PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Update Studies Of Hacettepe University Department Of Child Development Bachelor Program As Part Of Bologna Process

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3, 19 - 27, 18.03.2016
https://doi.org/10.21020/husbfd.288502

Öz

Hacettepe University Department of Child Development is a bachelor degree program which was established in 1968 and has been graduated students since 1972. Department is carrying out educational and scientific activities at Faculty of Health Sciences. Hacettepe University Department of Child Development is the first Department of Child Development in Turkey. The department was the only Child Development Department for many years and graduated several students. Over the years, according to the changing needs of Child Development area, it was needed to review of bachelor program and a study was started to update the program. Update studies was handled within the scope of Bologna Process studies which started as a pilot study at Hacettepe University Faculty of Health Sciences in 2012 and essential regulation was made. Department of Child Development bachelor program update studies started with taking the views of internal and external partners. Besides partner’s views, similar abroad bachelor programs were examined and essential researches were made. As a result of these studies, Child Development bachelor program was redesigned and adapted to Bologna Process with new lesson codes and names. Hacettepe University Department of Child Development new bachelor program was first applied at 2012-2013 educational year. Bachelor program was finalized at April 2015 after updates necessary updates according to the application of program. 

Kaynakça

 • Doğan, A. ve Baykoç, N. (2015). Türkiye’de Bulunan Üniversitelerin Lisans Programlarının Çocuk Gelişimi Açısından İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2), 425-432.
 • Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2015). Tarihçe. 12.06.2012 tarihinde http://www.cge.hacettepe.edu.tr/tarihce.shtml adresinden erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi (2012). 01.08.12 Üniversite Senatosu Kararı. 22.08.2012 tarihinde http://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/snykkararlari/1216,skarari010812.pdf adresinden erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi (2015a). Bologna Süreci Çalışmaları. http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/ adresinden 03.07.2015 tarihinde erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi (2015b). Ders Kataloğu/Ders Bilgi Paketi, Çocuk Gelişimi Programı. 03.07.2015 tarihinde http://akts.hacettepe.edu.tr/program_detay.php?birim_ref=AKDBRM_0000000000000000000000219&birim_kod=366&prg_oid=PRGRAM_0000000000000000000000031&prg_kod=366&programduzey=2&submenuheader=2 adresinden erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi (2015c). H.Ü. Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Belgeleri (Seçmeli Dersler – En az %25). 15.07.2015 tarihinde http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/yardimci_belgeler.shtml ve www.hubologna.hacettepe.edu.tr/SecmeliDerslerEna25.pdf adresinden erişildi.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015a). Bologna Süreci Nedir?. 12.06.2012 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/bologna-sureci-nedir adresinden erişildi.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015b). Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi. 10.09.2015 tarihinde http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015c). 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları. 10.09.2015 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/42 adresinden erişildi.

Bologna Çalışmaları Kapsamında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Programı Güncelleme Çalışmaları

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3, 19 - 27, 18.03.2016
https://doi.org/10.21020/husbfd.288502

Öz

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü, 1968 yılında kurulmuş ve 1972 yılından itibaren mezun veren bir lisans programıdır. Bölüm, Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerini sürdürmektedir. Köklü bir bölüm olan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Ülkemizdeki ilk Çocuk Gelişimi Bölümü olmakla birlikte, uzun yıllar tek bölüm olarak faaliyet göstermiş ve birçok lisans mezunu vermiştir. Yıllar içerisinde alana yönelik gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda, Çocuk Gelişimi Bölümü lisans ders programının güncellenmesine gereksinim duyulmuş, öğretim programı güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. Başlatılan güncelleme çalışmaları, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başlatılan ve pilot fakülte olarak belirlenen Sağlık Bilimleri Fakültesinin Bologna çalışmaları kapsamında da ele alınmış ve bu kapsamda programa ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çocuk Gelişimi Bölümü lisans programı güncelleme çalışmalarına, iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak başlanmıştır. Paydaş görüşlerinin yanı sıra, yurt dışında benzer bölümlerin lisans programları incelenmiş, bu konuya yönelik gerekli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda, Çocuk Gelişimi Bölümü lisans ders programı, derslere yeni kod ve isimler verilerek yeniden oluşturulmuş ve Bologna Süreci ile uyumlaştırılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü lisans ders programı 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Zaman içerisinde uygulamalardaki gereksinimlere göre ders programıyla ilgili güncelleme çalışmaları yapılarak, program 2015 Nisan’da son halini almıştır. 

Kaynakça

 • Doğan, A. ve Baykoç, N. (2015). Türkiye’de Bulunan Üniversitelerin Lisans Programlarının Çocuk Gelişimi Açısından İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2), 425-432.
 • Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2015). Tarihçe. 12.06.2012 tarihinde http://www.cge.hacettepe.edu.tr/tarihce.shtml adresinden erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi (2012). 01.08.12 Üniversite Senatosu Kararı. 22.08.2012 tarihinde http://www.hacettepe.edu.tr/duyuru/snykkararlari/1216,skarari010812.pdf adresinden erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi (2015a). Bologna Süreci Çalışmaları. http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/ adresinden 03.07.2015 tarihinde erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi (2015b). Ders Kataloğu/Ders Bilgi Paketi, Çocuk Gelişimi Programı. 03.07.2015 tarihinde http://akts.hacettepe.edu.tr/program_detay.php?birim_ref=AKDBRM_0000000000000000000000219&birim_kod=366&prg_oid=PRGRAM_0000000000000000000000031&prg_kod=366&programduzey=2&submenuheader=2 adresinden erişildi.
 • Hacettepe Üniversitesi (2015c). H.Ü. Program ve Ders Bilgi Paketi Hazırlama Belgeleri (Seçmeli Dersler – En az %25). 15.07.2015 tarihinde http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/yardimci_belgeler.shtml ve www.hubologna.hacettepe.edu.tr/SecmeliDerslerEna25.pdf adresinden erişildi.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015a). Bologna Süreci Nedir?. 12.06.2012 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/bologna-sureci-nedir adresinden erişildi.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015b). Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi. 10.09.2015 tarihinde http://tyyc.yok.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015c). 66 Soruda Bologna Süreci Uygulamaları. 10.09.2015 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/uluslararasi-iliskiler/42 adresinden erişildi.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burcu BÜLBÜN AKTI


Çiğdem AYTEKİN

Yayımlanma Tarihi 18 Mart 2016
Başvuru Tarihi 7 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Bülbün Aktı, B. & Aytekin, Ç. (2016). Update Studies Of Hacettepe University Department Of Child Development Bachelor Program As Part Of Bologna Process . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 2 (3) , 19-27 . DOI: 10.21020/husbfd.288502

Cited By