PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ankara İlinde İkamet Eden 19-65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerde Süt Tüketim Tercihlerinin ve Bu Tercihlere Yönelim Nedenlerinin Belirlenmesi

Yıl 2015, Cilt , Sayı , 01.01.2015

Öz

Süt bebeklikten yaşlılığa vücudun gelişmesi, güçlenmesi ve sağlığın korunması için gereken besin öğelerini bünyesinde bulundurmaktadır. İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt, C vitamini ve demir dışında tüm besin öğelerini içeren en iyi kaynaktır. Özellikle çocukluk, gebelik-emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı için önemli bir besin kaynağı olan süt, büyüme gelişmede, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, kan basıncının düzenlenmesi ve bazı kanserlerin gelişiminin azaltılmasında koruyucudur ancak, uygun koşullarda tüketilmediği  takdirde çeşitli hastalıklara neden olabilecek zararlı bakteri ve virüslerin üremesi için çok uygun bir besin maddesidir. Bunun için sütü sağlıklı tüketmek çok önemlidir. 

Kaynakça

  • Süt ve Sütün Sağlıklı Beslenmedeki Önemi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı Yayınları. http://beslenme.gov.tr/index.php?lang= tr&page=172
  • Bohlmann, L. Raw milk still a hot topic : processing. 2012. 19, 109-111.
  • Burton, H., Properties of UHT-Processed Milk, in Ultra-High-Temperature Processing of Milk and Milk Products. 1994, Springer US. p. 254-291.

Yıl 2015, Cilt , Sayı , 01.01.2015

Öz

Kaynakça

  • Süt ve Sütün Sağlıklı Beslenmedeki Önemi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu - Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı Yayınları. http://beslenme.gov.tr/index.php?lang= tr&page=172
  • Bohlmann, L. Raw milk still a hot topic : processing. 2012. 19, 109-111.
  • Burton, H., Properties of UHT-Processed Milk, in Ultra-High-Temperature Processing of Milk and Milk Products. 1994, Springer US. p. 254-291.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Poster Bildiri
Yazarlar

Ayşegül AKSAN


Aylin ÇERÇİ


İlker PAZARBAŞI


Damla GÜMÜŞ

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2015
Başvuru Tarihi 20 Nisan 2015
Kabul Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Aksan, A. , Çerçi, A. , Pazarbaşı, İ. & Gümüş, D. (2015). Ankara İlinde İkamet Eden 19-65 Yaş Arası Yetişkin Bireylerde Süt Tüketim Tercihlerinin ve Bu Tercihlere Yönelim Nedenlerinin Belirlenmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1. Uusal Sağlık Bilimleri Kongre Kitabı , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7891/103856