Sanat ve Edebiyat
BibTex RIS Kaynak Göster

Israel Horovitz’ in “Beyrut Yıkılıyoo” Oyununda Etnik Olguların Kadın Karakterler Arası Çatışmaya Yansıması

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 123 - 135, 25.03.2019

Öz

Bu
çalışmada Yahudi kökenli Amerikalı yazar İsrael Horovitz’in, konusunu yaşanmış
bir olaydan aldığı “Beyrut Yıkılıyoo” adlı tek perdelik kısa oyunu ekseninde;
oyundaki kadın karakterler arasında özelde “etnik hüviyet” genelde de “kadın
kimliği” ile cinsiyet ayrımına yol açan çatışmalar incelenecektir. “Beyrut
Yıkılıyoo” oyunu 2006 yılında Lübnan ve İsrail arasındaki savaşta, yirmili
yaşlarındaki dört gencin arasında geçmektedir.Bu
çalışmada, cinsiyet sorunları ve etnik kimlik dayanakları dramaturjik açıklama,
eleştiri, tanıtım ve bilgilendirme yöntemleri ile irdelenecektir. 

Kaynakça

 • Horovitz, I. (2008). 6 Otel. Ö.Turhal De Chiara (Çev.). Yayımlanmamış Oyun.
 • Marx, K. (2014) Yahudi Sorunu. M.İ. Erdost (Der.). Ankara: Sol Yayınları.Baca, M. (2013).
 • Kod Adı: Gazeteci. İstanbul: Truva Yayınları.
 • Furedi, F. (2014) Korku Kültürü Risk Almanın Riskleri (Orijinal Adı: Culture of Fear- Taking and the Morality of Low Expectation). B. Yıldırım (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Meinhof, U.M. (2014) Protestodan Direnişe. L. Konca (Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Nutku, H. (2017) Dramaturgi. Eksik Parça Yayınları
 • Dimitrius, J.E. İnsanları Okumak (Orijinal Adı: Reading People). B. Toksöz (Çev.) İstanbul: Koridor YayıncılıkTaner, H., And, M. ve Nutku, Ö. (1966). Tiyatro Terimleri Sözlüğü. Ankara Üniversitesi Basımevi: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • İncesulu, F.T. (1996). Ethnicity in the Modern American Theatre: History and Memory in the Plays of Anna Deavere Smith, August Wilson, Wakako Yamauchi and Israel Horovitz. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Varol, S.F. (2013). Kültür Endüstrisi Bağlamında Cinsiyetçi İdeoloji ve Kadın Kimliğinin İnşası. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eliuz, Ü. (2011). Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak. Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 6/3. İçinde (221-232).
 • Horovitz, I. Aktaran: Gümrükçü, S. “Israel Horovitz’in Beyrut Yıkılıyoo Oyununda Etnik Olguların Kadın Karakterler Arası Çatışmaya Yansıması” konulu kişisel röportaj. 15.11.2018. İstanbul.
 • Turhal De Chiara, Ö. Aktaran: Gümrükçü, S. “Israel Horovitz’in Beyrut Yıkılıyoo Oyununda Etnik Olguların Kadın Karakterler Arası Çatışmaya Yansıması” konulu kişisel röportaj. 24.11.2018. İstanbul.
 • Israel Horovitz Resmî Sitesi. Erişim Tarihi: 14.11.2018,http://www.israelhorovitz.com
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM], Erişim Tarihi: 14.11.2018,https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
 • Sosyoloji Sözlüğü- Gordon Marshall, Erişim Tarihi: 14.11.2018,http://www.academia.edu/29383430/Gordon_Marshall_-_Sosyoloji_Sözlüğü
 • Susan Jacobs, “Israel Horovitz on Art and Religion” Başlıklı 05 Eylül 2007 Yayımlı Yazısı, Erişim Tarihi: 12.12.2018,http://wakefield.wickedlocal.com/x477566936
 • Özhan Öztürk, “Mitoloji Sözlüğü” 2017, Erişim Tarihi: 20.12.2018http://ozhanozturk.com/2017/10/14/yunan-mitolojisi-sozlugu-h
 • Encyclopaedia Britannica, 2018, Erişim Tarihi: 20.12.2018https://www.britannica.com/art
Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 123 - 135, 25.03.2019

Öz

Kaynakça

 • Horovitz, I. (2008). 6 Otel. Ö.Turhal De Chiara (Çev.). Yayımlanmamış Oyun.
 • Marx, K. (2014) Yahudi Sorunu. M.İ. Erdost (Der.). Ankara: Sol Yayınları.Baca, M. (2013).
 • Kod Adı: Gazeteci. İstanbul: Truva Yayınları.
 • Furedi, F. (2014) Korku Kültürü Risk Almanın Riskleri (Orijinal Adı: Culture of Fear- Taking and the Morality of Low Expectation). B. Yıldırım (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Meinhof, U.M. (2014) Protestodan Direnişe. L. Konca (Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık
 • Nutku, H. (2017) Dramaturgi. Eksik Parça Yayınları
 • Dimitrius, J.E. İnsanları Okumak (Orijinal Adı: Reading People). B. Toksöz (Çev.) İstanbul: Koridor YayıncılıkTaner, H., And, M. ve Nutku, Ö. (1966). Tiyatro Terimleri Sözlüğü. Ankara Üniversitesi Basımevi: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • İncesulu, F.T. (1996). Ethnicity in the Modern American Theatre: History and Memory in the Plays of Anna Deavere Smith, August Wilson, Wakako Yamauchi and Israel Horovitz. Doktora Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Varol, S.F. (2013). Kültür Endüstrisi Bağlamında Cinsiyetçi İdeoloji ve Kadın Kimliğinin İnşası. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eliuz, Ü. (2011). Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak. Turkish Studies- International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 6/3. İçinde (221-232).
 • Horovitz, I. Aktaran: Gümrükçü, S. “Israel Horovitz’in Beyrut Yıkılıyoo Oyununda Etnik Olguların Kadın Karakterler Arası Çatışmaya Yansıması” konulu kişisel röportaj. 15.11.2018. İstanbul.
 • Turhal De Chiara, Ö. Aktaran: Gümrükçü, S. “Israel Horovitz’in Beyrut Yıkılıyoo Oyununda Etnik Olguların Kadın Karakterler Arası Çatışmaya Yansıması” konulu kişisel röportaj. 24.11.2018. İstanbul.
 • Israel Horovitz Resmî Sitesi. Erişim Tarihi: 14.11.2018,http://www.israelhorovitz.com
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi [TBMM], Erişim Tarihi: 14.11.2018,https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
 • Sosyoloji Sözlüğü- Gordon Marshall, Erişim Tarihi: 14.11.2018,http://www.academia.edu/29383430/Gordon_Marshall_-_Sosyoloji_Sözlüğü
 • Susan Jacobs, “Israel Horovitz on Art and Religion” Başlıklı 05 Eylül 2007 Yayımlı Yazısı, Erişim Tarihi: 12.12.2018,http://wakefield.wickedlocal.com/x477566936
 • Özhan Öztürk, “Mitoloji Sözlüğü” 2017, Erişim Tarihi: 20.12.2018http://ozhanozturk.com/2017/10/14/yunan-mitolojisi-sozlugu-h
 • Encyclopaedia Britannica, 2018, Erişim Tarihi: 20.12.2018https://www.britannica.com/art
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sümeyra Gümrükçü 0000-0002-9685-5075

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gümrükçü, S. (2019). Israel Horovitz’ in “Beyrut Yıkılıyoo” Oyununda Etnik Olguların Kadın Karakterler Arası Çatışmaya Yansıması. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 123-135.