Tez Özeti
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 41 - 69, 25.03.2019

Öz

Kaynakça

 • Arslanian, H. FinTech’s Impact on the Future of Banking. https://www.palgrave.com/gp/campaigns/new-perspectives-in-economics-and-finance/author-perspectives/fintechs-impact-on-the-future-of-banking. Erişim Tarihi: 26 Ekim 2018.
 • Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Beall, A. ve Reynolds, M. What are Quantum Computers and How Do They Work? https://www.wired.co.uk/article/quantum-computing-explained. Erişim Tarihi: 14 Ağustos 2018.
 • Cameron, A.C. ve Trivedi, P.K. (1990). Regression-based Tests for Overdispersion in the Poisson Model. Journal of Econometrics, 347-364.
 • Crosby, M., Nachiappan., Pattanayak, P., Verma, S. ve Kalyanaraman V. (2016). BlockChain Technology: Beyond Bitcoin. Applied Innovation Review, Issue:2, 6-19.
 • Deniz, Ö. (2005). Poisson Regresyon Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl:4 Sayı:7, 59-72.
 • Dinarcan, G. N. (2018). Sayma Verisi için Regresyon Modelleri ve Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Douglas W.A., Barberis J. ve Buckley P.R. (2017). FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox. CFA Institute Research Foundation. 1-18.
 • Gimpel, H., Rau, D. ve Röglinger, M. (2017). Understanding FinTech Start-Ups – a Taxonomy of Consumer-Oriented Service Offerings. Electron Markets, Kasım. 1-20.
 • Harris, C.H. (2011). Artificial Intelligence, New York, Marshall Cavendish Benchmark.
 • Hulme M. ve Wright C. (2006). Internet Based Social Lending: Past, Present and Future. Social Futures Observatory.
 • Innovation in Payments: The Future is Fintech. https://www.bnymellon.com/_global-assets/pdf/our-thinking/innovation-inpayments-the-future-is-fintech.pdf. Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2018.
 • Investing Answers. Venture Capital. https://investinganswers.com/financial-dictionary/businesses-corporations/venture-capital-870 Erişim Tarihi: 28 Ağustos 2018.
 • Lee, I. (2016). Fintech: Ecosystem and Business Models. Advanced Science and Technology Letters, Vol.142, 57-62.
 • Lee, I., ve Shin, J.Y. (2017). Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. Business Horizons, 1424, 1-12.
 • McLaughlin, E. Ve Lydecker, W. What’s the Difference Between Angels, VC’s, & Private Equity Firms? http://thepurposeisprofit.com/2014/08/15/whats-the-difference-between-angels-vcs-private-equity-firms/. Erişim Tarihi: 03 Eylül 2018.
 • Merian, L. What is FinTech and How Has it Evolved? ComputerWorld. https://www.computerworld.com/article/3225515/financial-it/what-is-fintech-and-how-has-it-evolved.html. Erişim Tarihi: 17 Aralık 2017.
 • Ngo, A. FinTech Disruptions: Robo-Advisory in Wealth Management. https://medium.com/michiganfintech/fintech-disruptions-robo-advisory-in-wealth-management-b7eb1614187c. Erişim Tarihi: 12 Ekim 2018.
 • Pollari, I. (2016). The Rise of FinTech: Opportunities and Challenges. The Finsia Journal of Applied Finance, Issue:3, 15-21.
 • Roos, D. How to Leverage an API for Conferencing. https://money.howstuffworks.com/business-communications/how-to-leverage-an-api-for-conferencing.htm. Erişim Tarihi: 23 Kasım 2007.
 • Sanicola, L. What is FinTech? Huffington Post. https://www.huffingtonpost.com/entry/what-is-fintech_us_58a20d80e4b0cd37efcfebaa. Erişim Tarihi: 11 Aralık 2017.
 • Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management, 4(4), 32-54.
 • Topal, M., Eyduran, E., Yağanoğlu A.M., Sönmez, A.Y. ve Keskin, S. (2010) Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-57.
 • What is Insurtech? https://www.insureon.com/about-us/insurtech. Erişim Tarihi: 17 Ekim 2018. https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech. Erişim Tarihi: 17 Aralık 2017.

Küresel Finansal Teknoloji Sektöründe Ortaya Çıkan Yeni Girişimlerin Ekonomik ve Teknolojik Belirleyicileri

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 41 - 69, 25.03.2019

Öz

Finansal
ve teknoloji kelimelerinin birleşmesiyle oluşan FinTek kavramı internet, mobil,
veri analitiği gibi inovatif teknolojileri kullanarak geleneksel finansal
hizmet anlayışını ortadan kaldırmış, yenilikçi bir yaklaşımla finansal
hizmetlerin tüketicilere ulaşmasını kolaylaştırmıştır. FinTek girişimlerinin faaliyet
gösterdiği farklı iş modelleri mevcuttur. Bu iş modelleri sırasıyla ödemeler,
varlık yönetimi, kitle fonlaması, kredilendirme, sermaye piyasası ve sigorta
hizmetleridir.  
Bu çalışmada, küresel
finansal teknoloji sektöründeki FinTek girişimlerinin ortaya çıkmasına neden
olan ekonomik ve teknolojik belirleyiciler panel veri analiz yöntemleri
yardımıyla araştırılmıştır. FinTek girişimlerinin ortaya çıkmasında doğrudan ve
dolaylı etkisi olduğu düşünülen değişkenler; ekonomi ve teknolojik alanlardan
alınarak araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma 49 ülkenin 2007-2016
dönemindeki yıllık verileri kullanılarak, 490 gözlemden oluşturulmuştur.
Araştırmada dengeli panel veri kullanılmıştır.
Araştırmada bağımlı değişken sayma verisi olduğu ve aşırı yayılım
gösterdiği için Negatif Binomial Regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma
modelindeki bağımsız değişkenlerin değerleri gecikmeli olarak model dâhil
edilmiştir, sonuçları analiz edilmiştir. Gecikmeli değerlerde değişkenlerin bir
yıl öncesi değerleri alınarak, etkilerinin analizi, takip eden yıl içerisinde
yapılmıştır. FinTek girişimlerinin %47’sinin ABD’de kurulduğu için ABD’de
bulunan FinTek girişim sayılarının araştırma sonuçlarına bir etkisi olduğu
gözlemlenmiştir.
  Araştırma modeli FinTek
girişim sayılarını ekonomik, teknolojik ve tüm bağımsız değişkenler ile ayrı
ayrı çalıştırılmıştır. ABD verileri dâhil ve hariç olarak araştırma sonuçları
analiz edilerek, hipotezler test edilmiştir.

