Editör
Ad: Prof. Dr. Adil DENİZLİ
E-posta: denizli@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 299 2163
Teknik İletişim
Ad: Dr. Gülbanu TEKBULUT
E-posta: dergilerhacettepe@gmail.com
Telefon: +90 312 780 7791
Editör Yardımcısı
Ad: Doç.Dr. Handan YAVUZ
E-posta: handany@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 6084
Editör Yardımcısı
Ad: Doç.Dr.Deniz TÜRKMEN
E-posta: denizt@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 297 6776
Editör Yardımcısı
Ad: Doç.Dr.Aslı ÖZKÖK
E-posta: aozkok@hacettepe.edu.tr
Telefon: +90 312 780 7161