BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 1, 29 - 36, 27.04.2015
https://doi.org/10.15659/hartek.15.03.65

Öz

Eastern Black Sea Region has a strategic importance with its location in the corridor of Europe, Caucasus and Central Asia. Completion of Ovit Tunnel will provide advantages on North-South cargo freight movement and especially Iran's transit cargo. Significant portion of Southeastern Anatolia Project (GAP)'s products will be taken to the world markets thanks to port which is planning in İyidere-Of region. Ongoing road constructions will also provide transportation to the Black Sea for our neighbors in the East and Middle East. This port will provide exports and imports of these countries. The harbor which will be built in the region will be the closest harbor to be opened to foreign markets for the city of Tabriz in Iran. This port is expected to make a major contribution to our economy. In this study, bathymetry studies were carried out in the related region in order to determine the location of the port. All depth values are integrated to Turkey's National Vertical Control Network (TUDKA) regardless of the water level. 235 kHz frequency of Ohmex SonarMite /BTX Singlebeam Echosounder and Topcon HiPer V GNSS are used for depth measurements and positioning respectively. Sound propagation velocity is measured in the water with AML Oceanographic instrument in order to ensure high accuracy. Positioning and depth data are collected by the Kordil Navigation program. Data were evaluated and images were prepared by using PDS2000 program

Kaynakça

  • 1. Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması Sonuç Raporu, 2010, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ve Belde Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • 2. Karasu, S., Proje Koordinatörü, 2014, Doğu Karadeniz Endüstriyel Gelişme Bölgesi Fizibilite Raporu, 170 sh., Rize.
  • 3. Kordil Batimetri Studio kullanım kılavuzu (www.batimetristudio.com).

İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması

Yıl 2015, Cilt: 7 Sayı: 1, 29 - 36, 27.04.2015
https://doi.org/10.15659/hartek.15.03.65

Öz

Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahiptir. Ovit Tüneli’nin tamamlanması bu ulaştırma koridorundaki Kuzey-Güney yük hareketinde ve özellikle İran transit yükünde avantaj kazanılmasına imkân sağlayacaktır.

Yapımı devam etmekte olan yol projeleri ile Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ürünlerinin önemli bir bölümünün İyidere-Of bölgesinde yapılması planlanan limana çıkarılarak dünya pazarlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca bu yol, Doğu ve Orta Doğu’da yer alan komşularımızın da Karadeniz’e ulaşımını sağlayacak, ihracat ve ithalatlarını bölgede yapılacak olan liman üzerinden gerçekleştirmelerine imkân verecektir. Bölgede inşa edilecek liman, İran’ın Tebriz şehrinin dış pazarlara açılacağı en yakın liman olacaktır. İyidere-Of havzasında inşa edilecek limanın hem bölge illeri hem de ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Bu çalışmada, yapılacak olan liman yerinin belirlenebilmesi için ilgili sahada batimetri çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tüm derinlik değerleri, değişken olan su seviyesinden bağımsız olarak ülke harita datumuna Türkiye Ulusal Düşey Kontrol Ağı (TUDKA) indirgenmiştir.

Derinlik ölçümlerinde 235 KHz frekansındaki Ohmex SonarMite/BTX Singlebeam Echosounder ve konumlama için Topcon HiPer V GNSS sistemi kullanılmıştır. Ölçümlerde yüksek hassasiyet sağlanmak amacıyla AML Oceanographic cihazı ile sesin sudaki yayılma hızı ölçülmüştür.  Konumlama ve derinlik verileri Kordil Navigation programı ile toplanmıştır. PDS2000 programı kullanılarak veriler gözden geçirilmiş ve görseller hazırlanmıştır.

Kaynakça

  • 1. Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması Sonuç Raporu, 2010, Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. ve Belde Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • 2. Karasu, S., Proje Koordinatörü, 2014, Doğu Karadeniz Endüstriyel Gelişme Bölgesi Fizibilite Raporu, 170 sh., Rize.
  • 3. Kordil Batimetri Studio kullanım kılavuzu (www.batimetristudio.com).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Servet KARASU Bu kişi benim

Emre OTAY

Harun KARAMAN Bu kişi benim

Ergun UZLU Bu kişi benim

Murat CAN Bu kişi benim

Şaban KARTAL Bu kişi benim

Yusuf CEYLAN

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA KARASU, S., OTAY, E., KARAMAN, H., UZLU, E., vd. (2015). İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(1), 29-36. https://doi.org/10.15659/hartek.15.03.65
AMA KARASU S, OTAY E, KARAMAN H, UZLU E, CAN M, KARTAL Ş, CEYLAN Y. İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi. Nisan 2015;7(1):29-36. doi:10.15659/hartek.15.03.65
Chicago KARASU, Servet, Emre OTAY, Harun KARAMAN, Ergun UZLU, Murat CAN, Şaban KARTAL, ve Yusuf CEYLAN. “İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması”. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 7, sy. 1 (Nisan 2015): 29-36. https://doi.org/10.15659/hartek.15.03.65.
EndNote KARASU S, OTAY E, KARAMAN H, UZLU E, CAN M, KARTAL Ş, CEYLAN Y (01 Nisan 2015) İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 7 1 29–36.
IEEE S. KARASU, “İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması”, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, c. 7, sy. 1, ss. 29–36, 2015, doi: 10.15659/hartek.15.03.65.
ISNAD KARASU, Servet vd. “İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması”. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi 7/1 (Nisan 2015), 29-36. https://doi.org/10.15659/hartek.15.03.65.
JAMA KARASU S, OTAY E, KARAMAN H, UZLU E, CAN M, KARTAL Ş, CEYLAN Y. İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2015;7:29–36.
MLA KARASU, Servet vd. “İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması”. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, c. 7, sy. 1, 2015, ss. 29-36, doi:10.15659/hartek.15.03.65.
Vancouver KARASU S, OTAY E, KARAMAN H, UZLU E, CAN M, KARTAL Ş, CEYLAN Y. İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi. 2015;7(1):29-36.