ISSN: 2687-475X
e-ISSN: 2687-475X
Başlangıç: 1972
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi

2022 - Cilt: 50 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

Epoxy Functional Porous POSS Microparticles via Templated Polymerization