Yıl 2021, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 329 - 349 2021-04-01

PANDEMİ DÖNEMİNDE YAVAŞ GAZETECİLİK: THE GUARDIAN GAZETESİ ÖRNEĞİ

Dilhan APAK [1]


21.yy’ın gazetecilik disiplinine getirmiş olduğu yenilikler ve değişimler her geçen gün farklı bir boyut kazanmaktadır. Ancak öte yandan, habere güven duyulmasının öneminden hareketle, belli başlı olguların da varlığını ve niteliğini kaybetmemesi gerekmektedir. Gazetecilik mesleği, her şart ve koşulda okurlara haber iletme görevini üstlendiğinden dolayı; bu şartlar kimi zaman küresel pandemi yani küresel salgın gibi zorlayıcı dönemlere de denk gelebilmektedir. Bu koşullar altında doğru ve güvenilir haber iletiminin önemi bir kat daha artmaktadır. Çünkü okurların, güveniilir kaynaklardan elde edilmiş ve derinlemesine analiz edilmiş haberleri okumaları, aynı zamanda bu haberlerin yeni teknolojiler sayesinde anında dolaşıma girmesi yani yayılması demektir. Yavaş gazetecilik de bu amaçla genel geçer haberlerden ziyade, farklı bakış açılarını barındıran, haberde kaynak kullanımına önem veren ve araştırmacı gazeteciliği benimseyen günümüz hızlı haber akışının tam tersi bir yaklaşımı benimseyen gazetecilik türüdür. Çalışma ile amaçlanan, The Guardian gazetesinin yavaş gazetecilik uygulaması olan Long Read isimli edisyonda 1 Mart-15 Mayıs 2020 tarihlerinde yayımlanan pandemi haberlerinin haber çeşitliliği ve kaynak kullanımı açısından analiz edilmesidir. İçerik analizi yöntemiyle 3 ana kategori ve 29 alt kategoride analiz edilen haber neticesinde elde edilen bulgular, pandemi haberlerinde çeşitliliğin görece sağlandığı ancak kaynak kullanımı bakımından aynı çeşitliliğinden yetersiz kaldığı yönündedir.
pandemi, yavaş gazetecilik, haber
  • 1. Alankuş, S. (2016). Barış Gazeteciliği El Kitabı. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları.
  • 2. Arda, Z., Şahin, H. ve Büyükkol, S. (2013). İlkçağdan modernizme; bilim, sanat ve felsefe buluşmaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 148-156.
  • 3. Arsan, E. (2014). Yavaş Gazetecilik. https://www.evrensel.net/yazi/72348/yavas-gazetecilik adresinden alındı. (Erişim tarihi: 10 Ocak 2020).
  • 5. Cheng, M: WHO Outbreak Communication (WHO Handbook for Journalists: Influenza Pandemic). World Health Organization (HWO) 2005, 37.
  • 6. Cihangir, A. (2020). Sağlık Gazetecisi Nazlı Şenyuva ile Salgın Döneminde Haberciliği Konuştuk. https://www.basinhayati.net/saglik-gazetecisi-nazli-senyuva-ile-salgin-doneminde- haberciligi-konustuk/ adresinden alındı. (Erişim tarihi: 15 Şubat 2020).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Dilhan APAK
Kurum: HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Apak, D . (2021). PANDEMİ DÖNEMİNDE YAVAŞ GAZETECİLİK: THE GUARDIAN GAZETESİ ÖRNEĞİ . İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 329-349 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iausos/issue/61127/895906