Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 14, 469 - 477, 07.09.2018

Öz

Bu çalışma bütçe açığı ve Politik Stabilite ve Terör Yokluğu Endeksi değişkenlerinin savunma harcamaları üzerindeki etkisini GMM panel regresyon modeli ile incelemektedir. Bu analizi gerçekleştirebilmek için bağımlı değişken olarak savunma harcamaları,  bağımsız değişken olarak da bütçe açığı ve Politik Stabilite ve Terör Yokluğu Endeksi verileri ise kullanılmıştır. Örneklem olarak alınan 34 OECD ülkesi üzerinde test edilen modelin sonuçları bütçe açığının artması ile savunma harcamalarının azaldığını ispatlamaktadır. Ayrıca, politik olarak stabil olan ülkelerin daha fazla savunma yatırımı yaptıkları bulunan bir diğer sonuç olmuştur.

Kaynakça

 • Ajefu, J. B. (2015), “Impact of Defence Spending on Economic Growth in Africa: The Nigerian Case”, The Journal of Developing Areas, 49(4), 227-244.
 • Alptekin, V. (2012), “Benoit Hipotezi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Ölçeğinde Panel Veriler Yardımıyla Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2).
 • Arellano, M., Bond, S. (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, The review of economic studies, 58(2), 277-297.
 • Arellano, M., Bover, O. (1995),”Another Look at The Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models”, Journal of econometrics, 68(1), 29-51.
 • Bekmez, S., Destek, M. A. (2015), “Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2).
 • Bel, G., Elias-Moreno, F. (2009), “Institutional Determinants of Military Spending”, Research Institute of Applied Economics Working Papers, 1-32.
 • Blundell, R., Bond, S. (1998),”Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
 • Collier, P., Hoeffler, A. (2006), “Military Expenditure in Post-Conflict Societies”, Economics of Governance, 7(1), 89-107.
 • Frederiksen, P. C., & Looney, R. E. (1983), “Defense Expenditures and Economic Growth in Developing Countries”, Armed Forces & Society, 9(4), 633-645.
 • Giray, F. (2004). “Savunma Harcamalari ve Ekonomik Büyüme”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 181-199.
 • Gokbunar, R.,Yanıkkaya H. (2004), “Savunma Harcamalarını Belirleyen Faktörler ve Ekonomik Büyümeye Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(01).
 • Hassan, M. K., Waheeduzzaman, M., Rahman, A. (2003), “Defense expenditure and economic growth in the SAARC countries”, The Journal of Social, Political, and Economic Studies, 28(3), 275.
 • Hewitt, D. (1991), “What Determines Military Expenditures?”, Finance and Development, 28(4), 22.
 • Jalil, A., Abbasi, H. K. N., Bibi, N. (2016), “Military Expenditures and Economic Growth: Allowing Structural Breaks in Time Series Analysis in The Case of India and Pakistan”, Quality & Quantity, 50(4), 1487-1505.
 • Killian, A. (1998), "Determinants of Military Spending in Developing African Countries", Res Publica - Journal of Undergraduate Research, Vol: 3, pp.51-58.
 • Looney, R. E., & Frederiksen, P. C. (1990), ”The Economic Determinants of Military Expenditure in Selected East Asian Countries”, Contemporary Southeast Asia, 265-277.
 • Özçelik, Ö., Önder, H. (2016), ” Savunma Harcamalarına Terör Riskinin Etkisi: Ampirik Bir Uygulama” Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (47).
 • Paris, A., Cambas, P. (2014), “World Military Expenditure, Turkey and Greece”, Global Business and Management Research, 6(2), 71.
 • Shahid, A., Saba, I. (2015), ”Economic Growth and Military Expenditure Linkages: A Panel Data Analysis” International Economic Policy, (2), 48-72.
 • Smith, R. P. (1989), “Models of Military Expenditure”, Journal of Applied Econometrics, 4(4), 345-359.
 • SparkNotes Editors. (2002), SparkNote on The Republic. Retrieved October 31, 2017, from http://www.sparknotes.com/philosophy/republic/ "SIPRI Military Expenditure Database ”, www.sipri.org. Retrieved 2017-11-17.
 • Tambudzai, Z. (2006), “Determinants of Zimbabwe’s Military Expenditure 1980-2003”, Journal of Development Perspectives, 2(1), 103-120.

EXAMINING THE IMPACT OF BUDGET DEFICIT ON DEFEND EXPENDITURES

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 14, 469 - 477, 07.09.2018

Öz

This study examines the impact of budget deficits and the Political Stability and Absence of Terrorism on defense spending with the GMM panel regression model. Defense spending as a dependent variable, budget deficit and Political Stability and Terrorism Absence of Terrorism Index data were used as independent variables to perform this analysis. The model tested in the sample of 34 OECD countries proves that defense expenditures reduce with the increase of the budget deficit. In addition, there is another result that politically stable countries are investing more in defense.

