Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Factors affecting fertility traits and milk yield of Holstein cattle with different origins raised in Trakya region

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 6 - 17, 30.04.2022
https://doi.org/10.30704/http-www-jivs-net.1066914

Öz

This study was conducted with Holstein heifers imported from the United States (US), Germany, and the Czech Republic to a private dairy farm in Kırklareli/Lüleburgaz region in Turkey to evaluate their adaptation in terms of milk production and fertility performance. The first insemination age of the herd was 490.62 days, and the first calving age was 804.24 days. The number of inseminations required per pregnancy was calculated as 3.99, gestation length as 279.72 days, and service period as 213.99 days. The rate of abortion and twin births were higher in those of US origin. Increased first calving age was observed in heifers of German origin due to delayed insemination. The mean actual lactation milk yield in the first lactation periods was 11834.75 Lt, 305 days milk yield was 8573.31 Lt, lactation length was 419.61 days, the dry period was 63.02 days. Milk yield performance of Holsteins of US origin was higher in the first lactation period. In conclusion, milk production was profitable; however, the fertility performance of the herd was poor in general. Poor fertility performance was due to poor herd management and adaptation problems. Therefore, after the calving period, more attention should be paid to oestrus monitoring and insemination activities. In Turkey, the success of live animal imports should be well investigated; in particular, problems occurring during animal selection for importation should be evaluated, and short-/long-term national strategies should be developed.

