ISSN: 1309-3320
Başlangıç: 2009
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ulusal, bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı kalarak sağlık alanındaki araştırmaları, nadir olguları, derlemeleri ve editöryel yorumları yayım yapan bir tıp dergisidir.
Dergi her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında sadece online olarak yılda 4 sayı şeklinde yayımlanmaktadır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, her döneminde akademik, disiplinli, aktif ve üretken editöryel kurullar ile yönetilmek üzere faaliyet göstermektedir.
Editör Kurulu; Baş editör, yardımcı baş editör, bölüm editörler kurulu, istatistik editörü ve teknik editör ile ulusal danışma kurul üyelerinden oluşmaktadır.


2023 - Cilt: 14 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

1. Otoimmun Hastalıklarda Kişilik Özellikleri

Araştırma Makalesi

2. Pes Ekinovaruslu Olguların Ponseti Yöntemi İle Tedavi Sonuçları

Araştırma Makalesi

3. Frequency of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Patients with Rheumatoid Arthritis

Araştırma Makalesi

4. İntrakranial Menenjiomlar: 41 Vakanın Analizi

Araştırma Makalesi

5. Wound Healing Effect of Propolis Application in Rabbit Vaginal Wound Model

Araştırma Makalesi

The onset of type 1 diabetes mellitus after systemic exposure to pseudomonal bacteria after appendectomy case

-