Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Preparation of a Computer Software Program for the Feasibility Study of Livestock Enterprises

Yıl 2024, Cilt: 41 Sayı: 1, 1 - 7, 06.05.2024
https://doi.org/10.55507/gopzfd.1195470

Öz

This study was carried out with the aim of developing a software program that will enable the breeder to decide easily during the preparation of the feasibility for livestock enterprises. For this purpose, 63 enterprises in Gaziantep and Sanliurfa provinces/Turkey were visited between the years 2021-2022 and all the data obtained were evaluated. The ‶C#″ programming language was used in the development of the software program. ‶Microsoft SQL Server″ database was used to store the obtained data. This feasibility program is a software program where productivity checks are performed for enterprises and their personnel. It is a program that can be used easily from a small-capacity enterprises to a large-capacity enterprises. The cost calculations are not included in the program due to the economic conditions of the market. As a result, this program, which was prepared by taking into account software engineering techniques, will provide great advantages and conveniences for enterprises. Risk factors will be determined and alternatives will be presented with this software program that performs enterprises efficiency testing. It has been concluded that this software will be a program that can be preferred by the breeder since it can be used on all computers and offers different alternatives in enterprises establishments.

Kaynakça

 • Anonymous. (2016). Pre-Feasibility Study, Dairy Farm (100 Cows), Environmentally Controlled Housing (ECH) System, Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA) Ministry of Industries & Production Government of Pakistan, https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/pdf/Dairy-Farm-100-Cows.pdf, August 2016, (accessed on 17 Juli 2022).
 • Anonymous. (2022). Hayvancılık İşletme Ekonomisi Ders Kitabı, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, https://www.aof.tc/hayvancilik-ekonomisi-lbv206u-ders-kitabi.html, (accessed on 03 April 2022)
 • Balafoutis, A.T., Beck, B., Fountas, S., Tsiropoulos, Z., Vangeyte, J., Wal, T.V.D., Soto-Embodas, I., Gómez-Barbero, M., & Pedersen, S.M. (2017). Smart Farming Technologies—Description, Taxonomy and Economic Impact. In Precision Agriculture: Technology and Economic Perspectives; Pedersen, S.M., Lind, K.M., Eds.; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 21-77.
 • Celikyurek, H., & Aygun, T. (2015). Küçükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutma Sistemine Yönelik Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 2015, Konya).
 • Dasdemir, Y. (2019). Veritabanı sistemleri: SQL ve NoSQL, Seçkin yayınları, 1. Baskı, 408 sayfa, Ankara.
 • Goncu, S., Koluman, N., & Mevliyaoğulları, E. (2015). Entansif Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımlarının Karşılaştırılması. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1: 108-118, 3-5 Eylül 2015, Konya.
 • Guilhermino, M., & Esslemont, D. (1993). The use of recording schemes by dairy farmers, Farm Management, 8(8): 388-399.
 • Maciuc, V., Creanga, Ş., Maciuc, D., & Vidu, L. (2015). A New Software Programme for Data Management in Dairy Farms, Agriculture and Agricultural Science Procedia 6, 226-231, “ST26733”, International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture" doi: 10.1016/j.aaspro.2015.08.063.
 • Nadaroglu, Y., Simsek, O., Dokuyucu, O., & Calık, Y. (2014). Sıcaklık-nem indeksi programı (SINEP), https://mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/sinep.pdf, (accessed on 27 Juli 2022).
 • Nizam, A. (2015). Yazılım proje yönetimi, Papatya bilim yayınevi, sayfa sayısı 490. İstanbul.
 • Ozkan, Y. (2015). Veritabanı Sistemleri, Papatya yayınevi, 4.basım, ISBN: 978-605-4220-91-5, 252 sayfa, İstanbul.
 • Pylianidis, C., Osinga, S., & Athanasiadis, I.N. (2021). Introducing digital twins to agriculture. Computers and Electronics in Agriculture, 184, https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105942.
 • Singh, R. (2022). Use of livestock management software in modern livestock farming, https://www.pashudhanpraharee.com/use-of-livestock-management-software-in-modern-livestock-farming/, (accessed on 11 Juli 2022).
 • Slob, N., & Hurst, W. (2022). Digital Twins and Industry 4.0 Technologies for Agricultural Greenhouses. Smart Cities, 5, 1179–1192. https://doi.org/10.3390/smartcities5030059.
 • Verdouw, C., Tekinerdogan, B., Beulens, A., & Wolfert, S. (2021). Digital twins in smart farming. Agricultural Systems, 189, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.103046.
 • Viazzi, S., Bahr, C., Van Hertem, T., Tello, S.A., Romanini, C.E.B., Halachmi, I., Lokhorst, C., & Berckmans, D. (2014). Comparison of a three-dimensional and two-dimensional camera system for automated measurement of back posture in dairy cows. Computers and Electronics in Agriculture, 100 (1), 139-147.
 • Widayati, T.W., Santoso, B., Woran, D., Warsono, I.U., & Palulungan, J.A. (2018). Feasibility Study on Beef Cattle Development in Teluk Bintuni Regency, West Papua, Bulletin of Animal Science, Buletin Peternakan 42(2): 170-178, May 2018, Doi: 10.21059/buletinpeternak.v42i2.32731.

