Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of Different Pruning Methods for Training Young Fernor Walnut Trees

Yıl 2024, Cilt: 41 Sayı: 1, 25 - 32, 06.05.2024
https://doi.org/10.55507/gopzfd.1455043

Öz

The aim of the study is to determine the effects of minimal pruning (MP) and unpruned&unheaded (UP&UH) on young Fernor walnut cultivar trees concerning, tree growth, yield, nut quality and water use efficiency. The trees in the research orchard were planted in 2017. According to the data, a statistically significant difference was found between (MP) and (UP&UH) in terms of shoot length, canopy length, tree height, yield, kernel weight, kernel ratio and nut length. The two-year cumulative yield value was found to be 6036.28 g in (MP) and 9865.87 g in (UP&UH). The stem water potential values (GSP), (MPa) of (MP) and (UP&UH) were 7.65 and 7.50, respectively. Considering the significant difference in yield between two pruning methods, it has been observed that water use efficiency is higher in (UP&UH). If water deficiency and insufficient fertilization are combined with (UP&UH), significant losses in tree growth, yield and nut quality can occur. In this context, (UP&UH) should be considered along with other factors that will affect tree growth, yield and fruit quality.

Etik Beyan

Bu çalışma Abadan Narbeyava'nın yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır

Proje Numarası

YOK

Kaynakça

 • Akça, Y. 2014. Ceviz Yetiştiriciliği. ISBN: 975-97498-07. Ankara. 356 S.
 • Aletà N., Rovira M. 2006. Performance of Six Walnut Cultivars Trained as Free and Semi-Structured Central Leader Systems. Acta Hort:861.
 • Andersen, P.C. 1984. Training and Pruning Deciduous Fruit Trees. State Fruit Experiment Station of Missouri State University Mountain Grove. Missouri 65711-2999. Bulletin No 40, 27.
 • Argaç, A. (2021). Ceviz Fidanlarinda Farkli Budama Uygulamalarinin Ağaç Gelişimi ve Verimlilik Üzerine Etkileri (Master's thesis, Bursa Uludag University (Turkey)).
 • DeBuse C., Edstrom J., Hasey J., & Lampinen B. 2010. Walnut Hedgerow Pruning And Training Trial. 2010. http://walnutresearch.ucdavis.edu/2010/2010_107.pdf
 • Dalkılıç G., Dalkılıç Z. & Mestav H.O. 2005. Effect of Different Pruning Severity on Vegetative Growth And Rooting of Shoots In Walnut (Juglans Regia L.). Bahçe Ceviz 34 (1), 247-251.
 • Fulton A., Buchner R., Olson B., Schwankl L., Gilles C, Bertagna N., Walton J., & Shackel K. 2001. Rapid Equilibration of Leaf and Stem Water Potential under Field Conditions in Almonds, Walnuts and Prunes. Horticulture technology October–December 11, 4.
 • Hasey, J. 2018. Training Young Walnut Trees: No Pruning/No Heading vs. Minimum Pruning Compared. http://www.sacvalleyorchards.com/walnuts/horticulture-walnuts/ training-young-walnut-trees-minimum-pruning-vs-no-pruning compared/
 • Hasey, JK., Kelley, KM., & Freeman, MW. 1998. Training Young Trees. In: Ramos DE (Ed.) Walnut Production Manual. UC ANR Pub 3373. Oakland. CA, 99–105.
 • Lampinen B, Edstrom J, Ramos D, Metcalf S, Negrón C & Cutter S. 2008. Comparison of Growth and Productivity of Pruned and No Pruning Young ‘Howard’ Walnut Trees as Impacted by Crop Load. California Walnut Board Walnut Research Reports : 99-107.
 • Lampinen BD, Edstrom JP, Metcalf S, Stewart WL, Negron C. & Contador M.L. 2015. Howard Walnut Trees Can Be Brought Into Bearing Without Annual Pruning, California Agriculture. 69 (2),123-128.
 • Olsen W, Ramos DE, Ryugo K, & Snyder RG. 1990. Annual and Biennial Pruning of Mature Lateral-Bearing English Walnuts. Hortscience 25(7),756-758.
 • Stehr R. 2005. Experiences with Dwarfing Sweet Cherry Rootstocks in Northern Germany, Proc. 4 th IS on Cherry, Acta Hort. 667 P:173-177.
 • Ryugo K. Marangoni B. & Ramos D.E. 1980. Light Intensity and Fruiting Effects on Carbohydrate Contents Spur Development and Return Bloom of ‘Hartley’ Walnut. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 105, 223-227
Yıl 2024, Cilt: 41 Sayı: 1, 25 - 32, 06.05.2024
https://doi.org/10.55507/gopzfd.1455043

