Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 3, 64 - 74, 31.12.2019
https://doi.org/10.30704/http-www-jivs-net.627099

Öz

Kaynakça

 • Aral, Y. (2019, Nisan, 14-17). Türkiye'de Sığır Besiciliğinin Yapısal ve Ekonomik Yönden Değerlendirmesi. 1. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi, Fethiye/ Türkiye
 • Cevger Y., Aral Y., Sakarya E. (2011). Hayvancılık Ekonomisi. Eskişehir, Türkiye: Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Çiçek, H. (2002). Afyon ili sığır besiciliği işletmelerinde kârlılık ve verimlilik analizleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, Türkiye.
 • Erk. N. (1973). Türkiye Cumhuriyetinin İlk 50 Yılında (1923-1973) Veteriner Hekimlik Öğretiminin Gösterdiği Gelişmeler, TR: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • HAYGEM (2015). Kırmızı Et Stratejisi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü. Erişim:https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20Stratejisi.pdf Erişim Tarihi: 05.08.2019
 • HAYGEM (2018a). Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştay Sonuç Raporu, Antalya.
 • Kazgan, G. (1977). Tarım ve Gelişme. İstanbul. Türkiye: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları.
 • TEPGE (2019). Tarım Ürünleri Piyasaları, Dana Eti. Erişim: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/PDF%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Piyasalar%C4%B1/2019Ocak%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Raporu/2019-Ocak%20Dana%20Eti.pdf, Erişim Tarihi: 04.08.2019.
 • Temel, M. (2015). Atatürk Dönemi Hayvancılık Politikası. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 1-33.
 • TİGEM, (2018). 2017 Yılı Hayvancılık Sektör Raporu. Erişim: https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-acc1-44e8-a546-63b4c8bce146/dosya/2017%20TIGEM%20HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RAPORU.pdf Erişim Tarihi: 03.08.2019.
 • TÜİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvancılık İstatistikleri, Türkiye’de Kesilen Hayvan Türlerine Göre Elde Edilen Et Üretim. Türkiye-2000 Hayvancılık Kongresi Kitabı (2000). Ankara, Ankara Ticaret Borsası.
 • UKON (2019). Kırmızı Et Sektörü 2018 Yılı Değerlendirme Raporu. Erişim: http://www.ukon.org.tr/pdf.aspx Erişim Tarihi: 02.08.2019.
 • Yalçınkaya, N., Yalçınkaya, M. H., & Çilbant, C. (2006). Avrupa Birliği’ne yönelik düzenlemeler çerçevesinde Türk tarım politikaları ve sektörün geleceği üzerine etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 97-118.

Livestock policies and red meat sector: Republic period and ensuing years

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 3, 64 - 74, 31.12.2019
https://doi.org/10.30704/http-www-jivs-net.627099

Öz

Implementation of policies aimed at agriculture and animal husbandry, agricultural supports are used as an important tool. Since the proclamation of the Republic, livestock sector of Turkey has entered into a number of changes and improvements. The data used in this study were collected from Turkey Statistical Institute (TURKSTAT), reports of drafting convention in sector, the five-year development plans and literature. It has been determined that there is not enough share from the subsidies within the agricultural policies applied in the livestock sector in terms of periods. Support for the sector was also insufficient in terms of credit and financing supply in animal husbandry. It was observed that there was no significant development in animal production in planned development periods. In macroeconomic planning of the sector, input-output relationship could not be considered on a sectoral basis according to the development goals. It has been seen that technical and economic integration such as health, breeding, production, cultivation, fattening and product evaluation is not taken into consideration adequately in planning. Today, the most important problem of the sector is high quality, sufficient roughage and concentrate feed supply and low yield per unit animal. However, real policy in supporting livestock should ensure that product / feed price ratios to maintain profitability in production. In order to achieve a certain increase in animal production, the support provided by the state and the price policy are important. Price policy has an important share in increasing production both in quantity and quality. The enterprises operating in animal husbandry are under the economic grip of the sellers and buyers, who are limited in number during the production stage. In this respect, the organization of the producer and the development of the marketing infrastructure, support and encouragement by the state may play an important role in solving the problems.

Kaynakça

 • Aral, Y. (2019, Nisan, 14-17). Türkiye'de Sığır Besiciliğinin Yapısal ve Ekonomik Yönden Değerlendirmesi. 1. Uluslararası Çiftlik Hayvanları Hekimliği Kongresi, Fethiye/ Türkiye
 • Cevger Y., Aral Y., Sakarya E. (2011). Hayvancılık Ekonomisi. Eskişehir, Türkiye: Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Çiçek, H. (2002). Afyon ili sığır besiciliği işletmelerinde kârlılık ve verimlilik analizleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, Türkiye.
 • Erk. N. (1973). Türkiye Cumhuriyetinin İlk 50 Yılında (1923-1973) Veteriner Hekimlik Öğretiminin Gösterdiği Gelişmeler, TR: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • HAYGEM (2015). Kırmızı Et Stratejisi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü. Erişim:https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Hayvanc%C4%B1l%C4%B1k/K%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1%20Et%20Stratejisi.pdf Erişim Tarihi: 05.08.2019
 • HAYGEM (2018a). Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştay Sonuç Raporu, Antalya.
 • Kazgan, G. (1977). Tarım ve Gelişme. İstanbul. Türkiye: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları.
 • TEPGE (2019). Tarım Ürünleri Piyasaları, Dana Eti. Erişim: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge/Belgeler/PDF%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Piyasalar%C4%B1/2019Ocak%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Raporu/2019-Ocak%20Dana%20Eti.pdf, Erişim Tarihi: 04.08.2019.
 • Temel, M. (2015). Atatürk Dönemi Hayvancılık Politikası. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 1-33.
 • TİGEM, (2018). 2017 Yılı Hayvancılık Sektör Raporu. Erişim: https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-acc1-44e8-a546-63b4c8bce146/dosya/2017%20TIGEM%20HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RAPORU.pdf Erişim Tarihi: 03.08.2019.
 • TÜİK (2019). Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvancılık İstatistikleri, Türkiye’de Kesilen Hayvan Türlerine Göre Elde Edilen Et Üretim. Türkiye-2000 Hayvancılık Kongresi Kitabı (2000). Ankara, Ankara Ticaret Borsası.
 • UKON (2019). Kırmızı Et Sektörü 2018 Yılı Değerlendirme Raporu. Erişim: http://www.ukon.org.tr/pdf.aspx Erişim Tarihi: 02.08.2019.
 • Yalçınkaya, N., Yalçınkaya, M. H., & Çilbant, C. (2006). Avrupa Birliği’ne yönelik düzenlemeler çerçevesinde Türk tarım politikaları ve sektörün geleceği üzerine etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 97-118.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Engin SAKARYA
ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Türkiye


Arzu GÖKDAİ
ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
0000-0002-5509-2171
Türkiye


Tuğba SARIHAN ŞAHİN
ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Sakarya, E. , Gökdai, A. & Sarıhan Şahin, T. (2019). Livestock policies and red meat sector: Republic period and ensuing years . Journal of Istanbul Veterinary Sciences , 3 (3) , 64-74 . DOI: 10.30704/http-www-jivs-net.627099

Bu dergi Creative Commons attribution 4.0 international  (CC-BY 4.0). lisansı ile lisanslanmıştır.