Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ömer Mahir Alper ve Yasin Apaydın. Molla Lutfi ve Fütûhât’ı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları, 2021, 174 sayfa.

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1, 197 - 203, 15.06.2022

Öz

Molla Lutfi ve Fütûhât’ı, Molla Lütfi’nin yeni keşfedilen bir eserinin tercüme ve neşrini ihtiva etmesinin yanında, II. Bayezid dönemi Osmanlı ilim ve fikir hayatının bilinmeyen pek çok yönünü de ortaya koymaktadır. Molla Lutfi’nin tefsîr, usûl-i fıkıh, felsefe ve kelâma dair elli problemi eleştirel bir analiz süzgecinden geçirerek analitik çözüm önerileri sunduğu Fütûhât’ı, hem problem hem de kaynaklar bakımından Osmanlı ilim ve fikir dünyasına dair kuşatıcı bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu değerlendirme yazısında, eserin genel şeması ile ana iddiaları özetlenmekte ve eserin bilimsel değerine dair çeşitli tespitlere yer verilmektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Kitap Değerlendirmeleri
Yazarlar

Hasan KORKMAZ> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR.
0000-0002-7327-8834
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 13 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 22 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

ISNAD Korkmaz, Hasan . "Ömer Mahir Alper ve Yasin Apaydın. Molla Lutfi ve Fütûhât’ı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları, 2021, 174 sayfa.". İdrak Dini Araştırmalar Dergisi 2 / 1 (Haziran 2022): 197-203 .