Kaynakça

 • Akbulut Ö, Tüzemen N, Yanar M, 1992. Erzurum şartlarında Siyah Alaca sığırların verimi 1. Döl ve süt verim özellikleri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 16(3), 523-33.
 • Akkaş Ö, Şahin EH, 2008. Holştayn ırkı sığırlarda bazı verim özellikleri. Kocatepe Veteriner Dergisi, 1, 25-31.
 • Alkoyak K, Çetin O. Farklı orijinli Holştaynların döl ve süt verimi özellikleri 2. Süt verimi özellikleri. Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 2, 123-130
 • Alpan O, Aksoy AR, 2012. Sığır yetiştiriciliği ve besiciliği. Altıncı baskı, Milsan Basin San AŞ, s. 29-242.
 • Alpan O, Yosunkaya H, Alıç K, 1976. Türkiye’ye ithal edilen Esmer, Holstayn ve Simental sığırlar üzerinde karşılaştırmalı bir adaptasyon çalışması. Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi, X(1-2), 3-18.
 • Aslan SA, Altınel A, 1992. Karacabey tarım işletmesi ineklerinde ABD orijinli sperma kullanımı ile elde edilen Esmer ve Siyah Alaca danaların, verim özellikleri üzerinde araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(2), 74-89.
 • Aydın M, Deveci H, 2001. Elazığ bölgesine ithal edilen ineklerin doğum sonrası fertilite durumlarının araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(1), 91-100.
 • Aydın, E., Aral, Y., Can, M.F., Cevger, Y., Sakarya, E., İşbilir, S. (2011). Türkiye’de Son 25 Yılda Kımızı Et Fiyatlarındaki Değişimler ve İthalat Kararlarının Etkilerinin Analizi. Vet. Hek. Derg., 82, 1, 3-13.
 • Balcı F, 1999. Yıl, buzağılama sırası ve buzağılama mevsiminin Holştayn ineklerin bazı dölverimi özelliklerine etkileri. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1-2), 239-49.
 • Bayram, B., Topal, M., Aksakal, V., Önk, K. (2015). Investigate the Effects of Non-genetic Factors on Calving Difficulty and Stillbirth Rate In Holstein Friesian Cattle Using the CHAID Analysis. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 21, 5, 645-652.
 • Broucek, J., Uhrincat, M., Lendelova, J., Mihina, S., Hanus, A., Tancin, V., Tongel, P. (2013). Effect Of Management Change On Selected Welfare Parameters Of Cows. Animal Science Papers and Reports, 31, 3, 195-203.
 • Çetinkaya Arkıl, S. (2006). Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyonun Devamlılık Düzeyi ve buna Etki eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Tez Merkezi (Yüksek Lisans Tezi Erişim Tarihi: 15.09.2019 http://ulusaltezmerkezi.com/siyah-alaca-sigirlarda-laktasyonun-devamlilik-duzeyi-ve-buna-etki-eden-faktorler-uzerine-bir-arastirma)
 • Cummins, S.B., Lonergan, P., Evans, A.C.O., Berry, D.P., Evans, R.D., Butler, S.T. (2012). Genetic Merit For Fertility Traits In Holstein Cows: I. Production Characteristics And Reproductive Efficiency In Pasture-Based System. J. Dairy Sci., 95, 1310-1322.
 • Deliömeroğlu, Y. (1993). İthal Simental Sığırların Kazova Tarım İşletmesi Şartlarında Adaptasyon ve Verim Performansları. Ankara Üniv. Doktora Tezi, Tez No:31537.
 • Dinç, A. (2016). Süt Sığırlarında Reprodüktif Performans Parametreleri. 4. Sürü Sağlığı Yönetimi Sempozyumu. 25-28 Mayıs 2016, Antalya, syf:111-128.
 • Duru S, Tuncel E, 2002a. Koçaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt ve döl verimi üzerine bir araştırma 2: döl verim özellikleri. Turkish Journal of Vet. Animal Sciences, 26, 103-7.
 • Et ve Süt Kurumu (ESK). 2018 Sektör Değerlendirme Raporu. https://www.esk.gov.tr/upload/Node/10255/files/2018_Yili_Sektor_Degerlendirme_Raporu-.pdf (Erişim Tarihi: 12.11.2019)
 • Gröhn Y, McDermott JJ, Schukken YH, Hertl JA, Eicker SW, 1999. Analysis of correlated continuous repeated observations: Modelling the effect of ketosis on milk yield in dairy cows. Preventive Veterinary Medicine, 39, 137-53.
 • Hagiya, K., Yamazaki, T., Nagamine, Y., Togashi, K., Yamaguchi, S., Gotoh, Y., Kawahara, T., Masuda, Y., Suzuki, M. (2014). Genetic Correlations Between Production And Disease Traits During First Lactation In Holstein Cows. The Animal Consortium, 8, 2, 217–223.
 • Halıcıoğlu V, 1989. Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen değişik kaynaklı Siyah Alaca sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kant K, Sankhala G, Prasad K, Kadian KS (2017). Adaptation practices followed by dairy farmers under adverse climatic conditions in western dry region of India. The Indian journal of animal sciences 87 (2): 215–222
 • Karakaş E, 1996. Bursa-Yenişehir ilçesi sığır yetiştiriciliğinin genel yapısı ve pazar için üretim yapan değişik kapasiteli süt ve besi işletmelerinde teknik üretim parametreleri ve ekonomik verimlilik. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Karakçı N, 1990. Halk elindeki değişik orijinli Siyah Alaca sığırların döl ve süt verim performansları üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, İ., Kaya, A. (2003). Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyonun Devamlılık Düzeyine Ait Parametre Tahminleri ve Süt Verimi ile İlgisi Üzerinde Araştırmalar I. Laktasyonun Devamlılık Düzeyini Etkileyen Faktörler. Hayvansal Üretim, 44, 1, 76.
 • Kaya M, Bardakçıoğlu, H. (2016). Denizli İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Holştayn Irkı Sığırların Süt Verimi ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13 (1), 1-10.
 • Koçak S, Yüceer B, Uğurlu M, Özbeyaz C, 2007. Bala Tarım İşletmesinde yetiştirilen Holştayn ırkı ineklerde bazı verim özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(1), 9-14
 • Koçak, S., Tekerli, M., Özbeyaz, C., Demirhan, İ. (2008). Some Production Traits Of Holstein, Brown-Swiss And Simmental Cattle Reared In Lalahan Livestock Research Institute. Journal of Lalahan Livestock Research Institute, 48, 2, 51-57.
 • Kumlu S, Akman N, 1999. Türkiye damızlık Siyah Alaca sürülerinde süt ve döl verimi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 39(1), 1-15.
 • Küçük Baykan Z, Özcan M. (2017). Determination of Reproduction and Lactation Parameters in the First Production Year of Brown Swiss and Simmental Cows Imported from Austria. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.43, 2, 132-139.
 • Mantysaari P, Ojala M, Mantysaari EA, 2002. Measures of before and after breeding daily gains of dairy replacement heifers and their relationship with first lactation milk production traits. Livestock Production Science, 75, 313-22.
 • Noakes DE, 1997. Fertility and obstetrics in cattle. Second Edition, London, Blackwell Science, p. 55.
 • Oğan, M., Türkmen, İ.İ., Seyrek İntaş, K., Şentürk, S., Orman, A. (2011). Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Kitabı. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No:2333, Syf: 6-146
 • Orman A, 2003. Tahirova Tarım İşletmesindeki Holştayn ineklerin başlıca verim özellikleri ve bu özelliklere etki eden bazı çevre faktörleri. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Osei SA, Effah-Baah K, Karikari P, 1991. The reproductive performance of Friesian cattle bred in the Hot Humid Forest Zone of Ghana. World Animal Review, 68(3), 52-9.
 • Özcan M, 1994. Siyah Alaca sığırlarda yaşama gücü, dölverimi ve süt verimi özelliklerini etkileyen bazı çevresel faktörler üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özçelik M, Arpacık R, 1996. İç Anadolu şartlarında yetiştirilen Holstayn ineklerde değişik mevsimlerin süt ve döl verimi üzerine etkisi. Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi, 36(2), 18-41.
 • Pelister B, Altınel A, Güneş H, 2000. Özel işletme koşullarında yetiştirilen değişik orijinli siyah alaca sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde bazı çevresel faktörlerin etkileri. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(2), 543-59.
 • Şahin, A., Ulutaş, Z. (2010). Polatlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Süt ve Döl Verim Özellikleri. Anadolu Tar. Bil. Derg., 25, 3, 202-212.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (TUİK) 2020. (Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2020) https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=3&param2=0&sitcrev= 4&isicrev=0&sayac=5807
 • Van Dorp TE, Dekkers JC, Martin SW, Noordhuizen JP. Genetic parameters of health disorders, and relationships with 305-day milk yield and conformation traits of registered Holstein cows. J Dairy Sci. 1998 Aug;81(8):2264-70. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(98)75806-0.
 • Yalçın BC, 1981. Genel Zootekni. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, 1.
 • Zarnecki A, Jamrozik J, Norman HD, 1991. Comparison of ten Friesian strains in Poland for yield traits from first three parities. J Dairy Sci. 747), 2303-8

