İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Mustafa Cem Kasapbaşı
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
mckasapbasi@ticaret.edu.tr

Alan Editörü

Abdul Halim Zaim
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
azaim@ticaret.edu.tr

Teknik İletişim

Fatmanur Aki
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
fnaki@ticaret.edu.tr

Yayıncı Destek

Yasin Demirbaş
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
yasin@ticaret.edu.tr
4440413

Uluslararası Editör

Okutman Fatih Tanrıverdi
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
ftanriverdi@ticaret.edu.tr
4440413