Kaynakça

 • Ajefu, J. B. (2015), “Impact of Defence Spending on Economic Growth in Africa: The Nigerian Case”, The Journal of Developing Areas, 49(4), 227-244.
 • Alptekin, V. (2012), “Benoit Hipotezi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Ölçeğinde Panel Veriler Yardımıyla Analizi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2).
 • Arellano, M., Bond, S. (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, The review of economic studies, 58(2), 277-297.
 • Arellano, M., Bover, O. (1995),”Another Look at The Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models”, Journal of econometrics, 68(1), 29-51.
 • Bekmez, S., Destek, M. A. (2015), “Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(2).
 • Bel, G., Elias-Moreno, F. (2009), “Institutional Determinants of Military Spending”, Research Institute of Applied Economics Working Papers, 1-32.
 • Blundell, R., Bond, S. (1998),”Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of econometrics, 87(1), 115-143.
 • Collier, P., Hoeffler, A. (2006), “Military Expenditure in Post-Conflict Societies”, Economics of Governance, 7(1), 89-107.
 • Frederiksen, P. C., & Looney, R. E. (1983), “Defense Expenditures and Economic Growth in Developing Countries”, Armed Forces & Society, 9(4), 633-645.
 • Giray, F. (2004). “Savunma Harcamalari ve Ekonomik Büyüme”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 181-199.
 • Gokbunar, R.,Yanıkkaya H. (2004), “Savunma Harcamalarını Belirleyen Faktörler ve Ekonomik Büyümeye Etkileri”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(01).
 • Hassan, M. K., Waheeduzzaman, M., Rahman, A. (2003), “Defense expenditure and economic growth in the SAARC countries”, The Journal of Social, Political, and Economic Studies, 28(3), 275.
 • Hewitt, D. (1991), “What Determines Military Expenditures?”, Finance and Development, 28(4), 22.
 • Jalil, A., Abbasi, H. K. N., Bibi, N. (2016), “Military Expenditures and Economic Growth: Allowing Structural Breaks in Time Series Analysis in The Case of India and Pakistan”, Quality & Quantity, 50(4), 1487-1505.
 • Killian, A. (1998), "Determinants of Military Spending in Developing African Countries", Res Publica - Journal of Undergraduate Research, Vol: 3, pp.51-58.
 • Looney, R. E., & Frederiksen, P. C. (1990), ”The Economic Determinants of Military Expenditure in Selected East Asian Countries”, Contemporary Southeast Asia, 265-277.
 • Özçelik, Ö., Önder, H. (2016), ” Savunma Harcamalarına Terör Riskinin Etkisi: Ampirik Bir Uygulama” Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (47).
 • Paris, A., Cambas, P. (2014), “World Military Expenditure, Turkey and Greece”, Global Business and Management Research, 6(2), 71.
 • Shahid, A., Saba, I. (2015), ”Economic Growth and Military Expenditure Linkages: A Panel Data Analysis” International Economic Policy, (2), 48-72.
 • Smith, R. P. (1989), “Models of Military Expenditure”, Journal of Applied Econometrics, 4(4), 345-359.
 • SparkNotes Editors. (2002), SparkNote on The Republic. Retrieved October 31, 2017, from http://www.sparknotes.com/philosophy/republic/ "SIPRI Military Expenditure Database ”, www.sipri.org. Retrieved 2017-11-17.
 • Tambudzai, Z. (2006), “Determinants of Zimbabwe’s Military Expenditure 1980-2003”, Journal of Development Perspectives, 2(1), 103-120.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şaban Çelik
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Erdem Öncü
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3506-5803
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 7 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 14

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gusbd350153, journal = {Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2148-8924}, eissn = {2148-8924}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {469 - 477}, doi = {}, title = {BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Çelik, Şaban and Öncü, Erdem} }
APA Çelik, Ş. & Öncü, E. (2018). BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (14) , 469-477 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gusbd/issue/39212/350153
MLA Çelik, Ş. , Öncü, E. "BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ" . Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018 ): 469-477 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gusbd/issue/39212/350153>
Chicago Çelik, Ş. , Öncü, E. "BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2018 ): 469-477
RIS TY - JOUR T1 - BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Şaban Çelik , Erdem Öncü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 469 EP - 477 VL - 5 IS - 14 SN - 2148-8924-2148-8924 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ %A Şaban Çelik , Erdem Öncü %T BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2148-8924-2148-8924 %V 5 %N 14 %R %U
ISNAD Çelik, Şaban , Öncü, Erdem . "BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 14 (Eylül 2018): 469-477 .
AMA Çelik Ş. , Öncü E. BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. GUJSS. 2018; 5(14): 469-477.
Vancouver Çelik Ş. , Öncü E. BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 5(14): 469-477.
IEEE Ş. Çelik ve E. Öncü , "BÜTÇE AÇIĞININ SAVUNMA HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 14, ss. 469-477, Eyl. 2018