e-ISSN: 2791-6022
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Holistence Publications
Kapak Resmi
 
Bu derginin 2017-2023 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2023 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayımlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.
Dergi Tarihçesi

2023 - Cilt: 3 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. The effects of cultural and emotional intelligence on care in nursing

Araştırma Makalesi

2. Significance of laboratory biomarkers in monitoring patients with COVID-19 pneumonia

Araştırma Makalesi

3. Rising health problem of Türkiye, healthcare professionals’ suicides in media

Araştırma Makalesi

4. Tracheal intubation is not difficult with flexible bronchoscopy guidance

Araştırma Makalesi

5. Evaluation of surgical antibiotic prophylaxis

Bilgilendirme