PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Oyuncakların Son Kullanma Tarihi Yoktur

Yıl 2015, Cilt , Sayı , 24.06.2015

Öz

AMAÇ

Oyuncak  Kütüphanesi-Ankara,  sosyoekonomik  imkânları  kısıtlı  olan  aileler ve oyuncakla tanışmamış çocuklar için bir yerel dayanışma projesidir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Kütüphane  işleyişi;  bağışlarla  gelen  oyuncakların  gönüllüler  tarafından  kullanıma  elverişli bir hale getirildikten sonra çocuklar tarafından ödünç alınarak kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Oyuncak Kütüphanesinde çocuklar ve aileler için etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

BULGULAR

1  Eylül  2012  tarihinde  Kalp Ankara  Gençlik  Grubu  tarafından  kurulan,  Sağlık  Bakanlığı’nın destekleri ve Toplum Gönüllüleri–Ankara’nın paydaşlığında gerçekleştirilmiş olan Oyuncak Kütüphanesi- Ankara projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Gençlik Girişimi Projesidir.

SONUÇ

Oyuncak   Kütüphanesi-Ankara   açıldığından   itibaren   yüzlerce   çocuğa oyuncak   sağlamıştır.

Oyuncak  Kütüphanesine  ulaşamayan  kurumlar  Gezici  Oyuncak  Kütüphanesi  Modeli  ile  ziyaret  edilerek eğitim seti, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı yapılmıştır. Kütüphanenin kayıtlı 450’den fazla üye ailesi bulunmaktadır. Aylık Faaliyet Programı çerçevesinde çocuklar ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlenmektedir.

Anahtar kelimler: Oyun, Oyuncak, Oyuncak Kütüphanesi

Kaynakça

 • Cinel, N.Ö. (2006). Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki 3-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Anne Babaların Oyuncak ve Oyun Materyalleri Hakkındaki Görüşlerinin ve Bu Yaş Grubu Çocukların Sahip Oldukları Oyuncak ve Oyun Materyallerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Çiçek, M. (2011). Tüketicilerin Oyuncak Satın Alma Davranışları ve Ülke Orijini Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Aksaray.
 • Kamaraj, I. (2006). Oyuncak Kütüphanesi ve Uluslararası Oyuncak Kütüphanesi Birliği. M.Ü. Atatürk Eğitim
 • Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: 229-236.
 • Tabak, H.N. (2007). Ankara İlindeki Farklı Sosyoekonomik Çevredeki 6-10 Yaş Arası Çocukların Oynamak İçin Seçtikleri Alanların İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Ünver, N. (2005). Kastamonu İl Merkezinde Yaşayan 0-2 Yaşları Arasında Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocukları için Oyuncak Satın Alma Durumları ve Tercihlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

-

Yıl 2015, Cilt , Sayı , 24.06.2015

Öz

AMAÇ Oyuncak Kütüphanesi-Ankara, sosyoekonomik imkânları kısıtlı olan aileler ve oyuncakla tanışmamış çocuklar için bir yerel dayanışma projesidir.GEREÇ VE YÖNTEM Kütüphane işleyişi; bağışlarla gelen oyuncakların gönüllüler tarafından kullanıma elverişli bir hale getirildikten sonra çocuklar tarafından ödünç alınarak kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Oyuncak Kütüphanesinde çocuklar ve aileler için etkinlikler gerçekleştirilmektedir.BULGULAR 1 Eylül 2012 tarihinde Kalp Ankara Gençlik Grubu tarafından kurulan, Sağlık Bakanlığı’nın destekleri ve Toplum Gönüllüleri–Ankara’nın paydaşlığında gerçekleştirilmiş olan Oyuncak KütüphanesiAnkara projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Gençlik Girişimi Projesidir.SONUÇ Oyuncak Kütüphanesi-Ankara açıldığından itibaren yüzlerce çocuğa oyuncak sağlamıştır. Oyuncak Kütüphanesine ulaşamayan kurumlar Gezici Oyuncak Kütüphanesi Modeli ile ziyaret edilerek eğitim seti, kırtasiye malzemesi ve oyuncak yardımı yapılmıştır. Kütüphanenin kayıtlı 450’den fazla üye ailesi bulunmaktadır. Aylık Faaliyet Programı çerçevesinde çocuklar ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlenmektedir

Kaynakça

 • Cinel, N.Ö. (2006). Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki 3-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Anne Babaların Oyuncak ve Oyun Materyalleri Hakkındaki Görüşlerinin ve Bu Yaş Grubu Çocukların Sahip Oldukları Oyuncak ve Oyun Materyallerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Çiçek, M. (2011). Tüketicilerin Oyuncak Satın Alma Davranışları ve Ülke Orijini Etkisi Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Aksaray.
 • Kamaraj, I. (2006). Oyuncak Kütüphanesi ve Uluslararası Oyuncak Kütüphanesi Birliği. M.Ü. Atatürk Eğitim
 • Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2006, Sayı 23, Sayfa: 229-236.
 • Tabak, H.N. (2007). Ankara İlindeki Farklı Sosyoekonomik Çevredeki 6-10 Yaş Arası Çocukların Oynamak İçin Seçtikleri Alanların İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Ünver, N. (2005). Kastamonu İl Merkezinde Yaşayan 0-2 Yaşları Arasında Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocukları için Oyuncak Satın Alma Durumları ve Tercihlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Sözel Bildiri
Yazarlar

Ayça KÖYCEKAŞ


Ayçin KÖYCEKAŞ

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 23 Haziran 2015
Kabul Tarihi 22 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt , Sayı

Kaynak Göster

APA Köycekaş, A. & Köycekaş, A. (2015). Oyuncakların Son Kullanma Tarihi Yoktur . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbfd/issue/7893/103894