gd8 GpqTVY1KDqx. Accessed December 27, 2010.
 • 2-Thomas NH, Anthony C, Alfred LG, Alica AM. Principles of respiratory monitoring and therapy. In: Taeusch W, Ballard R, Gleson C, editors. Avery’s diseases of the newborn . 8 th ed. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2005:662-3
 • 3-Martha JM, Avroy AF, Richard JM. Respiratory disorders in preterm and term infants , In: Fanaroff AA, MartinRJ; editors. Neonatal-perinatal medicine diseases of the fetus and infant, 7 th ed. Mosby, st luis, 2002:1031-3.
 • 4-David MO. Disease of the plevra. In:Nelson WE, Behrman RE, Vaughan VC, editors. Textbook of pediatrics. 16 th ed. WB Saunders, Philadelphia, 2000:1331-2.
 • 5- Litmanovitz I, Carlo WA: Expectant management of pneumothorax in ventilated neonates. Pediatrics 2008; 122: e975 – e979
 • 6-Sabar MA, Teala KF, Freyer JM. Tension pneumothorax during ventilation via Ayre’s T-piece. Eur J Anaesthesiol. 1996;13:143- 146.
 • 7-Alter Sj. Spontaneous pneumothorax in infants: 0 10-year review. Pediatr Emerg Care. 1997;13:401-403.
 • 8- Zenciroğlu A, Aydemir C, Baş AY, Demirel N. Yenidoğan pnömotoraks olgularının predispozan ve prognostik faktörler açısından değerlendirilmesi. Tuberkülöz ve toraks Dergisi 2006;54:152-6.
 • 7-Alter Sj. Spontaneous pneumothorax in infants: 0 10-year review. Pediatr Emerg Care. 1997;13:401-403.
 • 8- Zenciroğlu A, Aydemir C, Baş AY, Demirel N. Yenidoğan pnömotoraks olgularının predispozan ve prognostik faktörler açısından değerlendirilmesi. Tuberkülöz ve toraks Dergisi 2006;54:152-6.
 • Mekanik ventilatör gereksinimi olan kaybedilen hastaların dağılımı 2500 gr altı 2500 gr üstü Grafik1: Kaybedilen olguların dağılımı
 • 9- Köksal N, Bayram Y, Baytan B. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon tedavisi gören yenidoğanların retrospektif değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Degisi 2002;28:1-4.
 • 10-İlçe Z, Gündoğdu G, Kara C,Ilıkkan B, Celayir S. Which patients are at risk? Evaluation of the morbidity and mortality in newbon pneumothorax. Indian Pediatr 2003;40:325-8.
 • 11- Khalil AT, Faisal MA, Omar T, Muneef MH, Khalid H; Bdeir AL. Symptomatic spontaneous pneumothorax in term newborn infants. Pediatr Pulmonol 2004;37:443-6.
 • 12-Korones SB. Extraneous air syndromes. In: Goldsmith JP, Karotkin EH (eds). Assisted Ventilation of the Neonate 4th ed. Philadelphia: Saunders, 2003; 361-7.
 • 13- Whitsett JA, Pryhuber GS, Rice WR, Warner BB, and Wert SE. Air leaks. In:Avery GB, Fletcher MA, MacDonald MG (eds). Pathophysiology Management of the Newborn. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 1999: 506-8.
 • 14-Chernik V, Reed MH. Pneumothorax and chylothorax in the neonatal period.J pediatr 1970;76:624-626.
 • 15-Norton LE. Dimaid VJ, Zumvalt PE. Spontaneus pneumothorax in newborn: a report of two fatalities(j).J.Forensic Sci, 1978;23(1):508-10.
 • 16- Esme H, Doğru O, Eren S, Korkmaz M, Solak O. The factors affecting persistent pneumothorax and mortality in neonatal pneumothorax. Turkish J Pediatrics, 2008,50(3):242-6.
 • 17- Arda IS, Gurakan B, Aliefendioglu D, Tuzun M.Treatment of pneumothorax in newborns: use ofvenous catheter versus chest tube. Pediatr Int 2002;44: 78-82.
 • 18- Apiliogullari B, Sunam GS, Ceran S, Koc H. Evaluation of neonatal pneumothorax. J Int Med Res. 2011;39(6):2436-40.
 • 19- Weissberg D, Refaely Y. Pneumothorax. Experience with 1199 patients. Chest 2000; 117: 1279-1285.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Tamer SEKMENLİ

Yazar: Murat ÖNCEL

Yazar: Ömer ARDIÇ

Yazar: İlhan ÇİFTCİ

Yazar: Güven SUNAM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Temmuz 2014

Bibtex @ { gopctd95645, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {}, publisher = {Rabia YILMAZ}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {10 - 13}, doi = {}, title = {Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {SEKMENLİ, Tamer and ÖNCEL, Murat and ARDIÇ, Ömer and ÇİFTCİ, İlhan and SUNAM, Güven} }
APA SEKMENLİ, T , ÖNCEL, M , ARDIÇ, Ö , ÇİFTCİ, İ , SUNAM, G . (2014). Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler. Çağdaş Tıp Dergisi , 4 (1) , 10-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopctd/issue/7310/95645
MLA SEKMENLİ, T , ÖNCEL, M , ARDIÇ, Ö , ÇİFTCİ, İ , SUNAM, G . "Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler". Çağdaş Tıp Dergisi 4 (2014 ): 10-13 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gopctd/issue/7310/95645>
Chicago SEKMENLİ, T , ÖNCEL, M , ARDIÇ, Ö , ÇİFTCİ, İ , SUNAM, G . "Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler". Çağdaş Tıp Dergisi 4 (2014 ): 10-13
RIS TY - JOUR T1 - Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler AU - Tamer SEKMENLİ , Murat ÖNCEL , Ömer ARDIÇ , İlhan ÇİFTCİ , Güven SUNAM Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 13 VL - 4 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler %A Tamer SEKMENLİ , Murat ÖNCEL , Ömer ARDIÇ , İlhan ÇİFTCİ , Güven SUNAM %T Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler %D 2014 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD SEKMENLİ, Tamer , ÖNCEL, Murat , ARDIÇ, Ömer , ÇİFTCİ, İlhan , SUNAM, Güven . "Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler". Çağdaş Tıp Dergisi 4 / 1 (Temmuz 2014): 10-13 .
AMA SEKMENLİ T , ÖNCEL M , ARDIÇ Ö , ÇİFTCİ İ , SUNAM G . Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler. J Contemp Med. 2014; 4(1): 10-13.
Vancouver SEKMENLİ T , ÖNCEL M , ARDIÇ Ö , ÇİFTCİ İ , SUNAM G . Pnömotorakslı Yenidoğanlarda Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler. Çağdaş Tıp Dergisi. 2014; 4(1): 13-10.