Öz

Çalışmanın amacı, minimum budama (MP) ve budamama&tepe vurmamanın (UP&UH) genç Fernor çeşidi ceviz ağaçlarında ağaç gelişimi, verim, meyve kalitesi ve su kullanım etkinliği üzerine etkilerini belirlemekti. Araştırma bahçesindeki ağaçlar 2017 yılında dikildi. Verilere göre (MP) ile (UP&UH) arasında sürgün uzunluğu, taç uzunluğu, ağaç yüksekliği, verim, iç ağırlığı, iç oranı ve meyve boyunda istatistiksel olarak önemli farklılık bulundu. İki yıllık kümülatif verim değeri (MP) ağaçlarında 6036,28 g, (UP&UH) ağaçlarında 9865,87 g olarak belirlendi. (MP) ve (UP&UH)'nin ortalama gün ortası gövde suyu potansiyeli değerleri (MPa) sırasıyla 7,65 ve 7,50’dır. İki budama yöntemi arasındaki verim farkı dikkate alındığında (MP) uygulamasında su kullanım etkinliğinin daha yüksek olduğu görüldü. Sulama suyu yetersizliği ve yetersiz bitki besleme&gübreleme yönetimi (MP&UH) ile birleştiğinde ağaç gelişiminde, verimde ve meyve kalitesinde önemli kayıplara neden olabilir. Bu bağlamda (MP&UH) uygulaması, ağaç gelişimi, verim ve meyve kalitesini etkileyecek diğer faktörlerle birlikte düşünülmelidir.

Proje Numarası

YOK

Kaynakça

 • Akça, Y. 2014. Ceviz Yetiştiriciliği. ISBN: 975-97498-07. Ankara. 356 S.
 • Aletà N., Rovira M. 2006. Performance of Six Walnut Cultivars Trained as Free and Semi-Structured Central Leader Systems. Acta Hort:861.
 • Andersen, P.C. 1984. Training and Pruning Deciduous Fruit Trees. State Fruit Experiment Station of Missouri State University Mountain Grove. Missouri 65711-2999. Bulletin No 40, 27.
 • Argaç, A. (2021). Ceviz Fidanlarinda Farkli Budama Uygulamalarinin Ağaç Gelişimi ve Verimlilik Üzerine Etkileri (Master's thesis, Bursa Uludag University (Turkey)).
 • DeBuse C., Edstrom J., Hasey J., & Lampinen B. 2010. Walnut Hedgerow Pruning And Training Trial. 2010. http://walnutresearch.ucdavis.edu/2010/2010_107.pdf
 • Dalkılıç G., Dalkılıç Z. & Mestav H.O. 2005. Effect of Different Pruning Severity on Vegetative Growth And Rooting of Shoots In Walnut (Juglans Regia L.). Bahçe Ceviz 34 (1), 247-251.
 • Fulton A., Buchner R., Olson B., Schwankl L., Gilles C, Bertagna N., Walton J., & Shackel K. 2001. Rapid Equilibration of Leaf and Stem Water Potential under Field Conditions in Almonds, Walnuts and Prunes. Horticulture technology October–December 11, 4.
 • Hasey, J. 2018. Training Young Walnut Trees: No Pruning/No Heading vs. Minimum Pruning Compared. http://www.sacvalleyorchards.com/walnuts/horticulture-walnuts/ training-young-walnut-trees-minimum-pruning-vs-no-pruning compared/
 • Hasey, JK., Kelley, KM., & Freeman, MW. 1998. Training Young Trees. In: Ramos DE (Ed.) Walnut Production Manual. UC ANR Pub 3373. Oakland. CA, 99–105.
 • Lampinen B, Edstrom J, Ramos D, Metcalf S, Negrón C & Cutter S. 2008. Comparison of Growth and Productivity of Pruned and No Pruning Young ‘Howard’ Walnut Trees as Impacted by Crop Load. California Walnut Board Walnut Research Reports : 99-107.
 • Lampinen BD, Edstrom JP, Metcalf S, Stewart WL, Negron C. & Contador M.L. 2015. Howard Walnut Trees Can Be Brought Into Bearing Without Annual Pruning, California Agriculture. 69 (2),123-128.
 • Olsen W, Ramos DE, Ryugo K, & Snyder RG. 1990. Annual and Biennial Pruning of Mature Lateral-Bearing English Walnuts. Hortscience 25(7),756-758.
 • Stehr R. 2005. Experiences with Dwarfing Sweet Cherry Rootstocks in Northern Germany, Proc. 4 th IS on Cherry, Acta Hort. 667 P:173-177.
 • Ryugo K. Marangoni B. & Ramos D.E. 1980. Light Intensity and Fruiting Effects on Carbohydrate Contents Spur Development and Return Bloom of ‘Hartley’ Walnut. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 105, 223-227
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Hasat Sonrası Bahçecilik Teknolojileri (Taşımacılık ve Depolama dahil)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abadan Narbayeva Bu kişi benim 0000-0002-3736-7231

Yaşar Akça 0000-0002-2198-8826

Proje Numarası YOK
Yayımlanma Tarihi 6 Mayıs 2024
Gönderilme Tarihi 18 Mart 2024
Kabul Tarihi 6 Mayıs 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 41 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Narbayeva, A., & Akça, Y. (2024). Comparison of Different Pruning Methods for Training Young Fernor Walnut Trees. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG), 41(1), 25-32. https://doi.org/10.55507/gopzfd.1455043