Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effectiveness Of Hypnotic Reprocessing Therapy In Anxiety Due To Negative Life Experiences: Case Report

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 36 - 41, 29.12.2020

Öz

Anxiety is the reaction to situations perceived as stressful or dangerous often encountered by physicians. High levels of anxiety affects the patient's life in a negative way, resulting in a decrease in functionality. This case aims to introduce the applicability of Hypnotic Reprocessing Therapy (HRT) in generalized anxiety disorder due to negative life experiences. This study examined the case of a 38-year-old woman who worked as a medical staff member and had high levels of anxiety. 1 session 1.5 set of HRT has been applied to the case who had been negative cognitions and negative childhood experiences. As a result of the theraphy, it has been observed that the relaxation had increased and the anxiety scores had decreased. It should be noted that more notices should be taken into account to be able to understand the efficiency of the HRT in anxiety.

Kaynakça

 • 1. Karamustafalıoğlu O, Yumrukçal H. [Depression and anxiety disorders]. The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital. 2011;45(2):65-74.
 • 2. Öztürk O, Uluşahin A.[Mental Disorders:Anxiety]. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 13. Baskı. Nobel Tıp Yayıncılık, Ankara: 2015, p.57-61.
 • 3. Bisson J, Andrew M. [Psychological treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD)]. Cochrane Database Syst Rev, 2007;18;(3):CD003388
 • 4. AY T, Alan H. [Rapid Efficiency of the Hypnotic Rework Therapy in Treatment of Complicated Grief Disorder] Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 2019, DOI: 10.5336/jtracom.2019-72444
 • 5. Alan H. [Hypnotic Rework Therapy-HRT]. Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi; HYT. Klinik Hipnoz Akademisi Yayınları. 2019. Ders Notları
 • 6. Hisli, N. [A reliability and validity study of Beck Depression Inventory in a university student sample]. Journal of Psychology. 1989; 7: 3-13. .Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. [The Beck anxiety inventory: psychometric properties]. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1998; 12(2): 163-172. . Tunay Ş, Soygüt G. [The Reliability and Validity of Turkish Brief Measure of Worry Severity based on Turkish University Students]. Turkish Journal of Psychiatry. 2009; 20(1): 68-74.
 • 7. Tek C, Uluǧ B, Rezaki BG, Tanriverdi N, Mercan S, Demir B, Vargel S. [Yale‐Brown Obsessive Compulsive Scale and US National Institute of Mental Health Global Obsessive Compulsive Scale in Turkish: reliability and validity.] Acta Psychiatrica Scandinavica.1995; 91(6): 410-413.
 • 8. Saatçioğlu Ö. [Treatment of Generalized Anxiety Disorder and New Approaches]. Bull Clin Psychopharmacol 2001;11:60-77
 • 9.Mathews A. [Why worry? The cognitive function of anxiety]. Behavil Res Ther 1990;28:455-68.
 • 10. Marks M. [Behavioral psychotherapy for generalized anxiety disorder.] Int Rev Psychiatry 1989;1:235-244
 • 11. Barlow DH, Rapee RM, Brown TA. [ Behavioral treatment of generalized anxiety disorder]. Behav Ther 1992; 23: 551-570
 • 12 . Kavakcı Ö, Yıldırım O, Kugu N. [EMDR for post-traumatic stress disorder and exam anxiety: case report]. Clinical Psychiatry. 2010 ; 13: 42-47.
 • 13. Van Etten ML, Taylor S. [Comparative efficacy of treatments for post-traumatic stress disorder: a meta-analysis]. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice.1998; 5(3): 126-144.
 • 14. Gauvreau P, Bouchard S. [Preliminary Evidence for the Efficacy of EMDR in Treating Generalized Anxiety Disorder.] Journal of EMDR Practice and Research. 2008; 2(1):26–40. doi:10.1891/1933-3196.2.1.26
 • 15.Alan [Sosyal Fobi Tedavisinde BİLİŞSEL HİPNOTERAPİ ] Hipnoz/Hipnoterapi Ve Hipnozun Nöro Fizyolojisi / hyttr.com
 • 16. Alan H, Güzel S. [Advanced Hypnosis Techniques of Hypnotherapy: Otohypnosis]. İleri Hipnoz Teknikleriyle Hipnoterapi.1. Baskı. İstanbul; 2018:12-14.
 • 17. Ceyhan D., Yiğit T. T. [The Usage and Effectiveness of Hypnosis Applications on Medical Treatments]. ADO Klinik Bilimler Dergisi. 7(2), 1507-1516.
 • 18. Özakkaş T. [Contraindications and side effects of hypnosis.]. Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi. 1. Baskı. Kayseri;1993:155-156

Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2, 36 - 41, 29.12.2020

Öz

Kaygı ve bunaltı olarak da adlandırılan anksiyete hekimler tarafından sıklıkla karşılaşılan, hastada stresli ve tehlikeli olarak algılanan durumlara tepki olarak ortaya çıkan bir durumdur. Aşırı düzeyde yaşanılan anksiyete hastanın yaşantısını olumsuz yönde etkileyerek işlevselliğin düşmesine sebep olmaktadır. Bu olguda olumsuz yaşam deneyimlerine bağlı anksiyetenin tedavisinde alternatif olarak kullanılabilecek Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi’nin (HYT) etkinliğini ortaya koyma amaçlanmıştır. Bu çalışmada 38 yaşında sağlık personeli olarak çalışan ve anksiyete düzeyi yüksek bir kadın olgu incelenmiştir. Olumsuz bilişleri ve olumsuz çocukluk yaşantıları olan hastaya anamnez ve değerlendirme seansları haricinde toplam 1 seans 1.5 set HYT uygulanmıştır. Uygulama sonrasında hastada gevşemenin ve rahatlamanın gerçekleşmesinin yanı sıra ölçek puanlarında da skorların düştüğü tespit edilmiştir. HYT’nin anksiyetede etkinliğinin daha iyi anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmanın bildirilmesine ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • 1. Karamustafalıoğlu O, Yumrukçal H. [Depression and anxiety disorders]. The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital. 2011;45(2):65-74.
 • 2. Öztürk O, Uluşahin A.[Mental Disorders:Anxiety]. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. 13. Baskı. Nobel Tıp Yayıncılık, Ankara: 2015, p.57-61.
 • 3. Bisson J, Andrew M. [Psychological treatment of posttraumatic stress disorder (PTSD)]. Cochrane Database Syst Rev, 2007;18;(3):CD003388
 • 4. AY T, Alan H. [Rapid Efficiency of the Hypnotic Rework Therapy in Treatment of Complicated Grief Disorder] Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi 2019, DOI: 10.5336/jtracom.2019-72444
 • 5. Alan H. [Hypnotic Rework Therapy-HRT]. Hipnotik Yeniden İşleme Terapisi; HYT. Klinik Hipnoz Akademisi Yayınları. 2019. Ders Notları
 • 6. Hisli, N. [A reliability and validity study of Beck Depression Inventory in a university student sample]. Journal of Psychology. 1989; 7: 3-13. .Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H. [The Beck anxiety inventory: psychometric properties]. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1998; 12(2): 163-172. . Tunay Ş, Soygüt G. [The Reliability and Validity of Turkish Brief Measure of Worry Severity based on Turkish University Students]. Turkish Journal of Psychiatry. 2009; 20(1): 68-74.
 • 7. Tek C, Uluǧ B, Rezaki BG, Tanriverdi N, Mercan S, Demir B, Vargel S. [Yale‐Brown Obsessive Compulsive Scale and US National Institute of Mental Health Global Obsessive Compulsive Scale in Turkish: reliability and validity.] Acta Psychiatrica Scandinavica.1995; 91(6): 410-413.
 • 8. Saatçioğlu Ö. [Treatment of Generalized Anxiety Disorder and New Approaches]. Bull Clin Psychopharmacol 2001;11:60-77
 • 9.Mathews A. [Why worry? The cognitive function of anxiety]. Behavil Res Ther 1990;28:455-68.
 • 10. Marks M. [Behavioral psychotherapy for generalized anxiety disorder.] Int Rev Psychiatry 1989;1:235-244
 • 11. Barlow DH, Rapee RM, Brown TA. [ Behavioral treatment of generalized anxiety disorder]. Behav Ther 1992; 23: 551-570
 • 12 . Kavakcı Ö, Yıldırım O, Kugu N. [EMDR for post-traumatic stress disorder and exam anxiety: case report]. Clinical Psychiatry. 2010 ; 13: 42-47.
 • 13. Van Etten ML, Taylor S. [Comparative efficacy of treatments for post-traumatic stress disorder: a meta-analysis]. Clinical Psychology & Psychotherapy: An International Journal of Theory and Practice.1998; 5(3): 126-144.
 • 14. Gauvreau P, Bouchard S. [Preliminary Evidence for the Efficacy of EMDR in Treating Generalized Anxiety Disorder.] Journal of EMDR Practice and Research. 2008; 2(1):26–40. doi:10.1891/1933-3196.2.1.26
 • 15.Alan [Sosyal Fobi Tedavisinde BİLİŞSEL HİPNOTERAPİ ] Hipnoz/Hipnoterapi Ve Hipnozun Nöro Fizyolojisi / hyttr.com
 • 16. Alan H, Güzel S. [Advanced Hypnosis Techniques of Hypnotherapy: Otohypnosis]. İleri Hipnoz Teknikleriyle Hipnoterapi.1. Baskı. İstanbul; 2018:12-14.
 • 17. Ceyhan D., Yiğit T. T. [The Usage and Effectiveness of Hypnosis Applications on Medical Treatments]. ADO Klinik Bilimler Dergisi. 7(2), 1507-1516.
 • 18. Özakkaş T. [Contraindications and side effects of hypnosis.]. Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi. 1. Baskı. Kayseri;1993:155-156