Factors affecting fertility traits and milk yield of Holstein cattle with different origins raised in Trakya region

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 6 - 17, 30.04.2022
https://doi.org/10.30704/http-www-jivs-net.1066914

Öz

This study was conducted with Holstein heifers imported from the United States (US), Germany, and the Czech Republic to a private dairy farm in Kırklareli/Lüleburgaz region in Turkey to evaluate their adaptation in terms of milk production and fertility performance. The first insemination age of the herd was 490.62 days, and the first calving age was 804.24 days. The number of inseminations required per pregnancy was calculated as 3.99, gestation length as 279.72 days, and service period as 213.99 days. The rate of abortion and twin births were higher in those of US origin. Increased first calving age was observed in heifers of German origin due to delayed insemination. The mean actual lactation milk yield in the first lactation periods was 11834.75 Lt, 305 days milk yield was 8573.31 Lt, lactation length was 419.61 days, the dry period was 63.02 days. Milk yield performance of Holsteins of US origin was higher in the first lactation period. In conclusion, milk production was profitable; however, the fertility performance of the herd was poor in general. Poor fertility performance was due to poor herd management and adaptation problems. Therefore, after the calving period, more attention should be paid to oestrus monitoring and insemination activities. In Turkey, the success of live animal imports should be well investigated; in particular, problems occurring during animal selection for importation should be evaluated, and short-/long-term national strategies should be developed.

