Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kurumsal Mimari Çerçeve Yönetiminin Bankacılık Sektöründe Verimliliğe Etkisi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 21 - 39, 25.03.2019

Öz

 Yeni teknolojilerle birlikte rekabetin daha da arttığı günümüz
dünyasında işletmeler, faaliyetlerini her zamankinden daha farklı,
standartları olan, süreçleri net, daha çevik davranabileceği
yöntem ve modellerle teknolojilerine hakim olmak ve yönetebilmek
zorundadır.Çalışmamızda, Kurumsal Mimari Çerçeve Yönetimi
(KMÇY)’nin Türkiye’deki Bankacılık sektöründe verimlilik
üzerine etkisi, uzmanların KMÇY’ye yönelik eğilimleri ve
düşünceleri incelenmiştir.Bu çalışmada Araştırmada sahip
KMÇY’yi kullanan 16 banka incelenerek, KMÇY’nin bankacılık
sektöründe verimlilik üzerine etkisi araştırılmıştır.
Verimliliğe etki eden faktörler 5 alt grupta incelenmiştir. Anket
maddelerinin yakın çevrede pilot çalışmayla güvenirlik ve
geçerlilik testleri yapılarak yaygınlaştırma aşamasına
geçilmiştir. Uygulama aşamasında 16 bankadan 27 Kurumsal Mimari
yöneticisiyle birebir görüşmeler yapılmıştır. Banka BT
birimlerinde uzman ve üstü unvandaki personeller anket çalışmasına
dahil edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler istatistiksel
teknikler kullanılarak analiz edilmiştir.

Kaynakça

  • Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Arman Teksin Tevfik
Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 21 - 39, 25.03.2019

Öz

Kaynakça

  • Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Prof. Dr. Arman Teksin Tevfik
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemal Gümüş

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gümüş, C. (2019). Kurumsal Mimari Çerçeve Yönetiminin Bankacılık Sektöründe Verimliliğe Etkisi. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 21-39.