Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

20. Yüzyılın Son Çeyreğinde Amerika’da Neo-Liberal Politikaların Sanatsal İçeriğe ve Temsil Biçimlerine Etkilerinde Gözlemlenen Grafik Öğeler

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 215 - 250, 25.03.2019

Öz20. Yüzyılın son çeyreğinde neo-liberal politikalar ile birlikte Amerika’da
tüketime dayalı ekonominin teşvik 
edilmesi, popüler kültürde sanatın da metalaşması,
seri ve teknolojik üretimin ön plana çıkması, orijinalin yerini
çoğaltılabilenin alması, kitle iletişim araçlarının her türlü tüketimi teşvik
etmesi sürecinde reklam grafikleri, reklam mecraları ve grafik tasarım öğeleri,
sanatsal içeriğe ve temsil biçimlerine etki etmiştir. Grafik tasarımın etkileri,
Amerikan neo-ekspresyonizminde sembollerin, grafitinin ve grafik kolajların
kullanılması ile, kendilemede reklam fotoğraflarının ya da reklam grafiklerinin
kullanıması ile, enstelasyonlarda tüketimin mekanlarından esinlenerek, form
arayışında bilgisayar yazılımları, vektör grafikleri ve etkileşimli tasarımlar
ile, sanatın politik söylemlerinde tipografik ifade biçimleri ve popüler kültür
sembolleri ile, aktivist sanatta ise reklam kampanyası niteliğinde olmuştur. Bu
etkilerin incelenmesi, grafik tasarım ve sanatın etkileşimini anlamak ve popüler
grafik imgelerin gelişimini açıklamak açısından önem taşımaktadır.

Bu çalışmanın amacı, 20. Yüzyılın
son çeyreğinde Amerikan sanatında kullanılan grafik öğeleri tespit etmek 
ve sınıflandırmaktır. Sınıflandırma,
neo-ekspresyonizmde grafik öğeler; kendileme sanatçıları ve reklam grafikleri;
tüketimin estetiği ve orijinalin arayışında grafik formlar; insan-teknoloji etkileşiminde
görsel ifade biçimleri; sanatta politik söylemler şeklinde yapılmıştır.Kaynakça

 • Baudrillard, J., (2005). Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği. Ankara, Doğubatı Yayınları.
 • Burgunder, L. B., (2016). The Selfie-Made Man: A Case Study in law, Ethics, and Instagram. Journal of Legal Studies Education, Volume 33, Issue 2, 181-233.
 • Fineberg, J., (2000). Art Since 1940 Strategies of Being. London, Laurence King Publishing.
 • Grant, C. M., (2000). Haim Steinbach. Grove Art Online, Oxford Art Online, Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T096982, Ocak 2019
 • Helfand, J., (2007). The Illusion of Certainity. Design Observer Arşivi, www.designobserver.com.
 • Holzer, J., (2008). I’ve, 2008. www.artnet.com.
 • Gagosian Gallery Websitesi, https://gagosian.com/exhibitions/2014/richard-prince-new-portraits/
 • Glaser, M., Ilic, M., (2006). The Design of Dissent. Massachusetts, Rockport Publishing.
 • Guerilla, G., (2018). Guerilla Girls Official Website. https://www.guerrillagirls.com/projects/
 • Kurczynski, K., (2010). SAMO©. Grove Art Online, Oxford Art Online, Oxford University Press, Ocak 2019, https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T2086018
 • Lauf, C., (2018). Artist: Haim Steinbach. www.guggenheimcollection.org.
 • Lowry, S., (2003). The After-Party: The Retreat and Concealment of Strategic Aproppriation in Contemporary Art. Australia, The University Of Sydney.
 • Livingstone, M., (2003). Pop Art A Continuing History. London, Thames&Hudson.
 • Miles, M., (1997). Art, Space and the City. London, Routledge.
 • McCollum, A., (2008). Chronology 1969-2006. Personal Website, http://home.att.net/~allanmcnyc/.
 • Monaco, J., (2006). Bir Film Nasıl Okunur?. İstanbul, Oğlak Yayınları.
 • Prince, R., (2018). http://www.richardprince.com/photographs/early-photographs/#/detail/1/
 • Princenthal, N. (2019). http://allanmccollum.net/allanmcnyc/aia/princenthal.html
 • Roberts, R. (2007). Highlights Since 1980 MOMA. Published by the Museum of Modern Art NY.
 • Rowe, H., (2011). Appropriation in Contemporary Art. Inquiries Journal, Vol. 3 No. 06
 • Simon, J., (2003). Jenny Holzer. New York, Phaidon Press.
 • Smith, G., C., (2007). Between Content&Form, Abstraction&Representation. Art Intelligence.
 • Wye, D. (1996). Thinking Print, Books to Billboards 1980-95. Published by the Museum of Modern Art NY.