Kaynakça

 • Akbulut Ö, Tüzemen N, Yanar M, 1992. Erzurum şartlarında Siyah Alaca sığırların verimi 1. Döl ve süt verim özellikleri. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 16(3), 523-33.
 • Akkaş Ö, Şahin EH, 2008. Holştayn ırkı sığırlarda bazı verim özellikleri. Kocatepe Veteriner Dergisi, 1, 25-31.
 • Alkoyak K, Çetin O. Farklı orijinli Holştaynların döl ve süt verimi özellikleri 2. Süt verimi özellikleri. Eurasian J Vet Sci, 2018, 34, 2, 123-130
 • Alpan O, Aksoy AR, 2012. Sığır yetiştiriciliği ve besiciliği. Altıncı baskı, Milsan Basin San AŞ, s. 29-242.
 • Alpan O, Yosunkaya H, Alıç K, 1976. Türkiye’ye ithal edilen Esmer, Holstayn ve Simental sığırlar üzerinde karşılaştırmalı bir adaptasyon çalışması. Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi, X(1-2), 3-18.
 • Aslan SA, Altınel A, 1992. Karacabey tarım işletmesi ineklerinde ABD orijinli sperma kullanımı ile elde edilen Esmer ve Siyah Alaca danaların, verim özellikleri üzerinde araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(2), 74-89.
 • Aydın M, Deveci H, 2001. Elazığ bölgesine ithal edilen ineklerin doğum sonrası fertilite durumlarının araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(1), 91-100.
 • Aydın, E., Aral, Y., Can, M.F., Cevger, Y., Sakarya, E., İşbilir, S. (2011). Türkiye’de Son 25 Yılda Kımızı Et Fiyatlarındaki Değişimler ve İthalat Kararlarının Etkilerinin Analizi. Vet. Hek. Derg., 82, 1, 3-13.
 • Balcı F, 1999. Yıl, buzağılama sırası ve buzağılama mevsiminin Holştayn ineklerin bazı dölverimi özelliklerine etkileri. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18(1-2), 239-49.
 • Bayram, B., Topal, M., Aksakal, V., Önk, K. (2015). Investigate the Effects of Non-genetic Factors on Calving Difficulty and Stillbirth Rate In Holstein Friesian Cattle Using the CHAID Analysis. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 21, 5, 645-652.
 • Broucek, J., Uhrincat, M., Lendelova, J., Mihina, S., Hanus, A., Tancin, V., Tongel, P. (2013). Effect Of Management Change On Selected Welfare Parameters Of Cows. Animal Science Papers and Reports, 31, 3, 195-203.
 • Çetinkaya Arkıl, S. (2006). Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyonun Devamlılık Düzeyi ve buna Etki eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Tez Merkezi (Yüksek Lisans Tezi Erişim Tarihi: 15.09.2019 http://ulusaltezmerkezi.com/siyah-alaca-sigirlarda-laktasyonun-devamlilik-duzeyi-ve-buna-etki-eden-faktorler-uzerine-bir-arastirma)
 • Cummins, S.B., Lonergan, P., Evans, A.C.O., Berry, D.P., Evans, R.D., Butler, S.T. (2012). Genetic Merit For Fertility Traits In Holstein Cows: I. Production Characteristics And Reproductive Efficiency In Pasture-Based System. J. Dairy Sci., 95, 1310-1322.
 • Deliömeroğlu, Y. (1993). İthal Simental Sığırların Kazova Tarım İşletmesi Şartlarında Adaptasyon ve Verim Performansları. Ankara Üniv. Doktora Tezi, Tez No:31537.
 • Dinç, A. (2016). Süt Sığırlarında Reprodüktif Performans Parametreleri. 4. Sürü Sağlığı Yönetimi Sempozyumu. 25-28 Mayıs 2016, Antalya, syf:111-128.
 • Duru S, Tuncel E, 2002a. Koçaş Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt ve döl verimi üzerine bir araştırma 2: döl verim özellikleri. Turkish Journal of Vet. Animal Sciences, 26, 103-7.
 • Et ve Süt Kurumu (ESK). 2018 Sektör Değerlendirme Raporu. https://www.esk.gov.tr/upload/Node/10255/files/2018_Yili_Sektor_Degerlendirme_Raporu-.pdf (Erişim Tarihi: 12.11.2019)
 • Gröhn Y, McDermott JJ, Schukken YH, Hertl JA, Eicker SW, 1999. Analysis of correlated continuous repeated observations: Modelling the effect of ketosis on milk yield in dairy cows. Preventive Veterinary Medicine, 39, 137-53.
 • Hagiya, K., Yamazaki, T., Nagamine, Y., Togashi, K., Yamaguchi, S., Gotoh, Y., Kawahara, T., Masuda, Y., Suzuki, M. (2014). Genetic Correlations Between Production And Disease Traits During First Lactation In Holstein Cows. The Animal Consortium, 8, 2, 217–223.
 • Halıcıoğlu V, 1989. Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen değişik kaynaklı Siyah Alaca sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kant K, Sankhala G, Prasad K, Kadian KS (2017). Adaptation practices followed by dairy farmers under adverse climatic conditions in western dry region of India. The Indian journal of animal sciences 87 (2): 215–222
