Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

CASE OF USA v CANADA RELATING TO THE CONTINENTAL SHELF AND FISHING AREA

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 77 - 86, 26.12.2023
https://doi.org/10.31457/hr.1354906

Öz

In this study it is revealed how the dispute between the United States and Canada regarding the continental shelf and fishing zone was resolved by the International Court of Justice. This study is a case report. Prepared with the United States v Canada case in mind only. The aim of the study is to reveal the way the International Court of Justice follows in disputes related to the continental shelf and the fishing zone. In the beginning part of the study, after the reason for the dispute between the United States of America and Canada is expressed, the process that brings the dispute to the International Court of Justice is mentioned. In the development part of the study, the prosecution process is discussed. In this context, in the development part of the study, it was determined that the International Court of Justice firstly examined the theses put forward by the United States of America and Canada and then applied its own principles and methods to the concrete conflict. In the conclusion part of the study, the principles and methods used by the International Court of Justice in resolving the dispute are summarized. Thus, it has been revealed how the International Court of Justice has followed in the disputes between the states regarding the continental shelf and the fishing zone.

Kaynakça

  • International Court of Justice. Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area. Erişim Adresi: https://www.icj-cij.org/public/files/case- related/67/067-19841012-JUD-01-00-EN.pdf.

KITA SAHANLIĞI VE BALIKÇILIK BÖLGESİNE İLİŞKİN ABD/KANADA DAVASI

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 77 - 86, 26.12.2023
https://doi.org/10.31457/hr.1354906

Öz

Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki kıta sahanlığına ve balıkçılık bölgesine ilişkin uyuşmazlığın Uluslararası Adalet Divanı tarafından nasıl çözümlendiği ortaya koyulmuştur. Bu çalışma olgu sunumu niteliğindedir. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri/ Kanada davası dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı ise kıta sahanlığına ve balıkçılık bölgesine ilişkin uyuşmazlıklarda Uluslararası Adalet Divanı’nın nasıl bir yol izlediğini ortaya koyabilmektir. Çalışmanın başlangıç kısmında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın nedeni ifade edildikten sonra uyuşmazlığı Uluslararası Adalet Divanı’na taşıyan sürece değinilmiştir. Çalışmanın gelişme kısmında kovuşturma süreci ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın gelişme kısmında Uluslararası Adalet Divanı’nın öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın ileri sürdüğü tezleri irdelediği daha sonra kendi ilke ve yöntemlerini somut uyuşmazlığa uyguladığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise Uluslararası Adalet Divanı’nın uyuşmazlığın çözümünde kullandığı ilke ve yöntemler özetlenmiştir. Böylece devletler arasında ortaya çıkan kıta sahanlığına ve balıkçılık bölgesine ilişkin uyuşmazlıklarda Uluslararası Adalet Divanı’nın nasıl bir yol izlediği ortaya koyulmuştur.

Kaynakça

  • International Court of Justice. Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area. Erişim Adresi: https://www.icj-cij.org/public/files/case- related/67/067-19841012-JUD-01-00-EN.pdf.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Uluslararası İlişkiler (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burak Kaya 0000-0002-7308-4191

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 4 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kaya, B. (2023). KITA SAHANLIĞI VE BALIKÇILIK BÖLGESİNE İLİŞKİN ABD/KANADA DAVASI. Hakkari Review, 7(2), 77-86. https://doi.org/10.31457/hr.1354906