Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 39 - 54, 22.06.2018

Öz

Günümüzde tüm sağlık kuruluşları, kendi vizyon ve misyonları kapsamında hizmet verirken teknolojiden faydalanmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi ve çeşitlenmesi ise yatırım kararlarını daha karmaşık hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, aile sağlık merkezlerinde çalışan aile hekimlerinin teknoloji yatırımlarından beklentilerini incelemek ve beklentilerin ışığında aile hekimleri tarafından yeni teknolojilerin kabul görmesini sağlayacak özellikleri tanımlamaktır. Çalışmada kullanılan veri 2018 yılı Ocak ayında Torbalı Ayrancılar bölgesinde görev yapan sekiz aile hekimi ile yapılan derinlemesine görüşmelerden derlenmiştir. Sonuç olarak aile sağlığı merkezlerinde teknoloji yatırımlarının Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu yönetmelikler doğrultusunda gerçekleştirildiği, hekimlerin bu yönetmeliklerin dışına çıkmadıkları belirlenmiştir.

Aile hekimleri, aile merkezlerinde tedavi yeteneklerini geliştiren, iş akışını kolaylaştıran, hastalar tarafından kabul gören ve kullanımı ve öğrenilmesi kolay teknoloji yatırımları tercih etmektedirler.

Kaynakça

 • Atadağ, Y., Aydın, A., Kaya, D., Köşker, H. D., Başak, F., & Uçak, S. (2016). Aile hekimliği uygulamasıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuru sebeplerinde olan değişiklikler. Türk Aile Hekimliği Dergisi,20(4), 141-151.
 • Bhattacherjee, A., Davis, C., & Hikmet, N. (2013). Physician Reactions to Healthcare IT: An Activity-Theoretic Analysis. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, (s. 2545-2554). Hawaii.
 • Burda, D., & Teuteberg, F. (2014). The role of trust and risk perceptions in cloud archiving — Results froman empirical study. Journal of High TechnologyManagement Research, 25, 172–187.
 • Caccia-Bava, M. C., Guimaraes, V. C., & Guimaraes, T. (2013). Important Factors for Success in Hospital BPR Project Phases. International Journal of Health Care Quality Assurance, 26(8), 729 - 745.
 • Caccia-Bava, M., Guimaraes, T., & Harrington, S. J. (2006). Hospital organization culture, capacity to innovate and success in technology adoption. Journal of Health Organization and Management, 20(3), 194-217.
 • Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982-1003.
 • Francis Hegarty, J. A. (2017). Healthcare Technology Management – A Systematic Approach. CRC.
 • Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-Technology Fit and Individual Performance. MIS Quarterly, 213-236.
 • Houngbo, P. T., Coleman, H., Zweekhorst, M., De Cock Buning, T., Medenou, D., & Bunders, J. (2017). A Model for Good Governance of Healthcare Technology Management in the Public Sector: Learning from Evidence-Informed Policy Development and Implementation in Benin. PLoS ONE, 12(1), 1-22.
 • Im, I., Hong, S., & Kang, M. S. (2011). An international comparison of technology adoption Testing the UTAUT model. Information & Management, 48, 1-8.
 • Karahanna, E., Straub, D. W., & Chervany, N. L. (1999). Information Technology Adoption across Time: A Cross-sectional Comparison of Pre-adoption and Post-adoption Beliefs. Mis Quarterly, 23(2), 183-213.
 • Li, L. (2010). A Critical Review of Technology Acceptance Literature. Grambling: Grambling State University.
 • Lin, C.-H., Shih, H.-Y., & Sher, P. J. (2007). Integrating Technology Readiness into Technology Acceptance: The TRAM Model. Psychology & Marketing, 24(7), 641-657.
 • Sargutan, A. E. (2005). Sağlık Teknolojisi Yönetimi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(1).
 • Shuren, J., & Califf, R. M. (2016). Need for a National Evaluation System for Health Technology. JAMA, 316(11), 1153-1154.
 • TC Sağlık Bakanlığı. (1961). Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, 10705, Resmi Gazete: 12.01.1961: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.224.pdf adresinden alındı
 • TC Sağlık Bakanlığı. (2004). Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 5258, Resmi Gazete: 9.12.2004: MevzuatMetin/1.5.5258-20041124.pdf adresinden alındı
 • TC Sağlık Bakanlığı. (2013). Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013, Resmi Gazete Sayıwww.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17051&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aile%20he. adresinden alındı
 • Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization. MIS Quarterly, 15(1), 125-143.
 • Unertl, K. M., Holden, R. J., & Lorenzi, N. M. (2016). Usability: Making It Real from Concepts to Implementation and End-User Adoption. C. A. Weaver, M. J. Ball, G. R. Kim, J. M. Kiel , & 4 (Dü.) içinde, Healthcare Information Systems: Cases, Strategies, and Solutions (s. 165-176). New York USA: Springer International Publishing.
 • Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003, 9). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. Mis Quarterly, 27(3), 425-478.
 • Watson, A. R. (2016). Impact of the Digital Age on Transforming Healthcare. C. A. Weaver, M. J. Ball, G. R. Kim, J. M. Kiel, & 4 (Dü.) içinde, Healthcare Information Management Systems: Cases, Strategies, and Solutions (s. 219-234). New York USA: Springer International Publishing .
 • Wernz, C., Zhang, U., & Phusavat, K. (2014). International study of technology investment decisions at hospitals. Industrial Management & Data Systems, 114(4), 568-582.
 • Wonca Europe. (2011). The Europe Definition of General Practice/Family Medicine. Barcelona: WHO Europe Office.
 • Yiğit, A., & Erdem, R. (2016). Sağlık Teknoloji Değerlendirme: Kavramsal Bir Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 215-249.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1, 39 - 54, 22.06.2018

