ISSN: 1309-3320
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ulusal, bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı kalarak sağlık alanındaki araştırmaları, nadir olguları, derlemeleri ve editöryel yorumları yayım yapan bir tıp dergisidir.
Dergi her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında sadece online olarak yılda 4 sayı şeklinde yayımlanmaktadır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, her döneminde akademik, disiplinli, aktif ve üretken editöryel kurullar ile yönetilmek üzere faaliyet göstermektedir.
Editör Kurulu; Baş editör, yardımcı baş editör, bölüm editörler kurulu, istatistik editörü ve teknik editör ile ulusal danışma kurul üyelerinden oluşmaktadır.


2022 - Cilt: 13 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

1. 6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

2. Investigation of Thyroidectomy Publications: A Bibliometric Analysis between 1980 and 2020

Araştırma Makalesi

3. Türkiye’de COVID-19 Pandemisinin İlk Dalgasında Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi

Olgu Sunumu

2. İnsan Isırığı Sonrası Operasyon: Olgu Sunumu

Derleme

1. Lower Extremity Peripheral Nerve Blocks

Araştırma Makalesi

The onset of type 1 diabetes mellitus after systemic exposure to pseudomonal bacteria after appendectomy case

-