Kaynakça

 • Arslanian, H. FinTech’s Impact on the Future of Banking. https://www.palgrave.com/gp/campaigns/new-perspectives-in-economics-and-finance/author-perspectives/fintechs-impact-on-the-future-of-banking. Erişim Tarihi: 26 Ekim 2018.
 • Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Beall, A. ve Reynolds, M. What are Quantum Computers and How Do They Work? https://www.wired.co.uk/article/quantum-computing-explained. Erişim Tarihi: 14 Ağustos 2018.
 • Cameron, A.C. ve Trivedi, P.K. (1990). Regression-based Tests for Overdispersion in the Poisson Model. Journal of Econometrics, 347-364.
 • Crosby, M., Nachiappan., Pattanayak, P., Verma, S. ve Kalyanaraman V. (2016). BlockChain Technology: Beyond Bitcoin. Applied Innovation Review, Issue:2, 6-19.
 • Deniz, Ö. (2005). Poisson Regresyon Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl:4 Sayı:7, 59-72.
 • Dinarcan, G. N. (2018). Sayma Verisi için Regresyon Modelleri ve Bir Uygulama. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Douglas W.A., Barberis J. ve Buckley P.R. (2017). FinTech and RegTech in a Nutshell, and the Future in a Sandbox. CFA Institute Research Foundation. 1-18.
 • Gimpel, H., Rau, D. ve Röglinger, M. (2017). Understanding FinTech Start-Ups – a Taxonomy of Consumer-Oriented Service Offerings. Electron Markets, Kasım. 1-20.
 • Harris, C.H. (2011). Artificial Intelligence, New York, Marshall Cavendish Benchmark.
 • Hulme M. ve Wright C. (2006). Internet Based Social Lending: Past, Present and Future. Social Futures Observatory.
 • Innovation in Payments: The Future is Fintech. https://www.bnymellon.com/_global-assets/pdf/our-thinking/innovation-inpayments-the-future-is-fintech.pdf. Erişim Tarihi: 10 Ağustos 2018.
 • Investing Answers. Venture Capital. https://investinganswers.com/financial-dictionary/businesses-corporations/venture-capital-870 Erişim Tarihi: 28 Ağustos 2018.
 • Lee, I. (2016). Fintech: Ecosystem and Business Models. Advanced Science and Technology Letters, Vol.142, 57-62.
 • Lee, I., ve Shin, J.Y. (2017). Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. Business Horizons, 1424, 1-12.
 • McLaughlin, E. Ve Lydecker, W. What’s the Difference Between Angels, VC’s, & Private Equity Firms? http://thepurposeisprofit.com/2014/08/15/whats-the-difference-between-angels-vcs-private-equity-firms/. Erişim Tarihi: 03 Eylül 2018.
 • Merian, L. What is FinTech and How Has it Evolved? ComputerWorld. https://www.computerworld.com/article/3225515/financial-it/what-is-fintech-and-how-has-it-evolved.html. Erişim Tarihi: 17 Aralık 2017.
 • Ngo, A. FinTech Disruptions: Robo-Advisory in Wealth Management. https://medium.com/michiganfintech/fintech-disruptions-robo-advisory-in-wealth-management-b7eb1614187c. Erişim Tarihi: 12 Ekim 2018.
 • Pollari, I. (2016). The Rise of FinTech: Opportunities and Challenges. The Finsia Journal of Applied Finance, Issue:3, 15-21.
 • Roos, D. How to Leverage an API for Conferencing. https://money.howstuffworks.com/business-communications/how-to-leverage-an-api-for-conferencing.htm. Erişim Tarihi: 23 Kasım 2007.
 • Sanicola, L. What is FinTech? Huffington Post. https://www.huffingtonpost.com/entry/what-is-fintech_us_58a20d80e4b0cd37efcfebaa. Erişim Tarihi: 11 Aralık 2017.
 • Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. Journal of Innovation Management, 4(4), 32-54.
 • Topal, M., Eyduran, E., Yağanoğlu A.M., Sönmez, A.Y. ve Keskin, S. (2010) Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel Bileşenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1), 53-57.
 • What is Insurtech? https://www.insureon.com/about-us/insurtech. Erişim Tarihi: 17 Ekim 2018. https://en.oxforddictionaries.com/definition/fintech. Erişim Tarihi: 17 Aralık 2017.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selim Taştan

Guler Sebnem Uralcan

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Taştan, S., & Uralcan, G. S. (2019). Küresel Finansal Teknoloji Sektöründe Ortaya Çıkan Yeni Girişimlerin Ekonomik ve Teknolojik Belirleyicileri. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 41-69.