Öz

Kaynakça

 • Atadağ, Y., Aydın, A., Kaya, D., Köşker, H. D., Başak, F., & Uçak, S. (2016). Aile hekimliği uygulamasıyla üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuru sebeplerinde olan değişiklikler. Türk Aile Hekimliği Dergisi,20(4), 141-151.
 • Bhattacherjee, A., Davis, C., & Hikmet, N. (2013). Physician Reactions to Healthcare IT: An Activity-Theoretic Analysis. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, (s. 2545-2554). Hawaii.
 • Burda, D., & Teuteberg, F. (2014). The role of trust and risk perceptions in cloud archiving — Results froman empirical study. Journal of High TechnologyManagement Research, 25, 172–187.
 • Caccia-Bava, M. C., Guimaraes, V. C., & Guimaraes, T. (2013). Important Factors for Success in Hospital BPR Project Phases. International Journal of Health Care Quality Assurance, 26(8), 729 - 745.
 • Caccia-Bava, M., Guimaraes, T., & Harrington, S. J. (2006). Hospital organization culture, capacity to innovate and success in technology adoption. Journal of Health Organization and Management, 20(3), 194-217.
 • Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982-1003.
 • Francis Hegarty, J. A. (2017). Healthcare Technology Management – A Systematic Approach. CRC.
 • Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-Technology Fit and Individual Performance. MIS Quarterly, 213-236.
 • Houngbo, P. T., Coleman, H., Zweekhorst, M., De Cock Buning, T., Medenou, D., & Bunders, J. (2017). A Model for Good Governance of Healthcare Technology Management in the Public Sector: Learning from Evidence-Informed Policy Development and Implementation in Benin. PLoS ONE, 12(1), 1-22.
 • Im, I., Hong, S., & Kang, M. S. (2011). An international comparison of technology adoption Testing the UTAUT model. Information & Management, 48, 1-8.
 • Karahanna, E., Straub, D. W., & Chervany, N. L. (1999). Information Technology Adoption across Time: A Cross-sectional Comparison of Pre-adoption and Post-adoption Beliefs. Mis Quarterly, 23(2), 183-213.
 • Li, L. (2010). A Critical Review of Technology Acceptance Literature. Grambling: Grambling State University.
 • Lin, C.-H., Shih, H.-Y., & Sher, P. J. (2007). Integrating Technology Readiness into Technology Acceptance: The TRAM Model. Psychology & Marketing, 24(7), 641-657.
 • Sargutan, A. E. (2005). Sağlık Teknolojisi Yönetimi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(1).
 • Shuren, J., & Califf, R. M. (2016). Need for a National Evaluation System for Health Technology. JAMA, 316(11), 1153-1154.
 • TC Sağlık Bakanlığı. (1961). Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun, 10705, Resmi Gazete: 12.01.1961: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.224.pdf adresinden alındı
 • TC Sağlık Bakanlığı. (2004). Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 5258, Resmi Gazete: 9.12.2004: MevzuatMetin/1.5.5258-20041124.pdf adresinden alındı
 • TC Sağlık Bakanlığı. (2013). Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013, Resmi Gazete Sayıwww.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17051&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=aile%20he. adresinden alındı
 • Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization. MIS Quarterly, 15(1), 125-143.
 • Unertl, K. M., Holden, R. J., & Lorenzi, N. M. (2016). Usability: Making It Real from Concepts to Implementation and End-User Adoption. C. A. Weaver, M. J. Ball, G. R. Kim, J. M. Kiel , & 4 (Dü.) içinde, Healthcare Information Systems: Cases, Strategies, and Solutions (s. 165-176). New York USA: Springer International Publishing.
 • Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003, 9). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. Mis Quarterly, 27(3), 425-478.
 • Watson, A. R. (2016). Impact of the Digital Age on Transforming Healthcare. C. A. Weaver, M. J. Ball, G. R. Kim, J. M. Kiel, & 4 (Dü.) içinde, Healthcare Information Management Systems: Cases, Strategies, and Solutions (s. 219-234). New York USA: Springer International Publishing .
 • Wernz, C., Zhang, U., & Phusavat, K. (2014). International study of technology investment decisions at hospitals. Industrial Management & Data Systems, 114(4), 568-582.
 • Wonca Europe. (2011). The Europe Definition of General Practice/Family Medicine. Barcelona: WHO Europe Office.
 • Yiğit, A., & Erdem, R. (2016). Sağlık Teknoloji Değerlendirme: Kavramsal Bir Çerçeve. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 215-249.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pınar TAŞCI Bu kişi benim