 • Karakaş E, 1996. Bursa-Yenişehir ilçesi sığır yetiştiriciliğinin genel yapısı ve pazar için üretim yapan değişik kapasiteli süt ve besi işletmelerinde teknik üretim parametreleri ve ekonomik verimlilik. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Karakçı N, 1990. Halk elindeki değişik orijinli Siyah Alaca sığırların döl ve süt verim performansları üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kaya, İ., Kaya, A. (2003). Siyah Alaca Sığırlarda Laktasyonun Devamlılık Düzeyine Ait Parametre Tahminleri ve Süt Verimi ile İlgisi Üzerinde Araştırmalar I. Laktasyonun Devamlılık Düzeyini Etkileyen Faktörler. Hayvansal Üretim, 44, 1, 76.
 • Kaya M, Bardakçıoğlu, H. (2016). Denizli İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Holştayn Irkı Sığırların Süt Verimi ve Döl Verimi Özellikleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13 (1), 1-10.
 • Koçak S, Yüceer B, Uğurlu M, Özbeyaz C, 2007. Bala Tarım İşletmesinde yetiştirilen Holştayn ırkı ineklerde bazı verim özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 47(1), 9-14
 • Koçak, S., Tekerli, M., Özbeyaz, C., Demirhan, İ. (2008). Some Production Traits Of Holstein, Brown-Swiss And Simmental Cattle Reared In Lalahan Livestock Research Institute. Journal of Lalahan Livestock Research Institute, 48, 2, 51-57.
 • Kumlu S, Akman N, 1999. Türkiye damızlık Siyah Alaca sürülerinde süt ve döl verimi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 39(1), 1-15.
 • Küçük Baykan Z, Özcan M. (2017). Determination of Reproduction and Lactation Parameters in the First Production Year of Brown Swiss and Simmental Cows Imported from Austria. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.43, 2, 132-139.
 • Mantysaari P, Ojala M, Mantysaari EA, 2002. Measures of before and after breeding daily gains of dairy replacement heifers and their relationship with first lactation milk production traits. Livestock Production Science, 75, 313-22.
 • Noakes DE, 1997. Fertility and obstetrics in cattle. Second Edition, London, Blackwell Science, p. 55.
 • Oğan, M., Türkmen, İ.İ., Seyrek İntaş, K., Şentürk, S., Orman, A. (2011). Temel Sürü Sağlığı Yönetimi Kitabı. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No:2333, Syf: 6-146
 • Orman A, 2003. Tahirova Tarım İşletmesindeki Holştayn ineklerin başlıca verim özellikleri ve bu özelliklere etki eden bazı çevre faktörleri. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Osei SA, Effah-Baah K, Karikari P, 1991. The reproductive performance of Friesian cattle bred in the Hot Humid Forest Zone of Ghana. World Animal Review, 68(3), 52-9.
 • Özcan M, 1994. Siyah Alaca sığırlarda yaşama gücü, dölverimi ve süt verimi özelliklerini etkileyen bazı çevresel faktörler üzerinde araştırmalar. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Özçelik M, Arpacık R, 1996. İç Anadolu şartlarında yetiştirilen Holstayn ineklerde değişik mevsimlerin süt ve döl verimi üzerine etkisi. Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi, 36(2), 18-41.
 • Pelister B, Altınel A, Güneş H, 2000. Özel işletme koşullarında yetiştirilen değişik orijinli siyah alaca sığırların döl ve süt verimi özellikleri üzerinde bazı çevresel faktörlerin etkileri. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(2), 543-59.
 • Şahin, A., Ulutaş, Z. (2010). Polatlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Süt ve Döl Verim Özellikleri. Anadolu Tar. Bil. Derg., 25, 3, 202-212.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (TUİK) 2020. (Erişim Tarihi: 15 Ağustos 2020) https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=3&param2=0&sitcrev= 4&isicrev=0&sayac=5807
 • Van Dorp TE, Dekkers JC, Martin SW, Noordhuizen JP. Genetic parameters of health disorders, and relationships with 305-day milk yield and conformation traits of registered Holstein cows. J Dairy Sci. 1998 Aug;81(8):2264-70. doi: 10.3168/jds.S0022-0302(98)75806-0.
 • Yalçın BC, 1981. Genel Zootekni. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, 1.
 • Zarnecki A, Jamrozik J, Norman HD, 1991. Comparison of ten Friesian strains in Poland for yield traits from first three parities. J Dairy Sci. 747), 2303-8

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Baran Murat ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
0000-0002-1703-1423
Türkiye


Ömür KOÇAK
ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
0000-0002-2827-4471
Türkiye


Mustafa ÖZCAN
ISTANBUL UNIVERSITY-CERRAHPASA, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
0000-0002-6045-1394
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özdemir, B. M. , Koçak, Ö. & Özcan, M. (2022). Factors affecting fertility traits and milk yield of Holstein cattle with different origins raised in Trakya region . Journal of Istanbul Veterinary Sciences , 6 (1) , 6-17 . DOI: 10.30704/http-www-jivs-net.1066914

Bu dergi Creative Commons attribution 4.0 international  (CC-BY 4.0). lisansı ile lisanslanmıştır.