İklim Değişikliği ve Çevre
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-4372 | e-ISSN 2651-4753 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Su Vakfı |


Bu derginin hedefi, iklim değişikliği ve etkileri konuları için nitelikli bilimsel bir ortam sağlamak ve Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.

İklim Değişikliği ve Çevre

ISSN 1308-4372 | e-ISSN 2651-4753 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Su Vakfı |
Kapak Resmi


Bu derginin hedefi, iklim değişikliği ve etkileri konuları için nitelikli bilimsel bir ortam sağlamak ve Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.

Cilt 5 - Sayı 1 - 25 Mar 2020
 1. Ormanlar Yağmuru Çeker mi?
  Sayfalar 1 - 12
  Hüseyin ŞENER
 2. Şanlıurfa İli Yağış ve Sıcaklık Trend Analizi
  Sayfalar 13 - 17
  Esin OĞUZ , Kahraman OĞUZ
 3. Yüksek Öğretimde Çevre Eğitiminin Yeri ve Önemi
  Sayfalar 18 - 25
  Fatih TUFANER , Çare TUFANER , Turgay DERE
 4. Güneş Işınımı Tahmini için Yeni Bir Yaklaşım: OrtLin Modeli
  Sayfalar 26 - 31
  Yavuz Selim GÜÇLÜ , Zekâi ŞEN