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Alper AYASLI> (Sorumlu Yazar)
DUZCE UNIVERSITY
0000-0002-3404-033X
Türkiye


Tuğba AY>
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9147-3625
Türkiye


Haluk ALAN>
Serbest Hekim
0000-0001-5475-6418
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 25 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 13 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @olgu sunumu { gtatder773810, journal = {Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi}, eissn = {2757-7643}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, number = {2}, pages = {36 - 41}, title = {Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Ayaslı, Alper and Ay, Tuğba and Alan, Haluk} }
APA Ayaslı, A. , Ay, T. & Alan, H. (2020). Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu . Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi , 2 (2) , 36-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gtatder/issue/54723/773810
MLA Ayaslı, A. , Ay, T. , Alan, H. "Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu" . Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi 2 (2020 ): 36-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gtatder/issue/54723/773810>
Chicago Ayaslı, A. , Ay, T. , Alan, H. "Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu". Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi 2 (2020 ): 36-41
RIS TY - JOUR T1 - Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu AU - AlperAyaslı, TuğbaAy, HalukAlan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 41 VL - 2 IS - 2 SN - -2757-7643 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu %A Alper Ayaslı , Tuğba Ay , Haluk Alan %T Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu %D 2020 %J Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi %P -2757-7643 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Ayaslı, Alper , Ay, Tuğba , Alan, Haluk . "Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu". Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 36-41 .
AMA Ayaslı A. , Ay T. , Alan H. Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu. Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi. 2020; 2(2): 36-41.
Vancouver Ayaslı A. , Ay T. , Alan H. Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu. Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi. 2020; 2(2): 36-41.
IEEE A. Ayaslı , T. Ay ve H. Alan , "Olumsuz Yaşam Deneyimlerine Bağlı Anksiyetede Hipnotik Yeniden İşleme Terapisinin Etkinliği: Olgu Sunumu", Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 36-41, Ara. 2020