Hakkında

TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.2021-2 sayısından itibaren makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır.Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD)ISSN 2146-0817 Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (HİAD) aşağıdaki indexing/abstracting servislerinde  kayıtlıdır.
 


| ASOS Index  |  Google Scholar   |  Akademik Dizin    |  Sobiad Atıf  |