Yıl 2021, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 383 - 418 2021-04-01

HALKLA İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ AYRIMININ MUĞLAKLAŞMASI: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN TWITTER HESABI İNCELEMESİ

Esra Pelin GÜREGEN [1] , Hacer Sena ÖZTÜRK [2] , Baran Cem YİĞİT [3]


Ulusal sınırlarla ayrıştırdığımız ve özelleştirdiğimiz dünyamızın holistik yapısını insanlara hatırlatan; sınır, dil, din ve gelişmişlik gibi kültürel ve sosyo-ekonomik tasniflerden bağımsız olarak yayılan koronavirüs, 2019’un sonundan günümüze tüm dünyanın ortak gündemini ve krizini oluşturmaktadır. Yerel sınırları yadsıyan bu virüse karşı ülkemizin, ulusal ve diplomatik iletişim aktörü olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, global, eşzamanlı bir iletişime olanak sağlayan bir sosyal paylaşım ağını tercih etmiştir; Twitter’ı. Bakan Koca’nın ana aktörü olduğu pandemi iletişim sürecinin temel kanalı olarak Twitter’ı ataması ve paylaşılan tweetlerin hem ulusal halkla ilişkiler süreci adına hem de diplomatik iletişim süreci adına bir değer taşıması çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Konu dijital diplomasi referansı ile ele alınmış ve geçmişten günümüze tartışılan halkla ilişkiler ve diplomasi disiplinlerinin benzerliği dijital diplomasi kapsamında incelenmiştir. Araştırma kısmında Bakan Koca’nın resmi Twitter profili ve tweetleri hem diplomatik hem de ulusal halkla ilişkiler süreci adına değer taşıma gayesi ile, iki disiplini de kapsayan Kamuyu Bilgilendirme Modeli çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından, hayatın yeni normale döndüğü haziran ayına kadarki süreci kapsamış ve bu süreçte tweetler hem di̇plomati̇k değerleri̇ üzeri̇nden okunmaya çalışılmış hem de değerlendirme kategorileri bağlamında tasniflenmiştir. Bu bağlamda tweetlerin etkileşim verileri üzerinden etkililiği de anlaşılmaya çalışılmıştır. İçerik analizi yöntemi ile tasniflenen tweetlerin hem iç hem halkla ilişkiler hem de diplomatik hedefleri olduğu sonucuna varılmıştır.
Dijital Diplomasi, Kamusal İşler, Kamu Bilgilendirme Modelİ, Koronavirüs, Halkla İlişkiler
  • 1. Akkuş, A. (2016). Türkiye’de Dijital Diplomasi Uygulamalarının Kamusal İletişim Bağlamında Analizi: Gezi Parkı Örneği Yeni İletişim Ortamlarıyla Birlikte Değişen Kamu Diplomasisi Pratikleri. T.C. Marmara Üniversitesi Doktora Tezi, İstanbul.
  • 2. Akyol, A. (2018). Uluslararası Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi: Türkiye-AB İlişkileri Örneği. T.C. Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
  • 3. Albuissa, Doaa Ali Mohammed. (2019). The Impact Of Informatıon And Communıcatıon Technology (Ict) On Dıplomacy: Cyber Dıplomacy Between Iraq-Turkey . T.C. Selçuk Üniversitesi Doktora Tezi, Konya.
  • 4. Arar, Y. B. (2014). Bir Kuşak/Zihniyet Çatışması Bağlamında Geleneksel-Yeni Medya Gerilimi Ve Gazetecilik Eğitimi. M. Demir (Ed.), Yeni Medya Üzerine. Vol. 2. Içinde (121-146). İstanbul: Literatür Yayınları.
  • 5. Baştan, Y. (2017). Diplomaside Alan Genişlemesi: Dijital Diplomasi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doktora Tezi, Çanakkale.
  • 6. Bereket, Ö. (2017). Dijital Çağ’da Kamu Diplomasisinin Yapısı ve Uygulanması: ABD ve Türkiye Karşılaştırması. Kadir Has Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Esra Pelin GÜREGEN
Kurum: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hacer Sena ÖZTÜRK
Kurum: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Baran Cem YİĞİT
Kurum: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2021

APA Güregen, E , Öztürk, H , Yiğit, B . (2021). HALKLA İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ AYRIMININ MUĞLAKLAŞMASI: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN TWITTER HESABI İNCELEMESİ . İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (2) , 383-418 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iausos/issue/61127/899197