Hayvancılık İşletmelerinin Fizibilite Etüdü için Bilgisayar Yazılım Programının Hazırlanması

Yıl 2024, Cilt: 41 Sayı: 1, 1 - 7, 06.05.2024
https://doi.org/10.55507/gopzfd.1195470

Öz

Bu çalışma, hayvancılık işletmeleri için fizibilitenin hazırlanması sırasında yetiştiricinin kolaylıkla karar vermesini sağlayacak bir yazılım programı geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 2021-2022 yılları arasında Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde 63 işletme ziyaret edilmiş ve elde edilen tüm veriler değerlendirilmiştir. Yazılım programının geliştirilmesinde ‶C#″ programlama dili kullanılmıştır. Elde edilen verilerin saklanması için ‶Microsoft SQL Server″ veritabanı kullanılmıştır. Bu fizibilite programı, işletmeler ve çalışanları için verimlilik kontrollerinin yapıldığı bir yazılım programıdır. Küçük kapasiteli işletmelerden büyük kapasiteli işletmelere kadar rahatlıkla kullanılabilen bir programdır. Maliyet hesaplamaları piyasanın ekonomik koşulları nedeniyle programa dahil edilmemiştir. Sonuç olarak yazılım mühendisliği teknikleri dikkate alınarak hazırlanan bu program işletmeler için büyük avantajlar ve kolaylıklar sağlayacaktır. İşletmelerin verimlilik testleri gerçekleştiren bu yazılım programı ile risk faktörleri belirlenecek ve alternatifler sunulacaktır. Bu yazılımın tüm bilgisayarlarda kullanılabilmesi ve işletme kuruluşlarında farklı alternatifler sunması nedeniyle yetiştiricinin tercih edebileceği bir program olacağı kanaatine varılmıştır.

