Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Din-Toplum Etkileşimi ve Eğitim

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 50 - 58, 28.12.2017
https://doi.org/10.22596/2017.0202.50.58

Öz

Din, farklı bakış açılarından hareketle farklı şekillerde tanımlanır. Genelde de bu tanımlar; ya ilahi boyutuna vurgu yapılarak ya da toplumsal boyutu ön plana çıkartılarak yapılır. İster toplumun bir fonksiyonu olarak tanımlansın isterse de “kutsalın tecrübesi” olarak tanımlansın sonuçta din, toplum için vardır. Tarih boyunca dinsiz bir topluma rastlanılmamıştır. Din-toplum-eğitim etkileşimi sürekli gündemde olmuş ve din ve eğitimin toplumsal yaşam üzerindeki etkisini sorgulayan sorular, bilim adamlarının temel uğraş alanını oluşturmuştur. Acaba din ile toplum arasında nasıl bir ilişki vardır? Din mi toplumu etkilemekte yoksa toplum mu dini etkilemektedir? Aralarındaki etkileşimin boyutu nedir? Toplumların yükselişinde ve çöküşünde dinin rolü var mıdır, ya da varsa ne ölçüde vardır? Eğitim bu işin neresindedir? Toplumların değişim ve dönüşümünde Din-Toplum ve Eğitim olgularının etkisi nedir? Bu sorular, toplumsal ilişkiler üzerine kafa yoran herkesi meşgul etmiştir ve öyle görülüyor ki toplum var oldukça da meşgul etmeye devam edecektir.

Kaynakça

 • Akyüz, N., Çapçıoğlu, İ. (2009). Ana başlıklarıyla din sosyolojisi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Aron, R. (1986). Sosyolojik düşüncenin evreleri, (Çeviren: A. Korkmaz), İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Arslantürk, Z. (2001). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Berger, P. L. (1995). Dini kurumlar. (Çeviren: A. Çiftçi), İzmir: D.E.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı, 9.
 • Berger, P. L. (1993). Dinin sosyal gerçekliği, (Çeviren: A. Coşkun, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Bilgin, V. (1997 ). Sosyal çözülme ve din. Samsun: Etüt Yayınları. Demir, Ö. ve Acar, M. ( 1993). Sosyal bilimler sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Dursun, D. (1992) Din bürokrasisi. İstanbul: İşaret Yayını.
 • Er, İ. (1994). Din sosyolojisi maddesi. İstanbul: DİA C. IX.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji, (Çeviren: H. Özel, C. Güzel), Ankara: Ay-raç Yayınları.
 • Günay, Ü. (1998). Din sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Kirman, M. A. (2004). Din sosyolojisi terimleri sözlüğü. İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Köktaş, M. E. (1993). Türkiye’de dini hayat. İstanbul: İşaret Yayını.
 • Kuyucuoğlu, İ. (2008). Batı’da din sosyolojisi. Ankara: Eskiyeni Yayınları.
 • Mardin, Ş. (1983). Din ve ideoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Marshall, G. ( 2009). Sosyoloji sözlüğü. (Çeviren: O. Akınhay, D. Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Meriç, C. (1993). Sosyoloji notları ve konferansları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sezen, Y. (1990). Sosyolojide ve din sosyolojisinde temel bilgiler ve tartışmalar. İstanbul: İFAV Yayınları.
 • Thompson, I. (2004). Odaktaki sosyoloji. (Çeviren: B. Z. Çoban), İstanbul: Birey Yayınları.
 • Topçu, N. (2006). Sosyoloji. (Hazırlayan: E. Erverdi, İ. Kara), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Wach, J. (1987). Din sosyolojisine giriş. (Çeviren: B. İnandı), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Wach, J. (1995). Din sosyolojisi. (Çeviren: Ü. Günay), İstanbul: İFAV Yayınları.
 • Weber, M. (1993). Sosyoloji yazıları, (Çeviren: T. Parla), İstanbul: İletişim Yayınları.

Religion-Community İnteraction and Education

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 50 - 58, 28.12.2017
https://doi.org/10.22596/2017.0202.50.58

Öz

Religion is defined diversely depending on various points of view.. In general, these definitions are made emphasizing either divinity or social aspects. Depending on its definition, whether as a function of society or as an experience of the sacred, religion exists for society. We know of no society that has lived without religion throughout history. The interaction between religion, society and education has always been under discussion, and the questions regarding its effects on social life have constantly occupied the minds of scientists. What kind of relationship does religion and society have in reality? Is it religion that influences society or vice versa? What is the extent of this relationship? Does religion have a role in the rise and fall of societies? If yes, to what extent is this role effective? Where does education lie as far as this effect is concerned? What are the effects of religion, society and education in the development and transformation of societies? These are the questions that have occupied the minds of those interested in social relationships, and it so appears that this will continue to be the case as long as societies exist.

Kaynakça

 • Akyüz, N., Çapçıoğlu, İ. (2009). Ana başlıklarıyla din sosyolojisi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Aron, R. (1986). Sosyolojik düşüncenin evreleri, (Çeviren: A. Korkmaz), İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Arslantürk, Z. (2001). Sosyoloji. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • Berger, P. L. (1995). Dini kurumlar. (Çeviren: A. Çiftçi), İzmir: D.E.Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı, 9.
 • Berger, P. L. (1993). Dinin sosyal gerçekliği, (Çeviren: A. Coşkun, İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Bilgin, V. (1997 ). Sosyal çözülme ve din. Samsun: Etüt Yayınları. Demir, Ö. ve Acar, M. ( 1993). Sosyal bilimler sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • Dursun, D. (1992) Din bürokrasisi. İstanbul: İşaret Yayını.
 • Er, İ. (1994). Din sosyolojisi maddesi. İstanbul: DİA C. IX.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji, (Çeviren: H. Özel, C. Güzel), Ankara: Ay-raç Yayınları.
 • Günay, Ü. (1998). Din sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Kirman, M. A. (2004). Din sosyolojisi terimleri sözlüğü. İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Köktaş, M. E. (1993). Türkiye’de dini hayat. İstanbul: İşaret Yayını.
 • Kuyucuoğlu, İ. (2008). Batı’da din sosyolojisi. Ankara: Eskiyeni Yayınları.
 • Mardin, Ş. (1983). Din ve ideoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Marshall, G. ( 2009). Sosyoloji sözlüğü. (Çeviren: O. Akınhay, D. Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Meriç, C. (1993). Sosyoloji notları ve konferansları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sezen, Y. (1990). Sosyolojide ve din sosyolojisinde temel bilgiler ve tartışmalar. İstanbul: İFAV Yayınları.
 • Thompson, I. (2004). Odaktaki sosyoloji. (Çeviren: B. Z. Çoban), İstanbul: Birey Yayınları.
 • Topçu, N. (2006). Sosyoloji. (Hazırlayan: E. Erverdi, İ. Kara), İstanbul: Dergah Yayınları.
 • Wach, J. (1987). Din sosyolojisine giriş. (Çeviren: B. İnandı), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Wach, J. (1995). Din sosyolojisi. (Çeviren: Ü. Günay), İstanbul: İFAV Yayınları.
 • Weber, M. (1993). Sosyoloji yazıları, (Çeviren: T. Parla), İstanbul: İletişim Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Celil Abuzar>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Abuzar, C. (2017). Din-Toplum Etkileşimi ve Eğitim . Harran Maarif Dergisi , 2 (2) , 50-58 . DOI: 10.22596/2017.0202.50.58