Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Gender and Print Media

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 28, 25.04.2020

Öz

Dil, kültürlerin, ideolojilerin ve dünyanın algılanması ve değerlendirilmesinde en büyük güçtür. Kültür ve dil, birbirinden sürekli olarak etkilenen ve ayrı düşünülemeyen iki olgudur. Bir toplumun dilini inceleyerek, geleneksel toplumsal cinsiyet bakış açısını, cinsiyet rollerini, güç dağılımını ve önyargılarını gözlemlemek mümkündür. Dildeki erkek egemenliği, kadınların sosyal alandaki ikincil konumunu güçlendirir çünkü cinsiyetçi dilin kullanımı atasözleri, argo, günlük dil ve medya aracılığıyla çok yaygındır. Medyada kadınların temsil edilme şekli, kullanılan dilden büyük ölçüde etkilenir. Medya sosyal değerleri yansıtır ve geleneksel cinsiyet kalıp yargılarını ortaya çıkarır böylece kitle iletişim araçlarında cinsiyet rollerinin temsillerini görmek mümkündür. Kadınlar baskıya maruz kalırlar ve medyada ve dilde ikincil olarak kabul edilirler. Kitle iletişim araçları, özellikle televizyon, geleneksel cinsiyet rollerinin öğretilmesinde önemli roller oynar. Bu çalışma, ataerkil ideolojinin bir aracı olarak medyada dilin nasıl kullanıldığını ve cinsiyeti nasıl yansıttığını göstermeyi amaçlamaktadır.

Kaynakça

  • Cameron, D. (2018). Women in Their Speech Communities, Routledge, London. Davis, D. M. (1990). Portrayals of Women in Prime-time Network Television: Some Demographic Characteristics. Sex Roles, 23(5-6), 325-332. Dyer, G. (1988). Advertising as Communication. Routledge, London. Eckert, P., McConnell-Ginet, S. (2003). Language and Gender, Cambridge University Press, Cambridge 2003. Fiske, J. (2011). Understanding Popular Culture. Routledge, London. Hellinger, M. Bußmann, H. (2001). Gender Across Languages: The Linguistic Representation of Women Volume 1, Benjamin, Amsterdam. Lakoff, R. (1975). Language and The Women’s Place, Harper Colophon Books, New York. Sadiqi, F. (2003). Women, Gender, and Language in Morocco, Brill, Boston. Sapir, E. (1966). Culture, Language and Personality: Selected Essays, Ed. By. D. G. Mandelbaum, University of California Press, Berkeley, CA. Spargo, T. (1999). Postmodern Encounters: Foucault and Queer History, Icon books, New York. Spender, D. (1987). Man Made Language, Pandora, London.
Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 28, 25.04.2020

Öz

Kaynakça

  • Cameron, D. (2018). Women in Their Speech Communities, Routledge, London. Davis, D. M. (1990). Portrayals of Women in Prime-time Network Television: Some Demographic Characteristics. Sex Roles, 23(5-6), 325-332. Dyer, G. (1988). Advertising as Communication. Routledge, London. Eckert, P., McConnell-Ginet, S. (2003). Language and Gender, Cambridge University Press, Cambridge 2003. Fiske, J. (2011). Understanding Popular Culture. Routledge, London. Hellinger, M. Bußmann, H. (2001). Gender Across Languages: The Linguistic Representation of Women Volume 1, Benjamin, Amsterdam. Lakoff, R. (1975). Language and The Women’s Place, Harper Colophon Books, New York. Sadiqi, F. (2003). Women, Gender, and Language in Morocco, Brill, Boston. Sapir, E. (1966). Culture, Language and Personality: Selected Essays, Ed. By. D. G. Mandelbaum, University of California Press, Berkeley, CA. Spargo, T. (1999). Postmodern Encounters: Foucault and Queer History, Icon books, New York. Spender, D. (1987). Man Made Language, Pandora, London.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökçen Kara Erdemir 0000-0002-6048-3644

Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kara Erdemir, G. (2020). Gender and Print Media. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 1-28.