Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KANATLI ET PAZARLAMASI VE OLUŞAN PAZARLAMA KANALLARI

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 83 - 96, 30.09.2018

Öz

Kanatlı etleri,
gıda sanayiinin alt sektörü durumundadır. Kanatlı et sektörü, üretim
koşullarının karmaşık olması, pazarlamasının riskli olması ve tüketim
özellikleri bakımından sorunlu bir alandır. Bu makalede önce, literatür
çalışmasıyla sektörün genel yapısı ve işleyişi ortaya konulmuş, daha sonra,
anket verileri yardımıyla kurumsal müşterilere yönelik pazarlama incelenmiş,
farklı özellikleri ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • BESD-BİR (2014), Tavuk Eti Sektör Raporu (www.besd-bir.org.tr; erişim:16.01.2014).
 • BESD-BİR (2010), Kişi Başına Düşen Beyaz Et Tüketimi Oranları(www.besd-bir.org.tr; erişim:01.16.2018).
 • DİE (2013), Türkiye Et Üretim Raporu, Ankara.
 • Güneş, E. (2018), Türkiye’de Beyaz Et Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları, Dünya Gıda, Mart 2018 Sayısı, E-Dergi.
 • Gıda, Tarım ve H. Bakanlığı(2012), Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri, Resmi Gazete 5 Aralık 2012 tarih ve 28488 sayılı.
 • Keskin, B. ve Demirbaş, N.(2012), Tavuk Eti Üretimi ve Sorunları, U.Ü. Ziraat F. Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa 117-130.
 • İslamoğlu, A.H.(2013), Pazarlama Yönetimi, 6. Baskı, İstanbul, Beta Yayım.
 • Mucuk, İ.(2014), Pazarlama İlkeleri, 20. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • TÜİK (2017), İstatistik Yıllığı, Ankara.
Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 83 - 96, 30.09.2018

Öz

Kaynakça

 • BESD-BİR (2014), Tavuk Eti Sektör Raporu (www.besd-bir.org.tr; erişim:16.01.2014).
 • BESD-BİR (2010), Kişi Başına Düşen Beyaz Et Tüketimi Oranları(www.besd-bir.org.tr; erişim:01.16.2018).
 • DİE (2013), Türkiye Et Üretim Raporu, Ankara.
 • Güneş, E. (2018), Türkiye’de Beyaz Et Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamaları, Dünya Gıda, Mart 2018 Sayısı, E-Dergi.
 • Gıda, Tarım ve H. Bakanlığı(2012), Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri, Resmi Gazete 5 Aralık 2012 tarih ve 28488 sayılı.
 • Keskin, B. ve Demirbaş, N.(2012), Tavuk Eti Üretimi ve Sorunları, U.Ü. Ziraat F. Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Sayfa 117-130.
 • İslamoğlu, A.H.(2013), Pazarlama Yönetimi, 6. Baskı, İstanbul, Beta Yayım.
 • Mucuk, İ.(2014), Pazarlama İlkeleri, 20. Baskı, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • TÜİK (2017), İstatistik Yıllığı, Ankara.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rauf Arıkan

Buket Bulut Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arıkan, R., & Bulut, B. (2018). KANATLI ET PAZARLAMASI VE OLUŞAN PAZARLAMA KANALLARI. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 83-96.