Graphic Elements Observed in the Effects of Neo-Liberal Politicies on Artistic Content and Representation in America in the Last Quarter of the 20th Century

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 215 - 250, 25.03.2019

Öz

        In the last quarter of the 20th century, along with the
neo-liberal policies in America, consumerism was encouraged. In the process of
commodification of art by the popular culture, serial and technological
production, the reproduction of the original and the promotion of all kinds of
consumption by mass media, advertising graphics, advertising channels and
graphic design elements influenced artistic content and forms of
representation. The effects of graphic design are observed as the use of
symbols, graffiti and graphic collages in American neo-expressionism, the use
of advertising photographs or advertising graphics in appropriation art, the
inspiration of consumption in installations, computer software in the search
for form, vector graphics and interactive designs, typographic expressions in
the political discourse of art and popular culture symbols, and activist art as
an advertising campaign. An examination of these effects is important to understand
the interaction between graphic design and art, and to explain the development
of popular graphic images.
        The aim of this study is to identify and classify the
graphic elements used in American art in the last quarter of the 20th century.
Classification was made as, graphic elements in neo-expressionism; artists and
advertising graphics; the aesthetics of consumption and graphic forms in search
of the original; visual expressions in human-technology interaction; political
discourse in art.

Kaynakça

 • Baudrillard, J., (2005). Şeytana Satılan Ruh Ya Da Kötülüğün Egemenliği. Ankara, Doğubatı Yayınları.
 • Burgunder, L. B., (2016). The Selfie-Made Man: A Case Study in law, Ethics, and Instagram. Journal of Legal Studies Education, Volume 33, Issue 2, 181-233.
 • Fineberg, J., (2000). Art Since 1940 Strategies of Being. London, Laurence King Publishing.
 • Grant, C. M., (2000). Haim Steinbach. Grove Art Online, Oxford Art Online, Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T096982, Ocak 2019
 • Helfand, J., (2007). The Illusion of Certainity. Design Observer Arşivi, www.designobserver.com.
 • Holzer, J., (2008). I’ve, 2008. www.artnet.com.
 • Gagosian Gallery Websitesi, https://gagosian.com/exhibitions/2014/richard-prince-new-portraits/
 • Glaser, M., Ilic, M., (2006). The Design of Dissent. Massachusetts, Rockport Publishing.
 • Guerilla, G., (2018). Guerilla Girls Official Website. https://www.guerrillagirls.com/projects/
 • Kurczynski, K., (2010). SAMO©. Grove Art Online, Oxford Art Online, Oxford University Press, Ocak 2019, https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.T2086018
 • Lauf, C., (2018). Artist: Haim Steinbach. www.guggenheimcollection.org.
 • Lowry, S., (2003). The After-Party: The Retreat and Concealment of Strategic Aproppriation in Contemporary Art. Australia, The University Of Sydney.
 • Livingstone, M., (2003). Pop Art A Continuing History. London, Thames&Hudson.
 • Miles, M., (1997). Art, Space and the City. London, Routledge.
 • McCollum, A., (2008). Chronology 1969-2006. Personal Website, http://home.att.net/~allanmcnyc/.
 • Monaco, J., (2006). Bir Film Nasıl Okunur?. İstanbul, Oğlak Yayınları.
 • Prince, R., (2018). http://www.richardprince.com/photographs/early-photographs/#/detail/1/
 • Princenthal, N. (2019). http://allanmccollum.net/allanmcnyc/aia/princenthal.html
 • Roberts, R. (2007). Highlights Since 1980 MOMA. Published by the Museum of Modern Art NY.
 • Rowe, H., (2011). Appropriation in Contemporary Art. Inquiries Journal, Vol. 3 No. 06
 • Simon, J., (2003). Jenny Holzer. New York, Phaidon Press.
 • Smith, G., C., (2007). Between Content&Form, Abstraction&Representation. Art Intelligence.
 • Wye, D. (1996). Thinking Print, Books to Billboards 1980-95. Published by the Museum of Modern Art NY.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem Habibe Mutaf Büyükarman

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mutaf Büyükarman, Ö. H. (2019). 20. Yüzyılın Son Çeyreğinde Amerika’da Neo-Liberal Politikaların Sanatsal İçeriğe ve Temsil Biçimlerine Etkilerinde Gözlemlenen Grafik Öğeler. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 215-250.