Türkiye


Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR> (Sorumlu Yazar)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
0000-0003-1661-3226
Türkiye


Zehra Özge HÜCCETOĞULLARI>

Türkiye


Levent Bekir KIDAK>

Yayımlanma Tarihi 22 Haziran 2018
Başvuru Tarihi 23 Ocak 2018
Kabul Tarihi 22 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iduhes382890, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {1}, number = {1}, pages = {39 - 54}, title = {Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri}, key = {cite}, author = {Taşcı, Pınar and Özdemir Güngör, Dilek and Hüccetoğulları, Zehra Özge and Kıdak, Levent Bekir} }
APA Taşcı, P. , Özdemir Güngör, D. , Hüccetoğulları, Z. Ö. & Kıdak, L. B. (2018). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 1 (1) , 39-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/37709/382890
MLA Taşcı, P. , Özdemir Güngör, D. , Hüccetoğulları, Z. Ö. , Kıdak, L. B. "Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 39-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/37709/382890>
Chicago Taşcı, P. , Özdemir Güngör, D. , Hüccetoğulları, Z. Ö. , Kıdak, L. B. "Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 (2018 ): 39-54
RIS TY - JOUR T1 - Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri AU - PınarTaşcı, DilekÖzdemir Güngör, Zehra ÖzgeHüccetoğulları, Levent BekirKıdak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 54 VL - 1 IS - 1 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri %A Pınar Taşcı , Dilek Özdemir Güngör , Zehra Özge Hüccetoğulları , Levent Bekir Kıdak %T Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri %D 2018 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Taşcı, Pınar , Özdemir Güngör, Dilek , Hüccetoğulları, Zehra Özge , Kıdak, Levent Bekir . "Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 1 / 1 (Haziran 2018): 39-54 .
AMA Taşcı P. , Özdemir Güngör D. , Hüccetoğulları Z. Ö. , Kıdak L. B. Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri. IDUHeS. 2018; 1(1): 39-54.
Vancouver Taşcı P. , Özdemir Güngör D. , Hüccetoğulları Z. Ö. , Kıdak L. B. Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2018; 1(1): 39-54.
IEEE P. Taşcı , D. Özdemir Güngör , Z. Ö. Hüccetoğulları ve L. B. Kıdak , "Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Sağlık Teknolojilerine İlişkin Değerlendirmeleri", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 1, sayı. 1, ss. 39-54, Haz. 2018

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848