Kaynakça

 • Anonymous. (2016). Pre-Feasibility Study, Dairy Farm (100 Cows), Environmentally Controlled Housing (ECH) System, Small and Medium Enterprises Development Authority (SMEDA) Ministry of Industries & Production Government of Pakistan, https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/pdf/Dairy-Farm-100-Cows.pdf, August 2016, (accessed on 17 Juli 2022).
 • Anonymous. (2022). Hayvancılık İşletme Ekonomisi Ders Kitabı, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, https://www.aof.tc/hayvancilik-ekonomisi-lbv206u-ders-kitabi.html, (accessed on 03 April 2022)
 • Balafoutis, A.T., Beck, B., Fountas, S., Tsiropoulos, Z., Vangeyte, J., Wal, T.V.D., Soto-Embodas, I., Gómez-Barbero, M., & Pedersen, S.M. (2017). Smart Farming Technologies—Description, Taxonomy and Economic Impact. In Precision Agriculture: Technology and Economic Perspectives; Pedersen, S.M., Lind, K.M., Eds.; Springer International Publishing: Cham, Switzerland, 21-77.
 • Celikyurek, H., & Aygun, T. (2015). Küçükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutma Sistemine Yönelik Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (3-5 Eylül 2015, Konya).
 • Dasdemir, Y. (2019). Veritabanı sistemleri: SQL ve NoSQL, Seçkin yayınları, 1. Baskı, 408 sayfa, Ankara.
 • Goncu, S., Koluman, N., & Mevliyaoğulları, E. (2015). Entansif Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımlarının Karşılaştırılması. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 1: 108-118, 3-5 Eylül 2015, Konya.
 • Guilhermino, M., & Esslemont, D. (1993). The use of recording schemes by dairy farmers, Farm Management, 8(8): 388-399.
 • Maciuc, V., Creanga, Ş., Maciuc, D., & Vidu, L. (2015). A New Software Programme for Data Management in Dairy Farms, Agriculture and Agricultural Science Procedia 6, 226-231, “ST26733”, International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture" doi: 10.1016/j.aaspro.2015.08.063.
 • Nadaroglu, Y., Simsek, O., Dokuyucu, O., & Calık, Y. (2014). Sıcaklık-nem indeksi programı (SINEP), https://mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/sinep.pdf, (accessed on 27 Juli 2022).
 • Nizam, A. (2015). Yazılım proje yönetimi, Papatya bilim yayınevi, sayfa sayısı 490. İstanbul.
 • Ozkan, Y. (2015). Veritabanı Sistemleri, Papatya yayınevi, 4.basım, ISBN: 978-605-4220-91-5, 252 sayfa, İstanbul.
 • Pylianidis, C., Osinga, S., & Athanasiadis, I.N. (2021). Introducing digital twins to agriculture. Computers and Electronics in Agriculture, 184, https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105942.
 • Singh, R. (2022). Use of livestock management software in modern livestock farming, https://www.pashudhanpraharee.com/use-of-livestock-management-software-in-modern-livestock-farming/, (accessed on 11 Juli 2022).
 • Slob, N., & Hurst, W. (2022). Digital Twins and Industry 4.0 Technologies for Agricultural Greenhouses. Smart Cities, 5, 1179–1192. https://doi.org/10.3390/smartcities5030059.
 • Verdouw, C., Tekinerdogan, B., Beulens, A., & Wolfert, S. (2021). Digital twins in smart farming. Agricultural Systems, 189, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.103046.
 • Viazzi, S., Bahr, C., Van Hertem, T., Tello, S.A., Romanini, C.E.B., Halachmi, I., Lokhorst, C., & Berckmans, D. (2014). Comparison of a three-dimensional and two-dimensional camera system for automated measurement of back posture in dairy cows. Computers and Electronics in Agriculture, 100 (1), 139-147.
 • Widayati, T.W., Santoso, B., Woran, D., Warsono, I.U., & Palulungan, J.A. (2018). Feasibility Study on Beef Cattle Development in Teluk Bintuni Regency, West Papua, Bulletin of Animal Science, Buletin Peternakan 42(2): 170-178, May 2018, Doi: 10.21059/buletinpeternak.v42i2.32731.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ziraat Mühendisliği, Hayvansal Üretim (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Durhasan Mundan 0000-0002-9503-9850

İbrahim Talha Mundan 0000-0002-8170-9569

Yayımlanma Tarihi 6 Mayıs 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 41 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mundan, D., & Mundan, İ. T. (2024). Preparation of a Computer Software Program for the Feasibility Study of Livestock Enterprises. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG), 41(1), 1-7. https://doi.org/10.55507/gopzfd.1195470